دریا نیوزاکرمی در کارگروه اتباع خارجی استان تاکید کرد: پایش خدمه خارجی شناورهای صیادی در آب های کشور

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بر پایش خدمه خارجی شناورهای صیادی در آب های ایران تاکید کرد و گفت: خدمه خارجی در شناورهای صیادی در آب های کشور باید علاوه بر مجوز قانونی برای ورود به کشور، دارای پرونده اشتغال در ایران نیز باشند

، 15:16   /   کد خبر: 33322   /   تعداد بازدید: 189


دریا نیوز: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بر پایش خدمه خارجی شناورهای صیادی در آب های ایران تاکید کرد و گفت: خدمه خارجی در شناورهای صیادی در آب های کشور باید علاوه بر مجوز قانونی برای ورود به کشور، دارای پرونده اشتغال در ایران نیز باشند.

به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست کارگروه اتباع خارجی استان هرمزگان، عنوان كرد: طبق گزارشات بخشی از خدمه شناورهای صیادی در آب های سرزمینی را اتباع خارجی تشکیل داده اند که باید به کارگیری خدمه خارجی در شناورهای صیادی با دقت رصد شود و خدمه خارجی در شناورهای صیادی در آب های کشور باید علاوه بر مجوز قانونی برای ورود به کشور، دارای پرونده اشتغال در ایران نیز باشند.

وی بر جایگزینی خدمه ایرانی به جای خارجی در شناورهای صیادی در آب های داخلی تاکید و بیان کرد: سه دستگاه متولی امر یعنی شیلات، اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل اتباع خارجی استانداری هرمزگان باید پایش دقیقی بر بکارگیری خدمه خارجی در شناورهای صیادی آب های کشور داشته باشند.

اکرمی تصریح کرد: هر شناوری که در آب های ایران اقدام به صید آبزیان دارد باید از خدمه و کادر فنی ایرانی استفاده کند و سه دستگاه متولی نیز برای جایگزینی خدمه خارجی غیر قانونی با ایرانی ها در شناورهای صیادی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

وی اضافه کرد: نباید اجازه دهیم که خدمه خارجی غیر قانونی در آب های کشور بر روی شناورهای صیادی  فعالیت کنند و باید نظارت در این بخش را به حداکثر رساند و با متخلفان برخورد کرد.

اکرمی از حمایت سازمان ملل به منظور احداث دو مدرسه برای اتباع خارجی در هرمزگان خبر داد و افزود: باید درصد مشارکت سازمان ملل در ساخت این مدارس مشخص شود، با مشخص سازی میزان مشارکت می توان این کمک را صرف تکمیل فضای آموزشی برای دانش آموزان اتباع خارجی نمود و از نیمه کاره ماندن پروژه های دیگر جلوگیری کرد.