دریا نیوزمدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبرداد: 15 اردیبهشت، آخرین مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی

 دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی تمدید شده است و آخرین مهلت برای ارسال فهرست معاملات فصلی هم 15 اردیبهشت ماه سال جاری است

، 15:02   /   کد خبر: 33263   /   تعداد بازدید: 409


 دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی تمدید شده است و آخرین مهلت برای ارسال فهرست معاملات فصلی هم 15 اردیبهشت ماه سال جاری است.

شاکررضا مریدی افزود: مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1396 تا 15اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شده است.

وی افزود: در اجرای بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه مشمولان موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که تاکنون نسبت به انجام تکالیف در خصوص ارسال فهرست معاملات فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان 96 اقدام ننموده اند، حداکثر تا15 اردیبهشت 97 می توانند جهت جلوگیری از جرائم مربوطه، نسبت به ارسال صورت ریزمعاملات خود اقدام نمایند.

مریدی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی می توانند از طریق سامانه www.TAX.gov.irو یا با ارسال لوح فشرده (سی دی) تا این تاریخ نسبت به ارسال الکترونیکی فهرست صورت معاملات فصول چهارگانه سال گذشته اقدام نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان درخصوص شناسایی مودیان جدید مالیاتی و شرکت های صوری تصریح نمود: واحدیابی سیستمی شروع شده است و لینک ارتباطی با داده های برخی ادارات و سازمان ها هم داریم.ازطرفی دیگر واحدیابی فیزیکی نیز آغاز شده است که در این قالب شرکت های صوری هم در مرحله رسیدگی شناسایی می شوند.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا درشرایط معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تغییری اتفاق افتاده است، اظهار داشت: معافیت مالیاتی در این مناطق کمافی السابق همان20سال می باشد .

مریدی البته تاکید کرد: معافیت مالیاتی در مناطق آزاد با دارا بودن دوشرط محقق می شود وفعالان اقتصادی مشمول این معافیت می شوند.

مدیرکل امورمالیاتی افزود: اخذ مجوز فعالیت از مناطق آزاد و فعالیت در همان منطقه و تسلیم اظهار نامه به عنوان شروط بهره مندی بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق آزاد به شمار می رود و درصورت عدم اجرای هرکدام از این شروط، فعالان اقتصادی از معافیت مالیاتی محروم می شوند.

وی درخصوص این موضوع که رئیس سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده است که برخی از شرکت ها و مراکز اقتصادی محل ثبت شرکت و دفتر مرکزی شان در مناطق آزاد می باشد؛ اما محل فعالیت شان در سرزمین اصلی است تا بتوانند از پرداخت مالیات با عنوان معافیت مالیاتی فرار کنند؛ ابراز نمود: درصورت وجود چنین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، از آنها مالیات اخذ می گردد و چون بصورت سیستمی واحدیابی نیز انجام می شود، شناسایی چنین فعالیت های اقتصادی ممکن می باشد.

مریدی گفت: ده هزار و 88نفر از مودیان مالیاتی استان بصورت سیستمی امورات شان از صفرتا صد در سامانه "ایریس" (eris)انجام می شود.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: دهم اردیبهشت ماه، آخرین مهلت تسویه اصل بدهی تعاونی های مرزنشینان استان می باشد.

شاکررضا مریدی درخصوص وضعیت تعاونی های مرزنشینان گفت: ۵۵ شرکت تعاونی مرزنشین در استان وجود دارد که از این تعداد، ۳۵ شرکت تعاونی مرزنشین فعال هستند و از این ۳۵ شرکت تعاونی هم تعداد یازده شرکت تعاونی به اداره کل امور مالیاتی بدهکارند.

وی تصریح نمود: در جلسه ای که با آنها داشتیم مقرر شد که این شرکت تعاونی های مرزنشین استان تا دهم اردیبهشت به اداره کل امور مالیاتی مراجعه نموده و نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نمایند.

وی گفت: درصورت پرداخت اصل مالیات توسط این تعاونی ها، اداره کل امور مالیاتی استان صددرصد ارزش افزوده، جرایم حقوق، ماده ۱۶۹مکرر و همچنین صددرصد جرایم قابل بخشش مالیات عملکرد مورد بخشش قرار می گیرد که بعداز این جلسه، تاکنون برخی شرکت ها مراجعه نموده اند.

علی زارعی/دریا