دریا نیوززنان دردمند هرمزگان

دریا نیوز: معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که سه شنبه به استان هرمزگان سفرکرده بود و در جمع فعالان حوزه زنان و شورای اداری استان نیز حضور داشت که در این جلسات دغدغه های حوزه زنان موردبحث و بررسی قرار گرفت

، 09:12   /   کد خبر: 33277   /   تعداد بازدید: 141


دریا نیوز: معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده که سه شنبه به استان هرمزگان سفرکرده بود و درجمع فعالان حوزه زنان و شورای اداری استان نیز حضور داشت که دراین جلسات دغدغه های حوزه زنان موردبحث وبررسی قرار گرفت.

آمارهای رسمی حاکی از آمار بالای طلاق، ایدز ، خودکشی ، اعتیاد زنان و مردان، تحصیلات پایین و... در استان است.

از طرفی اشتغال و معیشت زنان سرپرست خانوار و حاشیه نشینی و کمبود امکانات دراین مناطق، عدم حمایت ازاشتغال بانوان دربخش های مختلف و... دغدغه های دیگری است که مطرح شد. در بخش آموزش مهارت های قبل، حین وبعد از ازدواج و مهارت های زندگی هم تاکنون اقدام قابل ملاحظه ای انجام نشده است که این موضوع باعث شده است که میزان اختلافات زناشویی دراستان بالاباشد و بسیاری از آنها منجربه جدایی یا طلاق های عاطفی همسران شده است وبسیاری از همسران زندگی خوشایندی راندارند.

حتی این تاثیر رادر برخی مشاغل مانندپرستاری می توان مشاهده نمود که بدلیل شیفت های متوالی شبانه وروزانه و خستگی جسمی وروحی این قشر، آنها دیگر نمی توانند وحتی فرصت ندارند که به امورات شخصی خودشان، همسران وفرزندان شان رسیدگی کنند وبرخی از آنها نیز به مرز جدایی می رسند و در زندگی بامشکلاتی مواجهند.

درواقع دختران و زنان هرمزگانی از کمترین امکانات محروم هستند که این محرومیت در مناطق روستایی وحاشیه ای بیشتراست وآنها بدلیل مشکلات مالی، محدودیت هایی رابرای مهارت آموزی دررشته های دلخواه دارند وازبسیاری از آموزش های فنی وحرفه ای محرومند که همین موضوعات باعث شد معصومه ابتکار نیز از ترک تحصیل و کمبوداماکن وتجهیزات ورزشی و... برای دختران و زنان استان گلایه کرد وخواستار اتخاذ تدابیر لازم برای رفع نواقص در بخش های مختلف شود و اظهار داشت که براساس بندهای ۱۰۱و۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه به موضوع زنان وخانواده وتخصیص اعتباراتی به این بخش تاکید شده است که درصورت تحقق آن، بخشی از مشکلات این حوزه برطرف می شود.

اینکه زنان بامعضلات و آسیب های اجتماعی دست وپنجه نرم می کنند و در برخی از محلات شهر بندرعباس دیده می شودکه زنان ومردان درکوچه ها درحال تزریق واستعمال مواد مخدرهستند و یا مورد سوء استفاده قرار می گیرندو یا اینکه در برخی بخش ها بدلیل نبود امکانات لازم، عمرجوانان و نوجوانان دختر به هدر می رود وحتی علاقمندان به ورزش باکمبود امکانات وتجهیزات مواجهند واقدام چندانی برای رفع مشکلات آنها نمی شود، جای سئوال دارد که فعالان حوزه زنان در جلسه بامعاون رئیس جمهور در بندرعباس نسبت به وضعیت موجود وبی توجهی دولتمردان به این بخش اظهارنارضایتی کردند. درواقع موضوع بانوان چندان موردتوجه قرار نگرفته است.

درحال حاضر بانوان هرمزگانی حتی برای تفریح و گردش با کمبودهایی مواجهند وعلی رغم وجود دریا،اما امکان استفاده مناسب از دریا راندارند ودریا به مکانی برای ورود فاضلاب تبدیل شده است.

دربخش های آموزشی و فرهنگی و مراکز دانشگاهی نیز کمبودهایی وجوددارد که تاکنون تدبیری اساسی دراین بخش اندیشیده نشده است واین موضوع منجربه پایین بودن میزان تحصیلات تکمیلی نسبت به میانگین کشوری دراستان شده است وآمارها نشان می دهد که این میزان حتی به ۱۷درصد هم نمی رسد.

علی زارعی/دریا