دریا نیوزمدیرکل امور مالیاتی هرمزگان اعلام کرد: ۱۵مهر، مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده

دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت:۱۵مهرماه سال جاری مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد

، 15:12   /   کد خبر: 33358   /   تعداد بازدید: 199


دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت:۱۵مهرماه سال جاری مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده می باشد.به گزارش خبرنگار دریا؛ شاکررضامریدی افزود: مشمولان مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان سال جاریتا پایان۱۵مهرماه فرصت دارند نسبت به تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده خود اقدام نمایند.وی بابیان اینکه مهلتارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابســتان ۱۳۹۷از طریق سامانه www.evat.irحداکثر تا پایان مهرماه می باشد؛ تاکید کرد: باتوجه به اینکه این مهلت تمدید نخواهدشد و بصورت سیستمی والکترونیکی انجام میشود، مودیان مالیاتی نیز تسلیم اظهارنامه مالیاتی رابه روزهای آخر موکول نکنند.مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خاطرنشــان نمود: در صورت عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده در موعدمقرر، حســب ماده ۵ماده ۲۲قانون مالیات برارزش افزوده، مشمول جریمهای معادل ۵۰درصد اصل مالیاتمی شوند.