دریا نیوزمدیرکل امور مالیاتی خبرداد: استرداد 62 میلیارد تومان به صادرکنندگان در یک ماه

دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: 62 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان استان در یک ماه اخیر استرداد شده است

، 09:35   /   کد خبر: 33271   /   تعداد بازدید: 488


دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: 62میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان استان در یک ماه اخیر استرداد شده است.

شاکررضا مریدی افزود: تاچهارم اردیبهشت سال جاری مبلغی بالغ بر 62میلیارد و 728میلیون تومان مالیات برارزش افزوده به صادرکنندگان استرداد کرده ایم.

وی خاطرنشان نمود: این مبلغ به هفت شرکت و بنگاه اقتصادی استرداد شده است که فقط به یکی از این شرکت های فعال در بخش صادرات مبلغ 57میلیارد تومان استرداد گردید.

مریدی میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان در سال 96را 74میلیارد تومان اعلام کرد که در سال 97 فقط در مدت یک ماه 62 میلیارد تومان استرداد شده است وتاکید کرد: بطور حتم تا پایان سال جاری این میزان افزایش چشمگیری خواهد داشت.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان در خصوص مشوق های و معافیت های مالیاتی در بخش صادرات هم گفت: براساس ماده 141قانون مالیات های مستقیم، صدرصد درآمدحاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد درآمدحاصل ازصادرات موادخام مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.

وی افزود: همچنین درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت عبوری(ترانزیت)به ایران وارد می شوند وبدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر می شوند، مشمول مالیات با نرخ صفرمی گردد.

مریدی اظهار داشت: همچنین کالاهایی که صادر می شوند و مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند، صددرصد مالیات برارزش افزوده به صادرکنندگان استرداد می شود.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان اظهار داشت: صادرکنندگان به دور روش قطعی و موقت می توانند برای استرداد مالیات برارزش افزوده اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه مودیان بایستی براساس قانون ارزش افزوده هرسه ماه یک بار بصورت فصلی وتا15روز پس از ماه سوم هر فصل سال نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند که اگر صادرکنندگان در موعد مقررنسبت به تسلیم اظهارنامه هر دوره اقدام نمایند، اظهارنامه مورد بررسی قرار می گیرد و بصورت قطعی رسیدگی انجام می شود و مبلغ ارزش افزوده استرداد می شود.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خاطرنشان نمود: همچنین صادرات کنندگانی که می خواهند قبل از موعد تسلیم اظهارنامه شان در پایان فصل نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، می توانند درخواست استرداد موقت دهند و دراین صورت در چارچوب دستور العمل 80درصد مبلغی که پرداخت کرده اند، بدون رسیدگی و با تسلیم مدارک مرتبط با صادرات که به صادرکنندگان اطلاع رسانی شده است، عملیات استرداد صورت می گیرد و مبلغ پرداخت می شود و20درصد باقیمانده نیز پس از رسیدگی قطعی، استرداد صورت می گیرد.

وی گفت: مالیات براساس قانون از مودیان مطالبه می شود و درمواردی هم که قانونگذار جهت حمایت از تولید و اشتغال معافیت های را در نظر گرفته است که مطابق با قانون اقدام می کنیم که هیچ صادرکننده ای در این بخش در استان وجود ندارد که بیش از یک ماه از اقدام قانونی برای استرداد مالیات گذشته باشد ومالیات بر ارزش افزوده وی استرداد نشده باشد وتلاش می کنیم درصورت تکمیل مدارک مورد نیاز، کمتر از یک ماه استرداد مالیات برارزش افزوده به صادرکنندگان صورت گیرد.

وی اظهار داشت: قانون مالیات های مستقیم در 31 تیر94 اصلاح و از اول سال 95 هم لازم الاجراست و در بند ت ماده 132قانون مالیات های مستقیم هم به صراحت ذکر کرده است که شرط استفاده از معافیت مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

مریدی تاکید نمود: پس کسانی که اظهارنامه تسلیم می کنند و اسناد و مدارک ارائه می دهند، در بخش صادرات و غیرصادرات و مشاغل که معافیت پایه ای دارند که اگر اظهار نامه ارائه نمایند،از معافیت مالیاتی برخوردار می شود. در بخش صادرات اگر فعال اقتصادی و صادرکننده اظهارنامه ارائه ننماید، نمی تواند از معافیت استفاده نماید.

مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: در قانون مالیات های مستقیم تسهیلات و تشویقات زیادی وجود دارد. در ماده132قانون مالیات های مستقیم علاوه بر صادرات، قانونگذار معافیت های دیگری هم ذکر کرده است.

وی گفت: براساس این قانون، فعالان اقتصادی که در مناطق برخوردار فعالیت اقتصادی دارند، پنج سال از پرداخت مالیات معاف هستند.کسانی که در مناطق کم برخوردار هستند، هفت سال از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین اگر فعالیت اقتصادی در منطقه ویژه برخوردار باشد، هفت سال و اگر در منطقه ویژه کم برخوردار باشد سیزده سال از معافیت مالیاتی بهره مند خواهند شد.

مریدی تصریح نمود: همچنین براساس بند ب ماده 132قانون مالیات مستقیم، واحدهای تولیدی که دارای بیش از 50نفر نیروی کارشاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت ، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50درصد افزایش دهند، به ازای هرسال افزایش کارکنان، یک سال به دوران معافیت آنها اضافه می شود.

علی زارعی/دریا