دریا نیوزبازار درشوک

دریا نیوز: در چندهفته اخیر بدلیل نوسانات ارزی وبی ثباتی قیمت ها، بازار هم به حالت نیمه تعطیل درآمده است وبازارشوکه شده است

، 09:53   /   کد خبر: 33279   /   تعداد بازدید: 144


دریا نیوز: در چندهفته اخیر بدلیل نوسانات ارزی وبی ثباتی قیمت ها، بازار هم به حالت نیمه تعطیل درآمده است وبازارشوکه شده است.
صنوف مختلف علی رغم داشتن مشتری، اماقادربه تامین اقلام از پایتخت نیستند وعنوان می شود که به دلیل بی ثبات بودن قیمت اجناس وافزایش روزانه قیمت ها، بسیاری از اقلام درتهران فروخته نمی شود وبرخی از صنوف دربندرعباس هم نمی توانند اجناس موردنیاز مشتریان شان راتامین کنند و در اختیار مشتریان شان قراردهند.
برخی از رانندگان حتی برای تامین لوازم یدکی خودروی خود بامشکل مواجهند و لوازم یدکی فروشی ها هم برخی از اقلام راندارند ویااینکه از فروش برخی اقلام به دلیل بی ثباتی قیمت ها خودداری می کنند و درانتظارثبات بازار می باشند. چنین وضعیتی باعث شده است که ازیک طرف گرانی ها وافزایش قیمت ها و ازطریق کمبود برخی اجناس دربازار باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان شود وآنهابرای تامین اقلام مورد نیاز بامشکل شوند. برخی از شهروندان از افزایش پلکانی قیمت اجناس منزل مانند یخچال، کولر، تلویزیون و...درروزهای اخیر  گلایه مند وعنوان می کنند که دردوسه هفته اخیر برخی ازاجناس حتی بین ۵۰تا ۱۰۰درصد نیز افزایش قیمت را تجربه کرده اند واین بازارتابع هیچ قانون واصولی نیست.
وضعیت موجودحتی باعث نگرانی خانواده ها وزوج های جوان شده است. خانواده هایی که اندکی پس انداز کرده بودند ومقداری هم وام گرفته بودند، هنگام مراجعه به بازار ومشاهده قیمت های جدید شوکه شده اند ونتوانسته اند اجناس مورد نیازشان راتامین کنند وناامیدانه به خانه برگشته اند.
جوانانی هم که به تازگی ازدواج کرده اند ویا در آستانه ازدواج قرار دارند هم بامشاهده وضعیت موجودبامشکلاتی مواجه هستند وانتظار می رود دولت تدبیری اساسی وبه دوراز شعار وهیاهو برای این چالش بیندیشد، زیرا درحال حاضر باقیمت اعلامی دولت، ارز در بازار دیده نمی شود و باقیمت های نزدیک به دوبرابر قیمت اعلامی دولت عرضه می شود وهمین موضوع باعث گرانی اجناس وبی ثباتی بازار شده است و امید را از جامعه دور کرده است وتدبیر لازم رادراین زمینه می طلبد.
درواقع این بی ثباتی وضعیت بازار  وقیمت ها ازیک طرف باعث ضرر وزیان اصناف وبازاریان شده است و رکود بازار را تشدید کرده است وبه تعطیلی برخی صنوف و بیکاری بعضی از شاغلین بازار انجامیده است وازطرفی هم شهروندان قادر به خرید وتامین بسیاری از اقلام موردنیازشان نیستند که دراین بخش بایستی گره های کور توسط دولت بازشود.

علی زارعی/دریا