دریا نیوزهشدار مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان: استفاده از کارت بازرگانی دیگران جرم محسوب می شود

دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: براساس قانون، استفاده از کارت بازرگانی دیگران جرم محسوب می شود.

، 15:00   /   کد خبر: 33306   /   تعداد بازدید: 300


دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: براساس قانون، استفاده از کارت بازرگانی دیگران جرم محسوب می شود.

شاکررضامریدی افزود: فقط دارنده کارت بازرگانی می تواند از این کارت استفاده کند و شخص دیگری اجازه استفاده از اینگونه کارت ها را ندارد وبه دفترخانه های ثبت اسناد هم اعلام شده است که نمی توانند وکالت نامه ای رابرای استفاده از کارت های بازرگانی به دیگری تنظیم کنند.

مریدی خاطرنشان کرد: براساس بند۷ماده ۲۷۴قانون مالیات های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظورفرار مالیاتی جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یامرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می گردند.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان تصریح کرد: باتوجه به اینکه ثبت سفارش، اظهارنامه گمرکی، کورتاژ و... به نام دارنده کارت بازرگانی صادر می شود، درگام نخست مطالبه مالیات نیز از دارنده این کارت ها صورت می گیرد.

وی اظهارداشت:  در سال ۹۷میزان معافیت مالیاتی شخص حقیقی دارنده کارت بازرگانی براساس ماده ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل به شرط تسلیم اظهارنامه در موعدمقرر و ارائه اسناد ومدارک مبلغ ۲۱۶میلیون ریال می باشد.

مریدی درخصوص مالیات اشخاص حقوقی دربخش کارت های بازرگانی نیز گفت: درصورتیکه اشخاص حقوقی از ارائه اظهارنامه و دفاتر واسناد ومدارک خودداری کنند ؛ درآمد مشمول مالیات آنها باتوجه به ضرایب مندرج در دفترچه تعیین ضریب وبصورت علی الراس محاسبه ومبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان ابرازداشت: یکی از راه های فرار مالیاتی، کارت‌های بازرگانی اجاره ای وموقت به اسم افراد بی بضاعت است.

وی افزود: کمتر از ۵۰موردبدهی کارت های بازرگانی بلاتکلیف دراستان داریم که ازطریق واحد حقوق این اداره کل به تهران ارسال شده است.

مریدی اظهارداشت:در حال حاضر پیگیرپرونده کسانی هستیم که وکالت را ازطرف صاحبان کارت های بازرگانی داشتند ودرصورت صدور رای در مراجع قضایی درراستای اجرای ماده ۱۵۷قانون مالیات های مستقیم از صاحبان درآمد، مطالبه مالیات را همراه باجرایم خواهیم داشت.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در این بخش سه پرونده به ارزش ۲۰۰میلیارد تومان بدهی درمحاکم قضایی هرمزگان مطرح می باشدکه به محض قطعی شدن رای، اطلاع رسانی صورت می گیرد.