دریا نیوزسیلندرهای گاز، بدون متولی

دریا نیوز: در استان هرمزگان که پالایشگاه های گاز وجود دارد و گاز این استان به داخل و خارج کشور صادر می شود

، 11:19   /   کد خبر: 33291   /   تعداد بازدید: 191


دریا نیوز: دراستان هرمزگان که پالایشگاه های گاز وجود دارد وگاز این استان به داخل وخارج کشورصادر می شود، اما هرمزگان نشینان همچنان سیلندر بردوش هستند و برای تامین گازخانگی متحمل هزینه اضافی و زحمت وهدررفت وقت می شوند.

از آن طرف اشتراک پذیری دراستان و بندرعباس چندان جایگاهی ندارد وبرخلاف یکی دو دهه گذشته،در حال حاضر دیگر بوق خودروهای سیلندرفروشی درمحلات ومناطق مختلف به گوش نمی رسد.

تامین سیلندر برای شهروندان بعداز گذشت سال ها همچنان بامشکلاتی مواجه است وتاکنون برای رفع مشکلات تدابیرلازم اندیشیده نشده است. درحالیکه قیمت سیلندرگاز حتی برروی خودروهای سیلندرفروشی ۶۱۰۰تومان قیدشده است، اما در بیشتر اماکن سیلندرفروشی رسمی بین ۶۵۰۰تا۷۰۰۰هزار تومان فروخته می شود و دراماکن غیررسمی (خانه ها و...) بیش از این قیمت ودر ایامی که کمبود سیلندر وجوددارد، تا بیش ازده هزارتومان هم به فروش می رسد وهیچگونه نظارتی دراین بخش وجود ندارد.

ازطرفی دیگربعد ازهدفمندی یارانه ها که خودروهای مسافربر شخصی، مخازن گاز خانگی(ال پی جی) را در خودروهایشان بصورتغیراستاندارد نصب کردند وتعدادمراکز نصب مخازن گاز ال پی جی نیزافزایش یافت، میزان مصرف این سیلندرها افزایش یافت واز طرفی بدلیل وارونه شدن سیلندرهادرزمان تخلیه در مخازن خودروها، شیرسیلندرها دچارآسیب می شوند و اتصال ریگلاتور به سیلندر گاهی مشکل ساز وهمراه بانشتی است.

همین موضوعات باعث شد که صدها مرکز غیررسمی در خانه ها برای فروش سیلندر فعال شوند و این اماکن به مراکز خطرآفرین درمحلات تبدیل شده اند که احتمال بروز هرگونه حادثه ای وجود دارد وگویاتا فاجعه ای رخ ندهد، متولیان مربوطه تصمیم ندارند دراین بخش اقدام کنند.

مراکز رسمی سیلندرفروشی در مناطق مختلف استان وازجمله بندرعباس وبخصوص جایگاه های دوراهی ایسینی،پگاه و... نیز از هیچگونه استانداردی برخوردار نمی باشند و سیلندرها دراین مراکز پرتاب می شوند و این مراکز حتی برق ندارند وشب ها درتاریکی سیلندر عرضه می شود.

درواقع مردم هم نمی دانند مشکلات این حوزه رابه کدام ارگان مطرح نمایند واز طرفی دیگر رسانه هانیزبارها مشکلات رامطرح نموده اند،اما متاسفانه همچنان مشکلات پابرجاست واقدامی اساسی برای رفع مشکلات موجود نشده است ونیاز است متولیان اقدام اساسی رادراین بخش داشته باشند.

نباید دراستان گازسازهرمزگان، مردم برای تامین سیلندرگاز مشکل داشته باشند و تمامی مناطق لوله کشی گازشود و ازطرفی هم هزینه انشعاب گاز متعادل شود تاشهروندان بتوانندمشترک گاز خانگی شوند.

علی زارعی/دریا