دریا نیوزشهروندان بندرعباس خواستارشدند کوهستان پارک پنجه علی(ع) ،قطب گردشگری بندرعباس شود

دریا نیوز: استاندارهرمزگان درجلسات مختلف بر برنامه ریزی جهت توسعه گردشگری دراستان تاکیدات فراوانی داشته اندکه این نوع نگاه ودیدگاه مدیریت عالی دولت دراستان نویدبخش توسعه گردشگری در استان می باشد و می توان امیدوارشد جهشی دراین بخش رادراستان درآینده ای نزدیک شاهدباشیم

، 11:08   /   کد خبر: 33275   /   تعداد بازدید: 492


دریا نیوز: استاندارهرمزگان درجلسات مختلف بر برنامه ریزی جهت توسعه گردشگری دراستان تاکیدات فراوانی داشته اندکه این نوع نگاه ودیدگاه مدیریت عالی دولت دراستان نویدبخش توسعه گردشگری در استان می باشد و می توان امیدوارشد جهشی دراین بخش رادراستان درآینده ای نزدیک شاهدباشیم.

درحال حاضرهم که برای توسعه گردشگری درشرق بندرعباس مباحث مختلفی مطرح می باشد وجلساتی درهمین خصوص برگزارشده است.

استان هرمزگان درواقع ظرفیت های گردشگری فراوانی در حوزه های مختلف دارد که مغفول مانده اند وحتی درب برخی از اماکن گردشگری آن مانند حمام گله داری دربندرعباس نیز قفل می باشدو مردم نمی توانند از آن بازدیدداشته باشند وازطرفی هم اماکن گردشگری شهرواستان حتی برای بسیاری از شهروندان بندرعباسی وهرمزگانی ناشناخته مانده اند و نیاز است که درگام نخست اماکن تاریخی و گردشگری موجود بیشتر معرفی شوند ودر گام بعدی برای توسعه اماکن گردشگری، بوم گردی و... برنامه ریزی وحمایت های لازم صورت پذیرد.

بندرعباس که لقب قطب اقتصادکشور رابرآن نهاده اند، اما دربخش اماکن تفریحی وگردشی و ورزشی و... باکمبودهای شدید مواجه می باشد و نیازمند تدابیری برای توسعه چنین اماکنی می باشد تاشهروندان بتوانند درساعاتی از شبانه روز از قفس های آپارتمانی خارج شده و دراین اماکن تفریح داشته باشند تاروحیه شان عوض شود که دراین بخش نیازمند تدابیر راهبردی وعملیاتی می باشد.

کوهستان پارک پنجه علی(ع)

زیارتگاه پنجه علی(ع) در منطقه دوراهی ایسینی بندرعباس از قدیم موردتوجه مردم بوده وعلی رغم نبود جاده دسترسی مناسب، اما ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت وطهارت (ع) باپای پیاده وتحمل سختی ها، خود رابه این مکان مقدس که برفراز کوه ها قرارگرفته است می رساندند.

شهردار بندرعباس باهدف توجه به تفریح و گردش شهروندان بندرعباسی، اجرای طرح کوهستان پارک پنجه علی(ع) را دراین منطقه ازچندسال قبل آغاز نمود ودر سال۹۵هم فاز نخست آنرا که شامل احداث جاده دسترسی به زیارتگاه پنجه علی(ع) واحداث چند آلاچیق، کاشت نهال و... بود افتتاح نمود وقراربود بزودی آب وبرق رسانی هم شود که تاکنون محقق نشده است وشب هایک موتوربرق کوچک برای تامین روشنایی و چندمنبع آب برای تامین آب دراین مکان وجود دارد.

گرچه بااحداث جاده دسترسی، میزان رفت وآمدهابه این مکان افزایش یافت، اما امکانات دیگری افزایش نیافت و این کوهستان پارک که می تواند به عنوان قطب گردشگری شهربندرعباس محسوب شود، نیازمندتوجه وسرمایه گذاری می باشد. ازطرفی باتوجه به کمبود امکانات تفریحی وگردشگری درمحلات حاشیه ای شهر، توسعه این کوهستان پارک دربخش های مختلف خواهد توانست بخشی از خلاء موجود رادراین مناطق برطرف نماید. شهروندانی هم که به این مکان رفت وآمد می کنند، نظرات قابل توجهی دارند که در گزارشی به آن پرداخته ایم.

آب وبرق

یکی از شهروندان بندرعباسی که گهگاهی به اتفاق خانواده به کوهستان پارک پنجه علی(ع) می آید، می گوید: ای کاش مسئولان به این مکان توجه بیشتری می کردند وروشنایی جاده دسترسی رابانصب تیربرق تامین می کردند و آب موردنیاز رااز طریق لوله منتقل می کردند.موضوع دیگر اینکه سرویس بهداشتی و وضوخانه مناسبی وجودندارد وحتی مردم به دلیل نبودکولروبرق، مجبورند در گرما نماز بخوانند. بنظرم این کوه ها ودره هامناظر زیبایی برای گردشگری وجذب توریست داخلی وخارجی می باشند.برخی ازکشورهای حوزه خلیج فارس که مکان مشابهی رادارند، باتوسعه فضای سبز وبردن امکانات به آنجا، چنین اماکنی را به قطب گردشگری وجذب توریست تبدیل کرده اند که دربندرعباس از چنین فرصتی به خوبی استفاده نشده است و مسئولان استان می توانند دراین بخش باالگوگیری ازسایرمناطق کشور ویاسایرکشور، این کوهستان پارک رابرای تفریح مردم وحضورگردشگران آماده و مهیا کنند.

اشتغالزایی برای جوانان

شهروندی دیگرمعتقداست که اگر اینجابرق باشد وچند برج نور نصب شود، می تواندزمینه اشتغالزایی راهم فراهم کرد. هنگامیکه جمعیت زیادی برای تفریح به این مکان می آیندکه می توان از فضای کوهستان پارک بندرعباس نیز بهترین بهره را برد.

، می توان یک شهربازی بزرگ و مجهزی رادراین کوهستان پارک راه اندازی نمود.باتوجه به اینکه بندرعباس فاقدشهربازی می باشد، فکرمی کنم در این مکان می توان شهربازی احداث کرد. حتی افرادی می توانند اقدام به فروش کباب، نان محلی، صنایع دستی و... کنندکه زمینه اشتغال برای جوانان فراهم می شود. نمی دانم چرا از ظرفیت های مختلفی که دراستان وجود دارد استفاده نمی کنند. وجود چنین اماکنی در سایرمناطق به عنوان پتانسیل گردشگری، اشتغال و... بیشتر موردتوجه واستفاده قرار دارد، اما در استان هرمزگان از ظرفیت های مختلف استفاده نمی شود. درهمین کوهستان پارک می تواند تله کابین و... راه اندازی شود وتفریحات و ورزش های شادو هیجانی ایجادنمود. فضایی برای والیبال،تنیس،شطرنج، فوتبال و... می توان در آنجاایجادنمودتاجوانان ورزش کنند واز سوق یافتن به سمت بزه جلوگیری شود. پیست موتورسواری رابایستی در این مکان راه اندازی کنند تا جوانان موتورسوار در عصرهای جمعه در بلوارشهیدرجایی وشمال محله نخل پیرمرد تجمع کنند وتک چرخ نزنند ودرجهت خلاف حرکت خودروها نروند تا برای خودشان ودیگران حوادث ناخوشایندی رارقم بزنند که اگر پیست موتور سواری دراین کوهستان پارک باشد وسازماندهی لازم صورت گیرد، هم جوانان می توانند انرژی شان راتخلیه کنند و هم قوانین راهنمایی ورانندگی واستفاده از کلاه ایمنی رامی توان درهمین مکان آموزش دادوهم از حضورشان در خیابان هاوبلوارهای شهر و بروز حوادث جلوگیری می شود.

کمبود اماکن تفریحی

تعدادی از شهروندان هم بااظهارگلایه از کمبود شدید اماکن گردشگری در شهربندرعباس هم خواستار توسعه اماکن تفریحی و گردشگری دراین شهرشدند. آنهامعتقدند که دراین شهر از پتانسیل های موجود بخوبی استفاده نمی شود. ازنعمت خدادادی دریا چندان بهره ای برده نمی شود و فقط فاضلاب های صنعتی،خانگی، آب توازن کشتی ها و... درآن تخلیه می شود که باعث آلودگی دریا و مرگ آبزیان شده است. درصورتیکه از ظرفیت دریا می توان برای تفریح مردم، اشتغالزایی، ورزش های آبی و... استفاده نمود، اما از این پتانسیل استفاده نشده و حتی بگونه دریا آلوده شده است که ورودبه دریا وشنا درآن خطرناک شده است. ساحل دریاهم که پر از زباله، نخاله، تایرخودرو و... می باشد. مردم این شهر باکمبود شدید اماکن تفریحی وگردشگری مواجهند. آنها اماکن مناسب تفریحی درشهرندارند که بصورت خانوادگی بخواهندبه آنجا بروند.درساحل هم که بوی تعفن فاضلاب و دودقلیان باعث معذب شدن خانواده هاست وگویامتولیان مربوطه این وضعیت رانمی بینند.

یک پارک جنگلی جهاد در جاده بندرعباس میناب وجود داشت که حداقل درتعطیلات برخی از مردم می رفتند وساعاتی را در زیر درختانش می نشستند وغذایی می خوردند و به قول معروف حال وهوایی عوض می کردند که پس از راه اندازی باغ پرندگان در آنجا برای رفتن به داخل پارک باید دو هزینه به عنوان ورود به پارک و ورود به باغ پرندگان پرداخت کنیم. درصورتیکه شاید شهروندی فقط بخواهد مانند سابق برود واز سایه درختان استفاده کند واگر کسی خواست باغ پرندگان بازدیدکند که جداگانه هزینه پرداخت می کند. ازطرفی دیگر این باغ پرندگان که باعوارض ومالیاتی ساخته شده اندکه خود مردم پرداخته اند. باغ گلها در پارک شهید دباغیان بندرعباس هم از شهروندان هزینه گرفته می شود که برای میهمانانی که ازسایراستان هابه شهرمان می آیند، جای تعجب داردکه دربندرعباس برای دیدن گل بایستی هزینه پرداخت شود، درصورتیکه پارک ها وبلوارهای شهربایستی مزین به گل های زیباباشد . بهتراست مسئولان شهربرای تفریح وسلامت شهروندان هم اهمیت قائل شوندوبرنامه ریزی کنند. اگرکه کوهستان پارک پنجه علی(ع) آماده سازی شود، بسیاری از خانواده ها می توانندبه این مکان بروند ودر زیر نسیم وزش باد تفریح کنند وساعاتی راباخانواده شان خوش بگذرانند.

امنیت در کوهستان پارک

شهرونددیگری از کمبودعلائم رانندگی و نصب سرعت گیرهای غیراستاندارددر این جاده که منجربه حوادث جرحی وفوتی هم شده است گلایه منداست و خواستارتامین روشنایی جاده برای پیشگیری از حوادث می باشد.وی همچنین راه اندازی کلانتری یاایستگاه پلیس رادراین کوهستان پارک برای تامین امنیت ضروری می داند ومی گوید: درصورت فراهم بودن شرایط مناسب، این کوهستان پارک می تواند مملواز جمعیتی باشد که برای تفریح می آیند ونیازی به خروج ازشهربرای گردش وتفریح کمتراحساس شود. من پیشنهادمی کنم که استاندار، فرماندار، شهردار، شورای شهر، مدیرکل گردشگری و... ازاین مکان بازدیدداشته باشندو متناسب با ظرفیت های موجود برای توسعه آن برنامه ریزی صورت پذیرد تا این کوهستان پارک به عنوان قطب گردشگری غیردریایی شهربندرعباس تبدیل شود.

حدوددو دهه قبل که زاهدان بودم، درکوهستان پارک وبرفرازقله کوه، شهدای گمنام مدفون بودند که هم مردم برسرقبوراین شهدامی رفتند و هم برخی ازمراسمات ملی ومذهبی هم درآنجا برگزار می شد وهم کوهنوردی بودوهم تفریح

علی زارعی/دریا