دریا نیوزچرا اخراج خبرنگار از شورای شهر؟

دریا نیوز: یکشنبه گذشته شاهداخراج یکی از خبرنگاران از صحن علنی شورای شهربندرعباس بودیم که چندی قبل نیز برخوردی نامناسب درهمین مکان مشاهده شد

، 11:26   /   کد خبر: 33297   /   تعداد بازدید: 129


دریا نیوز: یکشنبه گذشته شاهداخراج یکی از خبرنگاران از صحن علنی شورای شهربندرعباس بودیم که چندی قبل نیز برخوردی نامناسب درهمین مکان مشاهده شد.

اما اینکه برخی شورائی ها از انعکاس اخبار شورابصورت تصویری و و ویدئویی هاو... نگران هستند، جای بسی تامل است؟ مگر درصحن علنی شورا چه مطالبی مطرح می شود که مردم نباید ببینندوبشنوند؟ مگر موضوعات ممنوعه در صحن شورا توسط رئیس یااعضای شورا طرح وبیان می گردد که بایستی از دید مردم و موکلان همین رئیس و اعضای شورا مخفی بماند؟ پس اگر که عنوان می شود جلسات علنی است، بدین معناست که مانندبرخی شهرها حتی مردم عادی هم می توانند بیایند درجلسات بنشینند وناظر باشند و یاحتی همین جلسات در محلات شان برگزار شود تانشان دهند که آنها نماینده همین مردم هستند، نه اینکه خبرنگاری از انعکاس اخبارجلسات ممنوعیت داشته باشد.

پس اینکه تلاش شود خبرنگاری به عنوان نماینده افکار عمومی درجلسه حضور نداشته باشد، سئوال برانگیزاست که بایستی دراین زمینه شفاف سازی شود.

از طرفی براساس قانون حتی هیچ شخصی اجازه ندارد که خبرنگاری را وادار به انعکاس یاعدم انعکاس خبری نماید که این موضوع نشان می دهد برخی ها نسبت به قانون مطبوعات هم بی خبرهستند.

اما اینکه تلاش شود خبرنگاران درجلسات شورا حضور نداشته باشند، شایدبه این دلیل باشد که مردم اطلاع نداشته باشندکه در جلسات شورا چه می گذرد. شورا بایستی به مردم پاسخ دهد که چه مصوباتی رابرای دفاع از حقوق موکلان خود و رفع مشکلات شهروندان داشته است؟ آنهابایستی به حاشیه نشینان شهر که بیشترین رای شان راهم از همین مناطق اخذ کرده اند، پاسخ دهند که چه مصوباتی رابرای رفع مشکلات شان داشته اند؟ آنها بایستی به ساکنان بافت های فرسوده مانند محله آیت ا... غفاری بندرعباس پاسخ دهندکه چه مصوبه ای گره گشا رابرای اخذ سنداملاک این محله داشتند؟ چراساکنان چنین مناطقی رابه حال خودشان فراموش کرده و وعده های قبل ازانتخابات شان راهم فراموش کرده اند.

شورا بصورت رسمی بایستی اعلام کند که برای وضعیت نابسامان این محلات وفاضلاب های روان وکمبوداماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشی و... چه چاره ای اندیشیده اند؟ آیا شورایی هابه اینگونه محلات رفت وآمد می کنند؟ زمانی که برای تهیه گزارش از محلات حاشیه ای شهر می رویم، یکی از گلایه های مشترکی که مطرح می شود، عدم حضور شورا در این مناطق است.ساکنان این مناطق می گویند کاندیداهای شورا فقط در زمان تبلیغات به محلات می روند و وعده های رنگین می دهند وپس از کسب رای، این محلات و وعده ها به فراموشی سپرده می شود.

حال هم بجای استقبال از اطلاع رسانی وانعکاس جلسات، اقدام به بیرون راندن خبرنگار از صحن علنی شورا می کنند که تشکل های صنفی مطبوعات و... بایستی به دفاع از حقوق خبرنگاران اقدام نمایند تاچنین برخوردهایی در هیچ سطحی تکرار نشود.

علی زارعی/دریا