دریا نیوزماست محتکران هنوز کیسه نشده است

دریا نیوز: امامان جمعه این هفته در خطبه های نماز جمعه بر برخورد شدید قوه قضاییه با محتکران و اخلالگران اقتصادی تاکید کردند

، 11:32   /   کد خبر: 33334   /   تعداد بازدید: 126


دریا نیوز: امامان جمعه این هفته در خطبه های نماز جمعه بر برخورد شدید قوه قضاییه با محتکران و اخلالگران اقتصادی تاکید کردند.

موضوعی که درهفته های اخیر وارد فاراجرایی شده و محاکمه تعدادی از آنها آغازشده است و انتظار می رود با تشدید برخوردها بامفسدین اقتصادی، آرامش اقتصادی به فضای جامعه برگردد که این موضوع دور از انتظار نیست. متاسفانه در چندماه اخیر و بخصوص هفته های گذشته گرانی سرسام آور برمردم فشارمضاعفی وارد کرده است و نیاز است که تدابیری اساسی در این بخش اندیشیده شود که تاکنون اقدامات صورت گرفته نتوانسته بازار را آرام کند و کمتر روزی است که مردم شاهد افزایش قیمت ها نباشند.

مردم درحال حاضر برای تامین مایحتاج ضروری زندگی بامشکلات فراوانی مواجهند و افزایش قیمت لبنیات، مرغ و گوشت و ماهی و... سفره مردم را خالی کرده است.

سفره ای که درگذشته به سختی پر می شد و درحال حاضر بیشتر خالی شده وبرتعدادسفره های خالی  افزوده شده است و بایستی متولیان مربوطه نسخه ای شفابخش برای درمان شرایط موجود بپیچند.

متاسفانه انبارهای کالا، دارو، خودرو و.... که احتکار شده اند، شرایطی را ایجاد کرده اند که کمبودها باعث افزایش چند برابری اجناس و... شده است و مردم برای تامین آنها درمانده شده اند که بایستی محتکران سریعترشناسایی شوند تا بقول معروف بقیه محتکران ماست شان راکیسه کنند و جرأت تداوم احتکار رانداشته باشند و کالاهای احتکار شده به بازار برگردد. واردکنندگان مواد اولیه پوشک و... نیز بایستی سریعتر عملیات ترخیص این مواد را از گمرک سریعتر انجام دهند تابه مرحله تولید برسد و این اجناس هم وارد بازار شوند و کمبودی دراین بخش ها وجود نداشته باشد.

برخی از واردکنندگان اجناس خود را ترخیص نمی کنند تا افزایش قیمت ها رابه همراه داشته باشد و برخی هم در انبارها نگهداری می کنند تا روزبه روز برقیمت ها افزوده شود و غافل از اینکه فشاراقتصادی براقشار مختلف جامعه وارد شود واز آن طرف خودشان سود چندبرابری ببرند.برخی ها با ارز دولتی کالاهایی را وارد کرده و تلاش می کنند با ارز آزاد کالای خود را عرضه می کنند تا سودهای بادآورده نصیب شان شود.

اما اقدامات صورت گرفته گویا هنوز آنچنان تاثیرپذیری بر محتکران نداشته است وبایستی ناظران چترنظارتی خود را گسترده تر بر بازار و انبارها و.... بگسترانند تا شرایط موجود به نفع مردم تغییر کند و آرامش اقتصادی به جامعه برگردد و مردم بتوانند مایحتاج و داروی مورد نیازشان را تامین کنند. محتکران بایستی با سرعت بیشتری شناسایی شوند.

علی زارعی/دریا