دریا نیوزمدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبرداد: توزیع 201میلیارد تومان ارزش افزوده بین شهرداری ها و دهیاری ها

دریا نیوز: مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: 201میلیارد و 895میلیون تومان از محل مالیات برارزش افزوده بین شهرداری ها و دهیاری های هرمزگان توزیع شده است

، 14:43   /   کد خبر: 33341   /   تعداد بازدید: 188


دریا نیوز: مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: 201میلیارد و 895میلیون تومان از محل مالیات برارزش افزوده بین شهرداری ها و دهیاری های هرمزگان توزیع شده است.

شاکررضا مریدی افزود: این مبلغ ارزش افزوده در پنج ماهه نخست سال جاری بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شده که رشد چشمگیری را نسبت به میزان مشابه سال گذشته نشان می دهد.

وی اظهارداشت: در پنج ماه سال گذشته 96میلیارد و 343میلیون تومان ارزش افزوده بین 37 شهرداری و 1097 دهیاری در سطح استان توزیع گردید که در سال جاری این میزان به بیش از 201میلیاردتومان با 110درصد رشد رسیده است.

مریدی خاطرنشان کرد: در مرداد ماه سال گذشته 16 میلیارد و449میلیون تومان ودر مردادماه سال جاری 54میلیارد و 998میلیون تومان بارشد234درصدی بین این تعداد شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شد.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان میزان توزیع عوارض ارزش افزوده را به نسبت30درصد روستاها و70درصدشهر ها براساس سرانه جمعیتی آخرین سرشماری رسمی اعلام کرد.

وی درخصوص اثرات توزیع ارزش افزوده نیز تصریح کرد: در وضعیت فعلی که نقدینگی شهرداری ها و دهیاری ها که بیشتر بصورت اوراق قرضه وخزانه می باشد، یکی از منابع مهم شهرداری ها و دهیاری ها جهت عملیاتی نمودن پروژه ای عمرانی شان، سه درصد عوارض ارزش افزوده می باشد.