دریا نیوزمدیرکل امورمالیاتی استان خبرداد: کسب رتبه سوم هرمزگان در تسلیم اظهارنامه حقوقی

 دریا نیوز، مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: این اداره کل توانست مقام سوم را در تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی کسب نماید

، 13:56   /   کد خبر: 33311   /   تعداد بازدید: 255


 دریا نیوز، مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: این اداره کل توانست مقام سوم را در تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی کسب نماید.

به گزارش خبرنگار روزنامه دریا، شاکررضا مریدی افزود: درسال جاری رشد۱۰۴.٨ درصدی را درتسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی راشاهدبودیم.

وی اظهارداشت: درسال۹۶تعداد ۶۶٨٨اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی تسلیم شدکه این آمار درسال جاری به ۷۰۰۹اظهارنامه افزایش یافت ورشد ۴.٨درصدی را نشان می دهد.

مریدی با اشاره به اطلاع رسانی گسترده درتیر ماه از طریق رسانه ها، بیلبورد،همکاری اتاق بازرگانی و سایر تشکل ها، مدیرکل امور اقتصادی هرمزگان، مدیران شهرک های صنعتی ومناطق ویژه، روسای مناطق آزادقشم  وکیش و...؛ اظهار داشت: این اطلاع رسانی ها منجربه کسب رتبه سوم درتسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط استان هرمزگان شد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان همچنین گفت:هرمزگان در دوســال پیاپی توانست در تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل حائز رتبه برتر شود.

مریدی افزود: درسال گذشته 37هزار و 719 ودر سال جاری 40هزار و987اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل بصورت مکانیزه تسلیم شده است .

وی افزود: در سال گذشته تحقق 105درصدی و در سال جاری نیز تحقق108درصدی را در تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط صاحبان مشاغل داشتیم که در سال های ۹۶و۹۷ استان هرمزگان توانست حائز رتبه برتر دربین استان های کشور شود.

مریــدی تعامل اصناف اســتان با اداره کل امور مالیاتی هرمزگان را در کســب رتبه برتر در دو ســال پیاپــی حائزاهمیت خواند. مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان باقدردانی از همراهی های اصناف واتحادیه های صنفی استان در تسلیم بموقع اظهارنامه ها، اظهارداشت: تعامل امور مالیاتی واصناف موجب شد که کمترین اعتراض هارا دربخش مشاغل داشته باشیم.

وی خاطرنشــان نمود: در حال حاضر تمام امورات نقل وانتقال املاک و ارث بصورت مکانیزه دراســتان صورت می پذیرد.