دریا نیوزتبعیض در تعطیلی پنجشنبه ها

 دریا نیوز: درحالی پس از کش و قوس های فراوان، از هفته گذشته پنجشنبه ها در بسیاری از ادارات هرمزگان به عنوان روز تعطیل اجرایی شد که برخی از ادارات مانند مراکز درمانی، بیمارستان ها و... طبق روال قبل بازمی باشند

، 11:17   /   کد خبر: 33295   /   تعداد بازدید: 228


 دریا نیوز: درحالی پس از کش و قوس های فراوان، از هفته گذشته پنجشنبه هادر بسیاری از ادارات هرمزگان به عنوان روز تعطیل اجرایی شد که برخی از ادارات مانند مراکز درمانی، بیمارستان ها و... طبق روال قبل بازمی باشند و همین موضوع باعث شده است که برخی از کارمندانی که تعطیلی شامل حالشان نشده است، نسبت به این موضوع گلایه مندند و می گویند با شرایط فعلی میزان ساعت کاری در طول هفته آنها تغییری نکرده است و ساعات کاری سایرکارمندان کاهش یافته است. آنها اظهار می کنند که حداقل انتظاری که می رود این است که اگر ساعت کاری آنها کاهش نمی یابد، حداقل ساعاتی که بیش از سایر ادارات کار می کنند، برای آنها به عنوان اضافه کار و... محسوب شود.چرا آنها باید ساعات بیشتری از سایر ادارات کارکنند؟

اگرچه تعطیلی پنجشنبه ها برای صرفه جویی در مصرف آب وبرق در بسیاری از ادارات وسازمان های استان اجرایی شده است که حال بایستی دید چه میزان صرفه جویی و کاهش مصرف در این بخش ها اتفاق می افتد، اما این مصوبه از طرفی هم نباید باعث شود که کارمندان سایر ادارات هم تصورکنند که در حق شان اجحاف شده است و در این بخش تبعیض وجود دارد که بطور حتم بر عملکرد آنها اثرگذار خواهد بود واین موضوع نیازمند بازنگری است.

موضوع دیگر این است که با وضعیت فعلی کمبود آب وبرق، بایستی از شیوه های مختلف برای صرفه جویی و کاهش مصرف استفاده نمود. در برخی ازهمین ادارات مشاهده می شود که در ساعات غیراداری که تعطیل هم می باشد ده ها لامپ و... روشن است و در واقع هدررفت و اسراف برق اتفاق می افتد. از طرفی دیگر بایستی برای صرفه جویی در مصرف آب، در زمان شکستگی های لوله های آب به سرعت نسبت به ترمیم لوله ها اقدام شود.در ادارات بایستی برنامه ریزی شود که از آب کولر برای آبیاری فضای سبز استفاده شود و مصرف آب شرب رابرای فضای سبز ودرختان در ادارات و حتی خارج از ادارات همانطور که استاندارهرمزگان هم در جلسات مختلف برآن تاکید داشتند، قطع شود تاگامی درجهت صرفه جویی در مصرف آب برداشته شود.

از طرفی خطوط انتقال فرسوده آب هم نباید فراموش شوند و بایستی برای ترمیم آنها که موجب هدررفت میزان زیادی آب می شود هم چاره ای اندیشید. از طرفی دیگر برای فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب وبرق بایستی از ظرفیت رسانه هااستفاده نمود و همچنین مشترکان کم مصرف معرفی والگوسازی و تشویق شوند که در این بخش نیازمند برنامه ریزی بهتری می باشد.

علی زارعی/دریا