دریا نیوزنگرانی شهرداری ها ودهیاری ها

دریا نیوز: پس اجرای قانون مالیات برارزش افزوده که سه درصد از این مالیات پس از وصول از مصرف کننده نهایی،تحت عنوان عوارض به شهرداری هاودهیاری ها تخصیص می یابد، شاهد اجرای طرحهای عمرانی و... ازمحل این اعتبارات درشهرها وروستاهاهستیم ودراستان هرمزگان که بادرایت متولیان این بخش هرسال شاهدافزایش مالیات برارزش افزوده هستیم وبااجرای طرح هایی برای شناسایی بنگاه های اقتصادی جدید و... انتظارمی رودکه درآمدهای مالیاتی افزایش یافته وبه همین نسبت هم توزیع عوارض بین شهرداری ها ودهیاری ها افزایش یابد

، 14:32   /   کد خبر: 33280   /   تعداد بازدید: 145


دریا نیوز: پس اجرای قانون مالیات برارزش افزوده که سه درصد از این مالیات پس از وصول از مصرف کننده نهایی،تحت عنوان عوارض به شهرداری هاودهیاری ها تخصیص می یابد، شاهد اجرای طرحهای عمرانی و... ازمحل این اعتبارات درشهرها وروستاهاهستیم ودراستان هرمزگان که بادرایت متولیان این بخش هرسال شاهدافزایش مالیات برارزش افزوده هستیم وبااجرای طرح هایی برای شناسایی بنگاه های اقتصادی جدید و... انتظارمی رودکه درآمدهای مالیاتی افزایش یافته وبه همین نسبت هم توزیع عوارض بین شهرداری ها ودهیاری ها افزایش یابد.

مدتی است که بحث هایی درمجلس شورای اسلامی درمورد قانون مالیات برارزش افزوده مطرح می باشد که نگرانی هایی رابرای شهرداری ها ودهیاری ها ایجادنموده است که اگراین قانون لغو یادچار تغییراتی شود، آیا باعث نخواهد شد که منبع پایدار درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها ازبین برودویادچار تغییراتی شود؟ انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس با توجه به تمام جوانب، نسبت به این قانون تصمیم گیری کنند تااینکه دغدغه های موجود برطرف گردیده وگامی درجهت عمران وآبادانی بیشتر کشورهم برداشته شود.

چندی پیش هم معاون سازمان امور مالیاتی کشور نیز ، شناسایی بیش از سه هزار شرکت صوری و کاغذی را حاصل شفاف سازی مالیات بر ارزش افزوده دانست. مسیحی با اشاره به اینکه مالیات ابزار تامین مالی دولت ها است، اجرای قانون و وصول مالیات را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفته که چالش های قانونی و اجرایی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کم و بیش در بیشتر کشورها دیده می شود،اما با این حال این نوع مالیات نوین به شیوه کنونی در ۱۶۰کشور جهان اجرا می شود. اینکه مشکلات اقتصادی و به ویژه تولید را به حوزه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط بدانیم، حرفی غیر کارشناسی و فرار رو به جلو از سوی برخی از دستگاه ها است که نتواستند در حوزه ماموریت خود موفق عمل نمایند. مالیات بر ارزش افزوده با وجود برخی مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی نمی تواند دلیل رکود اقتصادی و تولید باشد، بلکه پدیده های ناصوابی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع، غیر رقابتی بودن برخی کالاها و خدمات و ... شرایط تولید و اقتصاد کشور تاثیرگذار است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات است و در قالب یک نظام مطلوب اجرایی، فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان صرفا وظیفه انتقال بار مالی را در طول زنجیره ایجاد ارزش بر عهده دارند و نهایتا بار مالی قانون مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده نهایی است.وی با اشاره به اینکه مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه اصلاحی با کسب نظر از تمامی ذی نفعان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و تقدیم مجلس شد، خاطرنشان کرد: هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی توسط دستگاه های دولتی در این خصوص مغایر مصالح ملی و سیاست های دولت است که ضرورت دارد دستگاه های مذکور نسبت به این موضوع عنایت داشته باشند.

علی زارعی/دریا