دریا نیوزآموزش های عملی ، مردود

دریا نیوز: درحالیکه در بخش های مختلف در آموزش های تئوری در وضعیت مناسبی قرار داریم، اما در بخش آموزش های عملی در بسیاری از حوزه ها به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های مناسب، نمی توان به نمره قبولی دست یافت و مردودی را به همراه دارد

، 15:09   /   کد خبر: 33457   /   تعداد بازدید: 154


دریا نیوز: درحالیکه در بخش های مختلف در آموزش های تئوری در وضعیت مناسبی قرار داریم، اما در بخش آموزش های عملی در بسیاری از حوزه ها به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های مناسب، نمی توان به نمره قبولی دست یافت و مردودی را به همراه دارد.

به دانش آموزان از لزوم عبور از خطوط عابر پیاده گفته می شود و یا اینکه خودروها بایستی پشت خط ایست و چراغ قرمز متوقف شوند، اما هنگامیکه این خطوط در خیابان ها وجود نداشته باشد و یا کم رنگ باشد؛ چطور می توان قوانین را به دانش آموزان آموزش داد؟ دانش آموزی که از پدرش در زمان رانندگی می پرسد که چرا خودروها پشت خطوط در چهارراه ها نمی ایستند و یا اینکه چرا خطوطی وجود ندارد و یا کم رنگ هستند، چه پاسخی باید بشنود؟

وقتی که دانش آموزی می خواهد از خطوط عابر پیاده عبور کند، اثری از خطوط عابر پیاده را در بسیاری از خیابان های شهر نمی یابد و یا می بیند که خودروها بطور نامنظم پشت چراغ قرمز روی خطوط کمرنگ یا بی رنگ متوقف می شوند، چطور می توان انتظار داشت که آموزش های تئوری را عملیاتی کنند؟

از آن طرف کسانی که آموزش رانندگی می ببیند و به آنها می گویند بایستی در بین خطوط رانندگی کنند و یا پشت خطوط در چهارراه ها متوقف شوند و... در بسیاری از خیابان های شهر بندرعباس و چهارراه ها خطوطی را نمی بینند؛ پس در واقع آموزش ها ابتر می ماند و بعد هم رانندگی خوب و اصولی را نمی توان آموزش داد و نتیجه اش عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و افزایش تصادفات و.‌‌.. خواهد شد. در این بخش هم نیاز است که تدابیری اندیشیده شود تا آموزش های عملی بصورت واقعی و منطقی و نه بصورت فرضی اجرا شود. اینگونه نباشد که آموزش گیرنده در ذهن خودش خطوطی را ترسیم کند و در میان خطوط حرکت کند و یا در پشت خطوط فرضی متوقف شود. یا اینکه دانش آموزان از خطوط فرضی عبور کنند.

در واقع بایستی به موضوعات مختلف بصورت علمی نگاه کرد و آموزش و پرورش، پلیس ،شهرداری، شورای ترافیک و... به این موضوع مهم بیندیشند و برایش برنامه ریزی کنند. زیرا همین موضوعات باعث نهادینه شدن فرهنگ بی قانونی و قانون گریزی در جامعه می شود و دانش آموزان و رانندگان آینده نمی توانند قوانین را به درستی اجرا نموده و بطور حتم هرج و مرج در جامعه جاری و ساری خواهد شد‌.

علی زارعی/دریا