دریا نیوزچاه های آب کشاورزی مغلوب خشکسالی شدند

 دریا نیوز: درحالی حدوددو دهه از خشکسالی در هرمزگان می گذرد که بسیاری از سفره های زیرزمینی خشک شده اند واز طرفی هم چاه های آب در حال خشک شدن می باشند وبرخی از چاه های آب کشاورزی نیز از رده خارج شدند و کشاورزان برای کشاورزی با مشکل مواجه شدند وبرخی مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند

، 14:39   /   کد خبر: 33282   /   تعداد بازدید: 767


 دریا نیوز: درحالی حدوددو دهه از خشکسالی در هرمزگان می گذرد که بسیاری از سفره های زیرزمینی خشک شده اند واز طرفی هم چاه های آب در حال خشک شدن می باشند وبرخی از چاه های آب کشاورزی نیز از رده خارج شدند و کشاورزان برای کشاورزی با مشکل مواجه شدند وبرخی مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند.

اما متاسفانه از آن طرف برنامه ریزی متناسبی برای استفاده بهینه از ظرفیت آبی استان صورت نگرفته است و چاه های غیرمجاز همچنان تداوم یافت و میزان برداشت ها ساماندهی نشدند و کشاورزی هادر برخی مناطق توسعه یافت و محصولاتی کشت شد که به دلیل نداشتن مشتری، برروی زمین کشاورزی ماند واز بین رفت و نتیجه آن فقط هدررفت میلیاردهامترمکعب آبی بودکه صرف تولید این محصولات شد که بخشی از آب بدون استفاده ماند. این موضوع هم نشان می دهد که اعتمادسازی لازم بین متولیان حوزه کشاورزی وکشاورزان در نهادینه شدن الگوی کاشت صورت نگرفت و بسیاری از کشاورزان مانند گذشته و حتی بیشتر از گذشته به کشت محصولی اقدام کردند که حتی مشتری لازم را هم نداشت وفقط آب،کود، هزینه و زمان صرف تولید آن شد.

از آن طرف هم برخی از روستائیان برای کشاورزی کردن اقدام به حفرچاه هایی کردند که بدلیل پایین بودن سفره های زیرزمینی مجبور به عمیق کردن این چاه هاشدند.

البته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان چندی قبل گفته بودکه با توجه به بحرانی شدن وضعیت منابع آبی استان، چاه‌های غیرمجاز جهت حفاظت از منابع آب در کوتاه‌ترین زمان ممکن پلمپ می‌شوند که در همین راستا 43 حلقه چاه فاقد پروانه بهره‌برداری با حجم برداشت حدود یک میلیون و پانصد هزار مترمکعب در شهرستان‌های میناب و پارسیان پلمپ و از بهره‌برداری آن‌ها جلوگیری بعمل آمد.

وی بحث حفاظت از منابع آب را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مسؤولان قضایی و اجرایی استانی ذکر و تصریح کرد: همکاری و هماهنگی موجود بستر مناسبی در اجرای قانون و برخورد با متخلفین در حوزه آب را فراهم آورده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با تاکید بر پلمپ و انسداد چاه‌های غیرمجاز اظهار داشت: بدلیل کاهش 80 درصدی بارش‌ها در سال آبی 97-96 و همچنین وضعیت بحرانی منابع آب سطحی و زیرزمینی استان پلمپ چاه‌های غیرمجاز با همکاری مراجع قضایی و انتظامی استان در دستورکار شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان قرار گرفت و در سال 97 از برداشت چاه‌های فاقد پروانه به طور جدی جلوگیری خواهد شد .استان هرمزگان دارای 16 هزار و452 حلقه چاه پروانه دار و 7هزار و 329 حلقه چاه فاقد پروانه در قالب فرم یک و فرم 5 می‌باشد که کمیسیون رسیدگی به وضعیت چاه‌های غیرمجاز و تعیین تکلیف چاه‌ها با تسریع در روند امور به زودی تکلیف پرونده‌های چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری را مشخص می‌کند.

وی افزود: تغییر الگوی کشت و تغییر شیوه‌های آبیاری باید در اولویت کار کشاورزان قرار گیرد و برای جلوگیری از کاهش سطح آب‌های زیرزمینی نیازمند تعامل و همکاری کشاورزان هستیم.