دریا نیوز"سنگ کن شرقی" در برزخ شهر بودن یا روستا

 دریا نیوز:" سنگ کن شرقی" در ضلع غربی فرودگاه بندرعباس قراردارد وعلی رغم اینکه برخی از ساکنین بیش از نیم قرن دراینجا زندگی می کنند وحتی اجدادششان ازیک قرن قبل هم دراین منطقه زندگی کرده اند، اماهمچنان مشخص نیست که "سنگ کن شرقی" جزو محدوده شهربندرعباس است، یا روستاست

، 09:04   /   کد خبر: 33289   /   تعداد بازدید: 437


 دریا نیوز:" سنگ کن شرقی" در ضلع غربی فرودگاه بندرعباس قراردارد وعلی رغم اینکه برخی از ساکنین بیش از نیم قرن دراینجا زندگی می کنند وحتی اجدادششان ازیک قرن قبل هم دراین منطقه زندگی کرده اند، اماهمچنان مشخص نیست که "سنگ کن شرقی" جزو محدوده شهربندرعباس است، یا روستاست.

این موضوع همچنان باعث نگرانی ساکنان شده است وعنوان می کنند که آنهااز بسیاری از امکانات شهری محرومندوبه آنهاگفته می شود که جزو شهرنیستند، ولی درایام انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا کاندیداها به این منطقه مراجعه وتبلیغات می کنند و وعده رفع مشکلات رامی دهندوپس از انتخابات هم وعده هابه فراموشی سپرده می شود؛ گرچه مردم در انتخابات شوراهایشهر شرکت می کنند و به کاندیداها رای می دهند که این موضوع نشان می دهد علی القائده این منطقه بایستی در حوزه شهر باشد.

ساکنان می گویند تکلیف مان مشخص نیست.اگر سنگ کن درمحدوده شهرقرار ندارد، پس چرا کاندیداهای شورای شهربه اینجا می آیند؟ اگرهم این محله روستا محسوب می شود که بایستی انتخابات شورای اسلامی روستا در آن برگزارشود ودهیاری داشته باشیم. بالاخره تکلیف مارا مشخص کنند که بقول معروف مرغیم یاشترمرغ؟ چطور محلات بعداز پلیس راه جزو محدوده شهراست، اما چندکیلومتر پس از آن به سمت مرکز شهر جزو محدوده شهر نیست؟ گاهی که برای دریافت خدمات به ادارات و سازمان ها در سال های مختلف مراجعه می کنیم، برخی از آنها از ارائه خدمات به دلیل اینکه سنگ کن شرقی در محدوده شهری قرار ندارد، طفره می روند. بنظرمی رسد بایستی شهرداری و راه وشهرسازی تکلیف این محله را روشن کنند تا مردم از بلاتکلیفی نجات یابند. گرچه که پیگیری های چندسال اخیر گره گشا نبوده است.

لوله آب شرب درفاضلاب

درضلع شرقی بلوار خلیج فارس دوتابلو دیده می شود که برروی یکی نوشته است: "محله سنگ کن شرقی" وبرروی دیگری هم نوشته شده است: "مسجدامام حسن مجتبی(ع) و هیئت جوادالائمه". ابتدای محله در دوطرف خیابان ورودی نیزاری دیده می شود که در فاضلاب روئیده است و لوله هایی هم در داخل خور وکانال فاضلاب وجود دارد که "خلیل دورکی" جوان معتمد محله می گوید: درتعطیلات نوروز به دلیل شکستگی لوله، این لوله پلاستیکی رابطور موقت از زیر بلوار خلیج فارس به لوله اصلی متصل کردند تا آب شرب اهالی قطع نشود و چندصدمتر از این لوله درکانال فاضلاب قرار دارد و قرار بود که بعد از تعطیلات نوروز به لوله اصلی از زیرزمین وصل شود که تاکنون موضوع مسکوت مانده است. پیگیری مان برای رفع این مشکل که موجب افت فشار آب هم شده هم بی نتیجه مانده است. یکی دیگر از اهالی هم می گوید: این لوله چندبست اتصال دارد واینکه ده ها متراز لوله در فاضلاب قرار دارد، اهالی ترس این رادارندکه فاضلاب از محل بست وارد لوله شده وآب را آلوده کند.

ابتدای ورودی محله هم درضلع جنوبی، محوطه خاکی بازی وجود دارد که اهالی می گویند چندروز پیش اعدام قاتل محیط بانان در اینجابرگزار شدکه مشاهده این صحنه باعث ناراحتی ساکنان شده واثرات روحی وروانی و وحشت رابرروی آنهاوبخصوص کودکان داشته است و از مسئولان می خواهیم چنین مراسماتی رادراین منطقه که ارتباطی به موضوع هم ندارد برگزارنکنند.

فاضلاب وخاک، همبازی کودکان

واردمحله که می شویم کودکان زیادی را مشاهده می کنیم که درحال بازی در کوچه های خاکی ودرکنار فاضلاب هستند. باآنهاکه همکلام می شوم، باکلام معصومانه شان می گویند که خاک وفاضلاب در محله همبازی شان است و پارکی ندارندکه در آنجابازی کنند.

محمدصادق ۱۴ساله فقط بادوچرخه بازی می کند که دست و پایش بارها آسیب دیده است. امیررضا ده ساله، امیر مهدی نه ساله، حورا هشت ساله، فاطمه هفت ساله، سمیرا نه ساله، معصومه ده ساله، امیرشش ساله، معصومه هفت ساله، کوثر سه ساله، فاطمه شش ساله، حدیث چهارساله، ربابه چهارساله، حمید شش ساله، نازنین زهرا چهارساله، یسناچهارساله و... می گویند که مجبورند درهمین خاک ها وفاضلاب بدوند و بازی کنند.قایم باشک و گرگم به هوا وهفت سنگ ها و... بازی می کنند.آنها پارکی رادرمحله ندارند تا بازی کنند.

مادر کوثر و فاطمه کوچولو می گوید:در محله هیچ پارکی وجودندارد و وسیله نقلیه وتوان مالی هم نداریم که بچه های مان رابه پارک دولت ویا پارک های سطح شهرببریم.اگر یک پارک بزرگی رادر این منطقه درست می کردند، بچه های مان در فاضلاب وخاک هابازی نمی کنند. یکی دیگر از زنان سنگ کن هم می گوید:زمانی که بچه کوچکم گریه می کند وایراد می گیرد، مجبورم بیرون از خانه بیاورمش و ببرمش تاحیوانی راببیند وساکت شود که اگر یک پارکی رااینجاساخته بودند، بچه های مان بازی می کردند. مگربچه های ما حق بهره مندی از پارک وامکانات راندارند؟

یکی دیگر از زنان هم می گوید: زمان بارندگی، آبگرفتگی محله راداریم وبچه های مان نمی توانند مدرسه بروند و محله پراز گل ولای می شود وتاهفته ها هم همین وضعیت ادامه دارد.طرح فاضلاب هم درمحله اجرانشده وکوچه ها آسفالت وکانال کشی نشده است. دیوارخانه هاشوره زده اند که حتی اگر سرامیک هم باشد، شوره بیرون می زند. چرا هنوز بایستی کوچه های محله بایستی خاکی و فاضلاب روان باشد؟

یکی از زنان این محله می گوید:۵۵سال دراین محله زندگی می کنم وفرزندانم درهمین محله بزرگ شده اند،اما هیچ اتفاق چشمگیری وتناسب با گذر زمان درمحله نیفتاده است. خانمی دیگرهم می گوید من ۲۶سال سن دارم ودرهمین محله ازبدو تولد زندگی می کنم، اما متاسفانه وضعیت محله چندان تغییری نداشته است. چرابه ساکنان محله سنگ کن شرقی کسی توجهی نمی کندوامکاناتی به این محله نمی آید؟ مگر فرزندان ما حق ندارندکه از پارک مناسبی بهره مندشوند و بازی کنند؟ چرااینقدر تبعیض در محله ما وسایرمناطق شهروگلشهروجوددارد، درصورتیکه قدمت این محله بیشترازسایرمحلات است وبرخی چندین نسل در این محله زندگی می کنند واز کمترین امکانات محرومند. چرا بایستی کوچه هاهمچنان خاکی باشدکه بااندک بارندگی تاهفته ها گل وباتلاق، رفت وآمد خودمان ودانش آموزان با مشکل مواجه شود.

سند نداشتن خانه ها

اهالی گلایه مندند که نمی توانند برای خانه های شان سند بگیرندوباتسهیلات بافت های فرسوده، خانه های شان رانوسازی کنند. کلاف پیچیده سند املاک این منطقه هنوز بازنشده است.

برخی از ساکنان هم این محله بسیارقدیمی رابابرخی از محلات مانند همسایه شمالی محله، "بهشت بندر" ویاحتی برخی روستاها مقایسه می کنند که خیابان کشی ولاین بندی شده ودارای امکانات می باشند. آنهاازکوچه های تاریک وناامنی و ورود معتادان به محله گلایه دارند ومی گویند حتی لباس هایی که روی طناب می اندازندتاخشک شوند هم به سرقت می رود.محله هم تمیز ونظافت نمی شود وشهرداری برای این منطقه رفتگر نگذاشته است.

اهالی می گویندکه روبروی مسجدمحله قراربود پارک درست کنند، اماهمچنان خاکی وفاضلاب وپراز نیزار است. درصورتیکه اگر در کنار مسجد پارکی ساخته شود؛ حتی باعث جذب بیشتر کودکان و نوجوانان و جوانان به مسجد هم می شود.

خانه های بدون برق

تعدادی از خانه ها نیازبه برق دارند و هنوز فاقد برق مانده اند. چندین سال پیگیری کرده اند وبه آنها گفته اند بایستی به ازای هرتیربرق یک ونیم میلیون تومان واریز کنند وهزینه کابل وانشعاب راهم جداگانه پرداخت نمایند که برای مردم فقیر این منطقه که کارگر هستند، پرداخت این مبلغ غیرممکن است و چندین خانواده بصورت ساعتی از یک کنتور استفاده می کنند وبدلیل این افت فشار، بارها کولر ولوازم برقی شان سوخته است ویا آسیب دیده اند.

ضلع غربی و شمالی مسجدهم تاریک است وحتی زمین ورزشی چمن که در دهه فجربه بهره برداری رسیده است، اماهنوزروشنایی ندارد وجوانان این محله ومحلات اطراف درشب هاکه هوا خنک تراست ،نمی توانند در اینجابازی کنند.

کنارمسجد سال گذشته باعرض شش مترآسفالت شده است وکنارش جدول کشی نشده و خاک هاروی آسفالت می رود.

بدلیل خاکی بود اطراف و داخل محله و فاضلاب روان و رویش نیزار،سگ وموش وماروعقرب هم درمحله زیاداست. اهالی می گویند گاهی باخاور هم زباله می آورند ودراینجا خالی می کنند.

یکی از ساکنان هم می گوید: اطراف مسجدخاموش است و مردم نمی توانند شب هاویاسحرگاهان برای نماز وعبادت براحتی به مسجد بروند واین تاریکی وناامنی باعث حضورمعتادان وسارقان درمحله شده است.

اهالی می گویند از همین جا ازاستاندار دعوت می کنیم که به محله مابیاید واز محله بازدید و برای رفع مشکلات محله تدبیری بیندیشند.

مسجدمحله هم مشکل برق داردوبایستی ترانس بزنند.به دلیل تاریکی محله، اهالی و بخصوص خانم ها نمی تواننددر شب ها جایی بروند وامنیت نیست. گوشواره دختران دزدیده می شود.ساقیان مواد مخدر بایستی جمع آوری شوند . پارسال تعدادی افغانی درمحوطه خالی جلوی مسجد بودند ومردم فکرکردند داعش است که بدلیل تاریکی این اتفاق افتاد.این منطقه از وضعیت روستاهابدترشده است. بنویسند روستای سنگ کن.

آخرین تیربرق ۵۰مترپشت مسجددر ضلع شمالی است وبعداز آن تعدادی خانه بدون برق است وشغل ساکنانشان کارگری است و توانایی پرداخت هزینه چندین میلیونی نصب تیر برق وکابل و کنتور وانشعاب را ندارند ." کلثوم آراسته" خادم زیارتگاه امام حسن مجتبی(ع) که هفتادساله است و از بدو تولد در همین منطقه بوده است هم از گذشته می گوید که سنگ کن پراز نخل ودرخت وسرسبز با دوچاه آب شیرین بود. وی هم اکنون ازنوسانات برق و نداشتن برق در برخی از خانه ها می گوید که یک کنتور سه فاز برای هفت خانواده بصورت ساعتی استفاده می شود.می گوید که گفته اند تیربرق وکابل راخودتان بخرید و هزینه انشعاب وکنتور و ارت و... چندمیلیون تومان است و کارگروبازنشسته نمی تواند این هزینه را پرداخت کنند.

ساکنان می گویند:چهارسال است که درخواست برق داده شده و پرونده تشکیل شده است. قبض یک میلیون تومانی برق برای شان آمده است وقسطی کرده اند. پسر خانم آراسته می گوید بدلیل نوسان برق ، یک کولرمان سوخته است. بخاط افت فشارحتی نمی توان از محافظ استفاده کرد. برخی از اهالی هم می گویند برخورد بعضی از کارکنان وناظران اداره برق هم چندان مناسب نیست. خورها نیاز به لایروبی دارند.

دورکی می گوید: قراربودطرح فاضلاب درسال۹۷اجراشودکه تاکنون اقدامی نشده است. امکانات اولیه دراین محله وجودندارد. بایستی ترانس نصب شود.دوهفته پیش برای نصب ترانس آمده اند و رفته اند. از زمان انتشار گزارش ها در رسانه ها در سال های 95 و96فقط بخشی از کوچه ها آسفالت و زمین ورزشی ساخته شده است. البته "درسخوان "معاون عمرانی شهرداری منطقه یک بندرعباس همکاری بیشتری رادارد که تشکرمی کنیم.

دیگری می گوید: مشخص نیست درشهریم یاروستا؟ چهل سال از انقلاب می گذرد و هنوز مشکل برق داریم. درخواست آبسردکن برای مسجد داشتیم. خودمان لامپ به تیربرق ها زده ایم تا جلوی خانه مان روشن شود.لامپ را چهل هزار تومان خریده ایم.برخی تیرهای برق چوبی و شکننده اند. اگر جزوشهر نیستیم چرادرزمان انتخابات شورای شهر می آیند؟ اگر روستاهستیم که رسمااعلام کنندتادهیار داشته باشیم.نانوایی نداریم.از نخل ناخدا نان می خریم. بازارچه محله ای بزنند. ماه رمضان مشکل داریم برای رفت وآمد وخریدن. برخی کارگرشهرداری هستند وحقوق شان باتاخیر پرداخت می شود.

نبود خانه عالم درمحله

خانه عالم که از سال گذشته قراربود در مسجدامام حسن مجتبی(ع)ساخته شود که نشده است. اهالی می گویند فقط ماه رمضان امام جماعت مقیم داریم وبدلیل نداشتن خانه عالم در طول سال از داشتن امام جماعت محرومیم واهالی نمی تواننداز فیض داشتن روحانی جهت اقامه نماز جماعت بهره مند شوند که اگر خانه عالم وجود داشته باشد، یک روحانی مقیم همیشه خواهیم داشت و هم نماز جماعت را سه وعده می توانیم بخوانیم وهم به سئوالات و موضوعات شرعی و عقیدتی و... پاسخ داده واحکام گفته می شود و آموزش قرآن خواهیم داشت و کودکان و نوجوانان همیشه یک نفر روحانی را در کنار خود خواهند داشت.

زمان نماز مغرب وعشاء تعدادزیادی زن ومرد و نوجوان وجوان درمسجد امام حسن مجتبی (ع) برای نماز آمدند و بعد از نماز هم سفره افطاری ساده ای را در مسجد پهن کردند. درطول ماه مبارک رمضان این روند ادامه دارد که اگر در مسجد امام جماعت مقیم مستقر باشد، بالطبع این جمعیت همچنان می مانند، ولی متاسفانه بدلیل نبود امام جماعت، نماز درسایر ایام بصورت فرادی برگزارمی شود و از جمعیت کاسته می شود.

عبدالرضا حاجبی" امام جماعت مسجد هم که در ماه رمضان چهارسال اخیر به این منطقه می آید وبعدش می رودقم.البته در سایر ایام تبلیغی مانند محرم وصفر و فاطمیه هم به این مسجد می آید. وی می گوید:از نمازصبح بامناجات و دعای عهد مراسمات ماه مبارک رمضان آغاز می شود وظهر احکام برای خانواده ها گفته می شود وروزهای زوج ساعت شش عصر برای پسران و وروزهای فرد هم برای دختران احکام گفته می شود.شب ها هم مراسم جزء خوانی قرآن کریم و دعای افتتاح و...داریم. در سال های گذشته تفسیرقرآن وصحیفه سجادیه داشتیم.در 15رمضان همزمان با خجسته میلاد کریم اهل بیت عصمت وطهارت حضرت امام حسن مجتبی(ع)مراسم جشن ومسابقات فرهنگی ومحفل انس باقرآن در مسجد برگزار می شود.

علی زارعی/دریا