دریا نیوزترافیک سازهای شهر

 دریا نیوز: در کمتر خیابان و معابر اصلی شهربندرعباس ترافیک وجود ندارد و برخی از ساعات بخصوص عصر و غروب و تا ساعاتی از شب ترافیک در بسیاری از خیابان ها قفل می شود

، 10:42   /   کد خبر: 33314   /   تعداد بازدید: 167


 دریا نیوز: درکمتر خیابان ومعابراصلی شهربندرعباس ترافیک وجود ندارد وبرخی از ساعات بخصوص عصر وغروب وتاساعاتی ازشب ترافیک در بسیاری از خیابان ها قفل می شود واین ترافیک، چرخ آمبولانس ها وخودروهای آتش نشانی را هم قفل می کند ودرصورت بروز هرگونه حادثه ای، امکان امدادرسانی وجود ندارد وتاکنون برای رفع این مشکل وبازگشایی معابر اطراف خیابان های پرترافیک اقدام اساسی انجام نشده و به همین دلیل میزان ترافیک در معابر موجوددر حال افزایش است.

درخیابان بهادر جنوبی، اتوتاج و... که به دلیل فعالیت عمده فروشان همواره ترافیک سنگینی وجود دارد وعلی رغم وعده های فراوان برای جابجایی آنها بخصوص در یک دهه اخیر، اما این وعده همچنان عملیاتی نشده است و فقط درحدشعار باقیمانده است وعزم واقعی برای تحقق این مهم وجود ندارد. درصورت جابجایی بنکداران، پازل بخشی از ترافیک شهر حل می شود وترافیک روان خواهد شد. خیابان ۲۲بهمن هم به دلیل فعالیت نمایشگاه های خودرو ترافیک وجود دارد و حتی پیاده رو و خیابان به پارکینگ خودروها تبدیل شده است و وعده جابجایی آنها همچنان عملیاتی نشده است وبه نوعی بندرعباس رامی توان شهر وعده ها خواند.

بخشی دیگراز پازل ترافیک به پاساژ های کلینیک پزشکان از چهارراه فاطمیه تا سازمان برمی گرددد که حتی برخی پزشکان هم پارکینگ ندارند تاچه برسد به بیماران وهمراهان شان. صدها مطب پزشک، آزمایشگاه، سونوگرافی، داروخانه و... در یک نقطه ازشهر تجمیع شده اند؛ اما حتی برای پارکینگ مراجعان تدبیری اندیشیده نشده است واین حجم بالای رفت وآمد دراین محدوده، ترافیک سازشده است. درصورتیکه بااتخاذ تدابیری، بخشی ازمطب ها وخدمات پزشکی را می توان به نقاط دیگری از شهر منتقل کرد. محله آیت ا... غفاری را می توان برای احداث مطب پزشکان، آزمایشگاه و... احیا نمود. حتی بایستی تدابیری اندیشید تا در نقاط دیگر شهر نیز پزشکان مستقرشوند و مراجعه شهروندان از تمام نقاط شهربه مرکزشهر برای درمان نباشد.

یکی دیگراز عوامل ترافیک ساز شهر، وجود بازار در مرکز شهر می باشد که شهروندان را از مناطق مختلف شهر به سمت بازار می کشاند که اگر وعده شهرداری برای راه اندازی بازارچه های محلی در تمامی مناطق شهر ومحلات محقق می شد؛ علاوه براشتغالزیی جوانان، دیگر نیازی به مراجعه شهروندان به مرکزشهرنیست و کاهش مصرف سوخت و ترافیک رابه همراه خواهد داشت. بنظر می رسد متولیان این بخش بایستی نسخه ای شفابخش را برای ترافیک شهر بپیچند.

علی زارعی/دریا