دریا نیوزفرهنگیان نیایش نشین بندرعباس همچنان نگرانند

دریا نیوز: محله نیایش در شمال بلوار امام حسین(ع) وازجمله کوچه نیایش۱۲که چندین بلوک از مجتمع مسکونی فرهنگیان دراین منطقه قرار دارد رابخاطر دارم که دوسه سال قبل چندین گزارش از خواسته های فرهنگیان و ساکنان دررسانه ها منتشر شد تا بعد از مدت زیادی از پیگیری های ساکنان و رسانه ها، فقط آسفالت شد واما همچنان برخی ازمشکلاتش پابرجاست و تعدادی از ساکنان تقاضای انتشارمشکلاتشان را داشتندکه به میان شان رفتیم

، 15:07   /   کد خبر: 33264   /   تعداد بازدید: 426


دریا نیوز: محله نیایش در شمال بلوار امام حسین(ع) وازجمله کوچه نیایش۱۲که چندین بلوک از مجتمع مسکونی فرهنگیان دراین منطقه قرار دارد رابخاطر دارم که دوسه سال قبل چندین گزارش از خواسته های فرهنگیان و ساکنان دررسانه ها منتشر شد تا بعد از مدت زیادی از پیگیری های ساکنان و رسانه ها، فقط آسفالت شد واما همچنان برخی ازمشکلاتش پابرجاست و تعدادی از ساکنان تقاضای انتشارمشکلاتشان را داشتندکه به میان شان رفتیم.

انتهای کوچه نیایش۱۲از ضلع غربی و نبش کوچه آموزگار۹مجتمعی وجوددارد که برخی از ساکنانش گلایه مند بدلیل نداشتن دیوار وهیچگونه حصاری به دور این بلوک مجتمع مسکونی، امنیتی درآنجا وجود ندارد وخودروهایشان که درپارکینگ گذاشته می شود،وسایل خودرو مورد سرقت قرارمی گیرد وبه خودرو آسیب آسیب وارد می شود. حتی سارقان به داخل بلوک هم می آیند که اگر دیوارکشی شده بود، امنیت افزایش می یافت. ساکنان دیواری راخودشان درضلع شمالی بلوک ساخته اند، اما می گویندشهرداری مدتی قبل تخریب کرده است. ساکنان این منطقه که بیشتر فرهنگی وبرخی هم بازنشسته شده اند، اما آسایش و آرامش لازم را ندارند وبامشکلات فراوانی دست وپنجه نرم می کنند.

یکی ازساکنان می گویدتعدادی ازاعضای شورا هم چندی پیش باشهردار منطقه آمدندوقرار شد دراین زمینه همکاری شود وعلی رغم وعده شهردار، این وعده محقق نشد.یکی از ساکنان می گوید داشتن امنیت حق ساکنان است که متاسفانه دراین زمینه همکاری نمی شود وسارقان به راحتی وارد مجتمع می شوند و دزدی می کنند. حتی جرات نداریم که شب ها زن و بچه های مان بیرون بیایند. موش وسگ و مار وعقرب هم به وفور در این منطقه دیده می شود. درواقع تعاونی مسکن آموزش وپرورش بایستی چندسال پیش که بیشترواحدها وبلوک های مجتمع هارابه اعضا تحویل داد، دیوارکشی اطراف مجتمع را انجام می داد ودرب ورودوخروج قرار می دادند که این اتفاق نیفتاده است و درحال حاضرهم خودمان که حاضر شدیم باهزینه خودمان دیوارکشی کنیم،اما اجازه این کار رانداریم. امنیت نداریم و فرزندانمان که صبح می خواهندبه مدرسه بروند، بدلیل وجود گله سگ ها امنیت ندارند. آنها می گویند حتی می خواهیم دیوارضلع غربی مجتمع را پلاستر ونما بزنیم، زیرا درحال حاضر آجری بدون و پلاستر است و احتمال ریزش دارد که مالک مجتمع سه طبقه ای کنارمان اجازه نمی دهد وهمکاری نمی کند که اگردرزمان احداث مجتمع، پلاسترونماسازی شده بود، ساکنان پس ازحدود یک دهه سکونت بااین مشکل مواجه نبودند. حتی دیوارهای پارکینگ وخانه های مان نمناک شده اند واحتمال ریزش دارند.

برخی ازساکنان هم از توقف تریلرها وخودروهای سنگین در این کوچه ها گلایه دارند ومی گویند نیمه های شب رانندگان این خودروها را روشن می کنند وسروصدای زیادی ایجادمی شود. حتی خودروی حمل زباله هم که گویا ایرادفنی دارد وصدای زیادی تولید می کند وبچه های مان از خواب می پرند.

ابتدای کوچه نیایش ۱۲هم قطعه زمینی است که ساکنان می گویند قراربوده است مهدکودک و...ساخته شود که همچنان خاکی مانده است.

اهالی می گویند برای رفع مشکلات مان به شهرداری، فرمانداری، استانداری و... هم شکایت کرده ایم وپیگیری کرده ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

 پارک نداریم

 تعدادی از کودکان ودانش آموزان از جمله امیرمحمد، امیرحسین، ابوالفضل، عرفان و... هم از نبود پارک وزمین ورزشی دراین منطقه گلایه مندند. این درحالیستکه دوقطعه زمین درهمین کوچه وجوددارد که خاکی است ودرگذشته وعده احداث پارک وزمین چمن ورزشی به اهالی داده شده است، اماتاکنون محقق نشده است. ساکنان از متولیان و بخصوص شهرداری می خواهند که پارک و زمین ورزشی را برای شان احداث کند. سیلوی سیمان هم چندین سال آنجا مانده ورهاشده است و حوادثی داشته است. پیاده روسازی مناسبی نشده است و وسط کوچه منهول فاضلاب است که از سطح آسفالت بالاتر است وساکنان می گویند: گاهی فاضلابش بیرون می زند وبیشتر اوقات بوی فاضلاب در محله به مشام می رسد.

مدارسی در همان منطقه وجودداردکه درزمان تعطیل شدن، برخی جوانان موتور سوار دانش آموزان را آزارواذیت می کنند وگاهی هم سرقت وکیف قاپی رخ می دهد. اسدپور یکی از ساکنان این کوچه هم می گوید: چندین بار سرقت وسایل از داخل خودرو برای ساکنان و خودم روی داده است وباطری، ضبط صوت، تایر و... خودروهابه سرقت می رودکه اگر تمام بلوک ها حصارکشی شده بودند ورفت وآمدها کنترل می شدند، بطور حتم این میزان سرقت هم روی نمی داد. حتی النگو و طلاهای بچه های ساکنان هم به سرقت رفته است. اهالی از مسئولان تقاضا دارند به مشکلات شان رسیدگی شود.

 سرگردانی ساکنان

 پیاده روهاو برخی کوچه های نیایش همچنان خاکی است و سیمای زیبایی ندارند. گرچه که این منطقه و شمال بلوارامام حسین (ع) محلات جدیدی در دو دهه اخیرشکل گرفته اند، امابدلیل اینکه واگذاری زمین هابدون ایجادزیرساخت های لازم در گذشته صورت گرفته است، این مناطق هم مانند بافت های قدیمی شهر بامشکلات مشترکی مانند عدم وجود پارک، مسجد، زمین ورشی، اماکن فرهنگی وتفریحی و.... مناسب مواجه می باشد وپیاده روهایی هم وجود دارند که همچنان خاکی هستند. از طرفی هم گاهی شنیده می شود که در این مدت تغییر کاربری هایی هم روی داده است که بیشتر تمایل به احداث مجتمع های مسکونی وتجاری وجوددارد. این موضوعات هم باعث شده است که شهروندان وساکنان این مناطق بین شهرداری و راه وشهرسازی پاس داده شوند وسرگردان بمانند و هرکدام تامین خواسته های ساکنان را وظیفه دستگاه دیگری عنوان می کنند .

علی زارعی/دریا