دریا نیوزمدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تاکید کرد: 10 اردیبهشت، مهلت تسویه اصل بدهی مالیاتی تعاونی های مرزنشین

دریا نیوز: تعاونی‌های مرزنشین که از دهه ۶۰ با سرمایه‌های مردمی با هدف تقویت بنیه اقتصادی مرزنشینان، جلوگیری از مهاجرت، جلوگیری از تجارت غیرقانونی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی کشور تاسیس شدند، درواقع گامی برای اشتغالزایی مرزنشینان محسوب می شود و همچنین بخشی از پازل سهم 25درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور به شمار می رود

، 13:44   /   کد خبر: 33254   /   تعداد بازدید: 380


دریا نیوز: تعاونی‌های مرزنشین که از دهه ۶۰ با سرمایه‌های مردمی با هدف تقویت بنیه اقتصادی مرزنشینان، جلوگیری از مهاجرت، جلوگیری از تجارت غیرقانونی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی کشور تاسیس شدند، درواقع گامی برای اشتغالزایی مرزنشینان محسوب می شود و همچنین بخشی از پازل سهم 25درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور به شمار می رود. تعاونی های مرزنشینان بهترین الگو برای تقویت اقتصاد و بهبود معیشت مردم ضعیف مرزنشین بوده که می توانند موجب ایجاد تحول در این مناطق شوند.درواقع اگر که این تعاونی های مرزشین تقویت شوند، گامی اساسی در اشتغال و رونق اقتصاد در مناطق مرزی برداشته می شود و نیاز است که دولت در بخش های مختلف هم حمایت های لازم را از شرکت تعاونی های مرزنشین داشته باشد.
در استان هرمزگان هم که استانی مرزی و ساحلی است و از گذشته تعاونی های مرزنشین فعالیت داشته اند، اما برخی از آنها با مشکلاتی در بخش های مختلف از گذشته مواجه بوده اند که یکی از بخش ها هم مالیات بوده است که در همین راستا در یک سال گذشته مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان که کارنامه درخشانی را هم در بخش های مختلف دارد، پیگیری های لازم را برای رفع مشکلات تعاونی های مرزنشین در این حوزه داشته است و هفته گذشته نیز جلسه ای در این زمینه برگزارشده و مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان آخرین مهلت تسویه اصل بدهی تعاونی های مرزنشین بدهکار مالیاتی جهت بهره مندی از بخشش های قانونی را دهم اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که گامی ارزشمند جهت حمایت از تعاونی های مرزنشین و بسته شدن این پرونده به شمار می رود. البته انتظار می رود سایر دستگاه های اجرایی نیز برای حمایت از شرکت های تعاونی و تعاونی های مرزنشین برنامه ریزی کنند تا سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد و زمینه اشتغال بسیاری از جوانان فراهم شود و در تولید، صادرات و واردات و.... سرمایه گذاری هایی در قالب شرکت تعاونی صورت پذیرد.

آخرین مهلت

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: دهم اردیبهشت ماه، آخرین مهلت تسویه اصل بدهی تعاونی های مرزنشینان استان می باشد.
شاکررضا مریدی  درخصوص وضعیت تعاونی های مرزنشینان گفت: ۵۵ شرکت تعاونی مرزنشین در استان وجود دارد که از این  تعداد، ۳۵ شرکت تعاونی مرزنشین فعال هستند و از این ۳۵ شرکت تعاونی هم تعداد یازده شرکت تعاونی به اداره کل امور مالیاتی بدهکارند.
وی تصریح نمود: در جلسه ای که هفته گذشته با آنها داشتیم مقرر شد که این شرکت تعاونی های مرزنشین استان تا دهم اردیبهشت به اداره کل امور مالیاتی مراجعه نموده و نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نمایند.
وی گفت: درصورت پرداخت اصل مالیات توسط این تعاونی ها، اداره کل امور مالیاتی استان صددرصد ارزش افزوده، جرایم حقوق، ماده ۱۶۹مکرر و همچنین صددرصد جرایم قابل بخشش مالیات عملکرد مورد بخشش قرار می گیرد که بعداز این جلسه، تاکنون برخی شرکت ها مراجعه نموده اند.
مریدی خاطرنشان کرد: بااطلاع رسانی که درسال گذشته و جلساتی که داشتیم و باتوجه به عملکردسال ۹۵، شرکت های مذکور تکالیف خود را انجام داده اند و موردی جهت مطالبه مالیات وجود نداشته است و بدهی ها مرتبط به سال های قبل است که فقط پنج شرکت تعاونی مرزنشین مشکل حاد دارند و بدهی مالیاتی برخی از شرکت  تعاونی های مرزنشین کمتر از یک میلیون می باشد.

معافیت های مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در خصوص معافیت های شرکت های تعاونی هم اظهار داشت: شرکت های تعاونی مصرف چنانچه ۱۰۰درصد فعالیت آنها برای  اعضا باشد، درصورت تسلیم اظهارنامه مالیاتی وارایه دفاتر، صددرصد درآمد آنها بامحاسبه نرخ صفر صورت می پذیرد.
وی گفت: اما اگر فروش شرکت های تعاونی به غیراعضا باشد و از انجام تکالیف نیز خودداری نمایند، در هردوصورت یعنی چه فروش به غیراعضا ویا عدم انجام تکالیف قانونی، مشمول پرداخت مالیات می شوند.
مریدی تاکید نمود: اگر شرکت تعاونی های متعارف باشند هم نرخ پرداخت مالیات آنها ۲۵درصد کمتر از شرکت های دیگر است.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان براساس ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم، صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندان، دانشجویان ودانش آموزان واتحادیه های آنها از مالیات معاف می باشند.
وی گفت: شرط بهره مندی از معافیت های مالیاتی توسط این شرکت های تعاونی هم "انجام تکالیف قانونی" است.
علی زارعی/دریا