دریا نیوزمدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبرداد: ۱۵مرداد، آخرین مهلت ارسال فهرست معاملات

دریا نیوز: مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: ۱۵مرداد آخرین مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم فصل بهار سال۹۷می باشد

، 12:14   /   کد خبر: 33307   /   تعداد بازدید: 275


دریا نیوز: مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: ۱۵مرداد آخرین مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم فصل بهار سال۹۷می باشد.

شاکررضا مریدی افزود: عدم صدور صورتحساب یادرج شماره اقتصادی خود وطرف معامله یااستفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران ویااستفاده اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۲۰درصد مبلغ مورد معامله می باشد.

وی اظهارداشت: عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امورمالیاتی کشور ظرف مدت تعیین شده مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه شده است.

مریدی خاطرنشان نمود: براساس تبصره یک ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای ومعاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امورمالیاتی کشورمقرر می دارد اطلاعات مربوط به آن سازمان ارائه دهند.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان تصریح نمود: متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه برمسئولیت تضامنی که بامودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

وی بااشاره به تبصره ۲ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم گفت: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آوردتا استفاده کنندگان مذکور بتوانند باحفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی رادر ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

مریدی تاکیدکرد: براساس تبصره ۳ماده۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم، اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر دراین قانون، مسئول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

مریدی ابراز داشت: از طرفی دیگر باپیگیری های سازمان امورمالیاتی کشور محدودیت هایی جهت صدور کارت بازرگانی توسط مراجع ذیربط بعمل آمده که این موضوع نیز تاثیر بسزایی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی دارد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان درخصوص دیگر شیوه های فرارهای مالیاتی هم می گوید: گاهی شرکت های صوری در مناطق آزاد به ثبت می رسند، ولی فعالیت های غیرمرتبط بااین مناطق باعنوان مناطق آزادصورت می پذیرد.

وی تصریح کرد: در این راستا نیزاداره کل امور مالیاتی هرمزگان باهماهنگی های لازم که با مراجع نظارتی برون سازمانی به عمل آورده، نسبت به شناسایی شرکت ها واشخاص مذکور اقدام ونسبت به تشکیل پرونده و مطالبه مالیات اقدام نموده  و هم اکنون نیز این مهم در حال پیگیری واقدام می باشد.

مریدی بابیان اینکه همه واردکنندگان می بایست ۴درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خود رابه عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند؛ اظهارداشت: البته مودیانی که دارای سه شرط باشند، جزو موارد استثناهستند.

به گفته مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان، تکمیل ثبت نام درپایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، تسلیم اظهارنامه وحساب سود وزیان(دارای فعالیت بازرگانی واردات) حاوی فروش و درآمد در موعد مقرر در سه سال اخیر (مودیانی که کمترازسه سال فعالیت دارند، مشمول خوش حسابی نمی شوند) و اقدام به  پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده سنوات قبل از جمله شرایط خوش حسابی این مودیان برای معافیت از پرداخت چهاردرصد علی الحسابی است.

وی تاکید کرد: البته تمام استعلام های صورت گرفته درخصوص خوش حسابی از طریق سیستمی صورت می گیرد.