دریا نیوزبازار بدهکار بانک ها

دریا نیوز: بازاریان و صنوف مختلف و بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بدهکار بانک ها هستند و بانک ها هم باشیوه های مختلف بدنبال وصول مطالبات وجرایم و سودهای خود هستند

، 14:50   /   کد خبر: 33276   /   تعداد بازدید: 150


دریا نیوز: بازاریان و صنوف مختلف و بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بدهکار بانک ها هستند وبانک هاهم باشیوه های مختلف بدنبال وصول مطالبات وجرایم وسودهای خود هستند.

این موضوع درحالی اتفاق افتاده است که به دلیل رکود اقتصادی درجامعه، بیشتر فعالان اقتصادی برای بازپرداخت اقساط شان بامشکلاتی مواجهند وخواستار مهلت دادن و اجازه تنفس در بازپرداخت اقساط شان هستند. اما ازآن طرف کسبه و فعالان اقتصادی گلایه مندند که بانک ها، ضمانت هارابه اجرا می گذارند واملاک شان را مصادره می کنند و... و گویا بانک ها ودولت شرایط اقتصادی جامعه رادرک نمی کنند که نگاه حمایتی از آنهاندارند. این موضوع باعث می شود که سرمایه گذاران چندان تمایلی به سرمایه گذاری نداشته باشند و بروکراسی اداری وعدم تضمین درسودآوری وازطرفی بدهی های بانکی و ... باعث شده است که حتی شهرک های صنعتی و... دارای کمترین فعالیت اقتصادی باشندواز ظرفیت های موجود استفاده نشود.

برخی از روسای اتحادیه های صنفی از ابطال بسیاری از پروانه های کسبه بدلیل رکود بازار می گویندکه باعث بیکاری بسیاری از شاغلین دربخش های مختلف شده است؛ زیراآنها توانایی پرداخت هزینه های جاری، حقوق، مالیات، عوارض، حق بیمه، اجاره و... رادراین شرایط بازار ندارند وحمایت چندانی از آنهاصورت نمی گیرد وگاهی شاهد سنگ اندازی وکارشکنی وعدم همکاری برخی دستگاه های اجرائی و... هستند.

تولیدکنندگان هم از عدم حمایت دولت وقوانین سختگیرانه و برخی اعمال سلیقه هاگلایه مندهستند. برخی از آنها عنوان می کنند در حالیکه انتقال بین استانی وبین شهری و استانی مواداولیه و... درسایرمناطق کشور بدون محدودیت و ممنوعیت صورت می پذیرد، اما دراستان های مرزی مانندهرمزگان، این انتقال قاچاق محسوب شده ومشکلاتی را برای آنها ایجاد شده وازطرفی سبب افزایش هزینه ها شده است که توسعه کارگاه ها وفعالیت های اقتصادی منجربه اشتغال را بسیار محدود وگاهی غیرممکن می کندومنجر به تعطیلی برخی از فعالیت های اقتصادی شده و از سیاست های کارآفرینی فاصله گرفته شده است.

ازطرفی باتوجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری باعنوان سال حمایت از کالای ایرانی که تحقق آن منجربه افزایش اشتغال جوانان خواهد شد و رونق تولید وفعالیت های اقتصادی رابه همراه خواهد داشت، انتظارمی رود دراین بخش وفعالیت هایی که منجربه اشتغال وکارآفرینی می شود، حمایت های لازم توسط دولت وبانک ها صورت پذیرد تااینکه زمینه اشتغال و رونق اقتصادی وتولید رابه همراه داشته باشد.

نبایدبخاطر سود واردات برای افرادی خاص، از تولید و اشتغال حمایت های لازم صورت نگیرد وبسیاری ازکالاها وارد شوند واز آن طرف بایستی موانع سرمایه گذاری برداشته شود و بانک ها نیز بانگاه حمایتی به تولید واشتغال، در پراخت تسهیلات وبازپرداخت تسهیلات، حمایت های لازم راداشته باشندتا از تعطیلی فعالیت های اقتصادی جلوگیری شود.

علی زارعی/دریا