دریا نیوزنجات آب با آبخیزداری وآبخوانداری

دریا نیوز: هرمزگان که با اثرات شدید خشکسالی در دو دهه اخیر دست وپنجه نرم می کند و اثرات آن روز به روز تشدید می شود

، 09:43   /   کد خبر: 33301   /   تعداد بازدید: 209


دریا نیوز: هرمزگان که با اثرات شدید خشکسالی در دو دهه اخیر دست وپنجه نرم می کند و اثرات آن روز به روز تشدید می شود و استان کمبود شدید آب را تجربه می کند، بایستی قدر قطره قطره آب را دانست و فرهنگ استفاده بهینه آب در جامعه نهادینه شود ودراین مسیر نیز برنامه ریزی مدونی را برای اجرای طرح های مرتبط با حوزه آب داشت.

در سال های اخیرعلاوه بر کمبود آب در حوزه کشاورزی، حتی درسال های اخیراین مشکل را درحوزه آب شرب هم مشاهده می کنیم که دربرخی از روستاها به دلیل عدم وجود و یا کمبود آب سالم، تصفیه شده و بهداشتی، مردم از آب های غیربهداشتی استفاده می کنند و برخی در ماه ها و هفته های اخیر به بیماری های مختلف از جمله هپاتیت و... مبتلا شده اند و در صورت تداوم این روند، افزایش تعداد بیماران دور از ذهن نیست.

پس با شرایط بحرانی فعلی در حوزه آب، بایستی برنامه ریزی کوتاه، میان وبلندمدت رابرای برون رفت از اثرات چالش کمبود آب و خشکسالی داشت تا بر مشکلات این حوزه فائق آمد.

یکی از این طرح مربوط به حوزه آبخیزداری و آبخوانداری است که رهبرمعظم انقلاب نیزتوجه ویژه ای را به این بخش دارند واعتبارات ویژه ای رانیزبه این بخش اختصاص دادند. درهمین راستا هم دولت برنامه هایی را در این حوزه دارد و امید می رود با تحقق کامل آنها، از هدر رفت آب جلوگیری و از روانآب ها استفاده بهینه شود.

درهرمزگان نیز مسئولان استان ازجمله استاندار، مدیرکل منابع طبیعی و... نیز به اهمیت این حوزه واقف هستند و براجرای طرح های مرتبط با این بخش تاکید فراوان دارند. درواقع اجرای چنین طرح هایی، گامی در ذخیره سازی روانآب ها، تغذیه سفره های زیرزمینی، استفاده مردم مناطق مختلف و بخصوص روستائیان از این آب برای استفاده در بخش های مختلف به شمار می رود.

چند روز قبل نیز مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان هم اعلام کردکه فرآیند مرحله اول عملیات اجرایی به تعداد ۵۴پروژه آبخیزداری آغاز شده است."با توجه به تامین اعتبار فاز اول طرح آبخیزداری و آبخوانداری از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰۰میلیارد ریال و ضرورت تسریع شروع عملیات اجرایی به منظور اتمام بموقع سازه های آبخیزداری تا قبل از شروع فصل بارندگی در استان، در مرحله اول فرآیند عملیاتی شدن ۵۴پروژه آبخیزداری در سطح استان آغاز گردید.

این عملیات شامل پخش سیلاب، سازه های سنگی-ملاتی، سدهای خاکی، عملیات بیومکانیکی و بیولوژیک در شهرستان های بشاگرد، قشم، میناب، رودان، بندرخمیر، بستک، حاجی آباد، بندرلنگه و بندرعباس می باشد. با برنامه ریزی صورت پذیرفته حداکثر تا پایان آذرماه عملیات اجرایی این ۵۴پروژه به اتمام خواهد رسید. در حال حاضر نیز ۲۱کارگاه فعال عملیات آبخیزداری در شهرستان های سیریک، پارسیان، رودان، بندرلنگه، حاجی آباد، میناب، بندرعباس و بستک وجود دارد که طبق پیش بینی های بعمل آمده عملیات اجرایی آنها حداکثر تا پایان شهریور ماه پایان می پذیرد."

علی زارعی/دریا