دریا نیوزخیابان های سردرگم بندرعباس

دریا نیوز: سه سال قبل بود که وعده غیر کارشناسانه  راه اندازی خطوط بی آرتی در خیابان های پرترافیک بندرعباس که گنجایش خودروها را هم ندارد، داده شده وپس از صرف هزینه هایی برای اجرای آن، این طرح درخاموشی و سکوت اجرانشد

، 12:23   /   کد خبر: 33331   /   تعداد بازدید: 139


دریا نیوز: سه سال قبل بود که وعده غیر کارشناسانه  راه اندازی خطوط بی آرتی در خیابان های پرترافیک بندرعباس که گنجایش خودروها را هم ندارد، داده شده وپس از صرف هزینه هایی برای اجرای آن، این طرح درخاموشی و سکوت اجرانشد.

از چند هفته قبل نیز دوباره مباحثی برای تغییرمسیر دادن در برخی از خیابان های شهر به گوش می رسد که مشخص نیست چه میزان در روان سازی ترافیک شهر موثر باشد وچه میزان کارشناسی شده باشد.تاکنون هیچکدام از طرح ها نتوانسته است کلاف سردرگم ترافیک شهر رابازکند. طرح یک طرفه کردن خیابان ها هم نتوانست در بازکردن گره های ترافیکی چندان اثرگذار باشد وحتی چرخ های آمبولانس ها و خودروهای امدادی دراین ترافیک در خیابان های مختلف شهر قفل می شود.

این موضوع درحالی اتفاق می افتاد که بنظر می رسد به دلیل اینکه افزایش جمعیت انسانی و خودرویی هیچگونه تناسبی با افزایش میزان خیابان ها ومعابر ندارد، بهتر است به این بخش توجه بیشتری شود و بازگشایی معابر در اولویت قرارگیرد  ودرگام نخست طرح های نیمه تمام بازگشایی معابر و احداث خیابان ها تکمیل شوند. خیابان پردیس که به موازات بلوار امام(ره) درحال احداث بود، اما نیمه تمام مانده است و خودروها مجبورند وارد خیابان طلوع یاخیابان منتهی به روبروی بیمارستان خاتم الانبیا (ص) شوند که اگر  امتداد این خیابان احداث می شد، در کاهش بار ترافیکی اثرگذار بود. خیابانی که از ضلع غربی پارک شهدا در آزادگان به سمت مخابرات امتداد داردیا خیابان دوراهی ایسینی بعد از فرهنگسراهابه سمت اتوبان شهید رجایی هم به دلیل وجود تعدادی واحد مسکونی و... سال ها بلاتکلیف مانده اند که اگر چنین خیابان هایی که در نقاط مختلف شهر وجود دارند به سرانجام برسند، می توانند در کاهش ترافیک اثرگذار باشند. از طرفی هم بایستی به بازگشایی معابر باعرض زیاد در دل محلات حاشیه ای توجه بیشتری صورت گیرد و بازگشایی مسیر حدود یک کیلومتری در محله چاهستانی ها که اقدام ارزنده ای محسوب می شود که اگر این خیابان امتداد داشته باشد واز محله کمربندی وسایرمحلات بگذرد و به سمت جهانبار واسکله باهنر امتداد داشته باشد، بخشی از ترافیک شهر کاسته خواهد شد. بازگشایی معابر البته از یک طرف بایستی اصولی باشد و به اندازه ای عرض خیابان ها کم نباشد که باپارک خودروها در دوطرفه خیابان، تردد خودروها به سختی صورت پذیرد. در بیشتر محلات حاشیه ای وبافت های فرسوده، حتی امکان حضور خودروهای امدادرسان و پلیس وجود ندارد و در زمان حوادث امدادرسانی ممکن نیست و بایستی به بازگشایی کارشناسانه معابر توجه بیشتری شود تا هم ارتقای امنیت دراین مناطق رابه همراه داشته باشد وهم در تقسیم شدن  ترافیک از مرکزشهر وانتقال به دیگر مناطق که باعث روان شدن ترافیک می شود اثرگذار باشد. طرح هابایستی کارشناسانه شده اجراشوند تا باعث هدررفت بیت المال نشود وازطرفی دیگر مشکلی برمشکلات قبلی افزوده نشود تابعد به این نتیجه برسند که این طرح اشتباه بوده وبایستی اصلاح شوند.