دریا نیوزغفلت از قرآن آموزی

دریا نیوز: درحالیکه هرمزگان در ســال های اخیر از قطار تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب عقب مانده است و موسسات قرآنی غیردولتی نیز با مشکلات فراوانی مواجهند

، 15:00   /   کد خبر: 33384   /   تعداد بازدید: 158


دریا نیوز: درحالیکه هرمزگان در ســال های اخیر از قطار تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب عقب مانده است و موسسات قرآنی غیردولتی نیز با مشکلات فراوانی مواجهند؛ رســانه ها خبر تعطیلی قریب الوقوع تنها دانشــکده علوم قرآنی بندرعباس را منتشر کردند که خبری تاســف بار اســت. یکی از مؤسسان دانشــکده علوم قرآنی بندرعباس وقائم مقام معاون اداری مالی و کارشناس دانشجویی سابق دانشکده علوم قرآنی بندرعباس در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تخصصی ترین مرکز علوم قرآنی هرمزگان و منطقه جنوب کشــور در حال تعطیلی اســت، اظهار کرد: چه غمی جانکاه تر از اینکه ایران در جنگ نرم به ســر می برد، جنگی کــه اعتقادات را هدف گرفته و با پاشــیدن بذر تفرقه و نفاق و ایجاد بی تفاوتی در وجود انســانها آنها را از ارزشهای والا و اعتقادات ارزشمندشــان دور می سازد. دانشکده علوم قرآنی بندرعباس با این رویکرد که بتواند علاوه بر روخوانی،روانخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم به صورت آکادمیک،مردم را با بطن و ماهیت آســمانی قرآن و معارف اهل بیت(ع) آشــنا سازد، به سمت رشــد و ترقی می رود. دانشکده علوم قرآنی بندرعباس با افتخار توانسته است خروجی هایی توانمند به جامعه ارائه دهد.دانشکده علوم قرآنی بندرعباس از سال91با 94 دانشجو که بعدها تعدادشان افزایش یافت آغاز به کار وفعالیت کرد و هم اکنون فارغ التحصیلان این دانشکده همگی ازافراد توانمند استان هرمزگان و دیگر استانها بوده که هرکدام به نوبه خود منحصربه فرد و بسیار توانمند هستند.همکار سابق دانشــکده علوم قرآنی با اشاره به نام حســن زارعی، که درمنطقه محروم بشاگرد مشغول فعالیت است و مردم هرمزگان وی را به عنوان یک فعال قرآنی نســتوه میشناســند، افزود:فارغ التحصیلان این دانشکده، هرکدام به نوبه خود منحصربه فرد و دارای روحیه جهادی بسیار بالا هستند. دانشجویان بعد ازفارغ التحصیلی جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در بهترین دانشــگاه های سطح کشور قبول شــده و همیشه در کارهای فرهنگــی و جهادی پیش قدم بوده اند. دانشــجویان حتی درمدارس تحت عنوان مربی قرآن یا امام جماعت و مشــاوره برخی از رســالتهای حوزه را بر عهده داشــتند و با روحیه جهادی بالا به خدمت خلق مشغول بودند.امروز نظاره گر هستم کــه بزرگترین و تنها مرکز تخصصی آکادمیک قرآنی منطقه جنوب کشــور رو به تعطیلی است؛ افسوس میخورم که دراین نبرد فرهنگی و موج هجمه های دشمن، چرا باید دانشکده قرآنــی به دلیل بی تفاوتی و عدم توانایی برخی مســئولان وسهل انگاریشان تعطیل شــود و هرمزگان از این نعمت الهی محروم بماند.

علی زارعی/دریا