دریا نیوزمدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خبرداد: افزایش 54درصدی وصول مالیات بر ارزش افزوده در هرمزگان

دریا نیوز: با پیگیری ها و تلاش های مدیرکل و کارکنان اداره کل امورمالیاتی و ادرات تابعه در سال گذشته میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان هرمزگان افزایش یافت و بالطبع رشد این توزیع را در بین شهرداری ها و دهیاری های سطح استان شاهد بودیم.

، 15:20   /   کد خبر: 33250   /   تعداد بازدید: 419


دریا نیوز: با پیگیری ها و تلاش های مدیرکل و کارکنان اداره کل امورمالیاتی و ادرات تابعه در سال گذشته میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان هرمزگان افزایش یافت و بالطبع رشد این توزیع را در بین شهرداری ها و دهیاری های سطح استان شاهد بودیم.

بالطبع شهرداری ها و دهیاری ها قادرخواهند بود که با این عوارض گام های اساسی را در توسعه و عمران وآبادانی استان بردارند. از طرفی هم ضرورت دارد که این نهادها برای نهادینه شدن فرهنگ مالیات در جامعه و از طرفی اطلاع شهروندان از محل هزینه کرد مالیات و عوارض پرداختی، برخی از پروژه ها را به نام "ارمغان مالیات" نامگذاری کنند و حتی بصورت شفاف پروژه هایی را که از محل دریافت عوارض اجرا می شود اعلام نمایند تا شهروندان با مشاهده اثرات پرداخت مالیات و عوارض، در پرداخت مالیات و عوارض مشتاق تر شوند و به این یقین برسند که آنها در واقع با پرداخت مالیات و عوارض، در توسعه، عمران وآبادانی شهر وروستای شان سهیم می شوند.در سال گذشته نیز افزایش وصول مالیات برارزش افزوده در استان اتفاق افتاده است که معادل یک درصد عوارض ارزش افزوده به حوزه سلامت و سه درصد هم به شهرداری ها و دهیاری ها تعلق گرفته است.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: وصول مالیات بر ارزش افزوده به میزان 54درصد رشد نشان می دهد.
شاکر رضا مریدی افزود: نسبت وصول و توزیع مالیات بر ارزش افزوده در استان هرمزگان در سال 96نسبت به سال 95 رشد 54درصدی را نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 338میلیارد تومان از محل سه درصد مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری ها و دهیاری های استان توزیع شده است.
مریدی افزود: این مبلغ عوارض ارزش افزوده بین 37 شهرداری و 1097 دهیاری در سطح استان در سال گذشته توزیع شده است.
مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان اظهار داشت: در سال 95 مبلغ 219میلیارد تومان بین شهرداری ها و دهیاری های سطح استان توزیع شده است که این مبلغ در سال 96به 388میلیارد تومان افزایش یافت و رشد 54درصدی را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه 70درصد عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و30درصد سهم دهیاری هاست؛اظهار امیدواری کرد: با همکاری سایر دستگاه ها و واحدیابی های جدید، میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان در سال جاری افزایش یابد که بالطبع سهم دریافت شهرداری های و دهیاری های استان از این عوارض افزایش خواهد یافت.
وی البته میزان درآمدهای استانی مصوب استان در سال 96را 2050میلیارد تومان ومیزان وصولی آن را 2280میلیارد تومان اعلام کرد .
مریدی اظهار داشت: در این بخش هم رشد 111 درصدی نسبت به سال95 که 1900میلیارد تومان بودرا شاهد هستیم.
مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان تحقق صد درصدی درآمدهای استانی مصوب را عاملی در جهت تخصیص اعتبارات عنوان کرد و افزود: هرمزگان در این بخش کارنامه قابل قبولی ارائه نمود.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان از قطعیت و به روزرسانی پرونده های معوقه، واحدیابی و شناسایی واحدهایی که مشمول ارزش افزوده بودند و تاکنون نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام ننموده اند، پیگیری وصول مالیات و عوارض پرونده هایی که در داخل استان فعالیت داشتند ولی پرونده آنها خارج از استان قرار داشت، همکاری و همراهی نیروهای ادارات نظارتی استان و همچنین شهرداری ها و دهیاری ها با اداره کل امور مالیاتی  به عنوان مهمترین عواملی نام برد که در افزایش مالیات ارزش افزوده در سال گذشته اثرگذار بوده است و اظهار امیدواری کرد که میزان اخذ و توزیع مالیات بر ارزش افزوده در سال 97 نسبت به سال 96هم با روند فعلی افزایش یابد.
وی تاکید نمود: بطور حتم درصورت همکاری همه دستگاه های اجرایی وشهرداری ها در استان در بحث واحدیابی و شناسایی واحدهای جدید با اداره کل امور مالیاتی استان و هماهنگی بیشتر در این بخش، افزایش میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان در سال جاری دور از ذهن نیست.
مریدی در خصوص وضعیت انتقال پرونده های 71بنگاه اقتصادی فعال در هرمزگان از سایر مناطق کشور هم گفت: بیش از 50درصد امورات مربوط به انتقال پرونده ها انجام شده است و مابقی پرونده ها نیز در دست اقدام می باشد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تصریح نمود: علت عدم ارسال برخی از پرونده ها نیز به دلیل بازبودن این پرونده هاست که اگر پرونده به قطعیت نرسیده باشد، نمی توان پرونده را منتقل نمود و پس از قطعیت این پرونده ها به هرمزگان منتقل می شود.
وی تاکید نمود: با قانون جدید درصورتیکه حتی اگر پرونده های این بنگاه های اقتصادی به هرمزگان برگشت داده نشود، اما مکلفند مالیات و عوارض را به استان برگردانند. زیرا براساس این قانون، مالیات و عوارض  بایستی در محلی پرداخت گردد که محل فعالیت آن بنگاه اقتصادی می باشد که انتظار می رود با تحقق این قانون در استان هرمزگان، میزان مالیات و ارزش افزوده افزایش یابد وبالطبع توزیع عوارض ارزش افزوده نیز بین شهرداری ها و دهیاری های استان نیز افزایش می یابد.
مریدی افزود: با توجه به جزء 2بند ه تبصره 6 قانون بودجه سال97، مقرر شده است محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار آنها می باشد که در این راستا مکاتبات لازم با معاونت ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور درحال انجام می باشد.
این مقام مسئول با اشاره اهمیت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در توسعه شهرها و روستاهای استان ابراز داشت:  در حال حاضر بزرگترین مشکل شهرداری ها و دهیاری ها هم عدم وجود نقدینگی می باشد که هرچه تزریق نقدینگی به شهرداری ها و دهیاری های استان بیشتر باشد، پروژه های بیشتری در استان قابل تعریف و اجرا می باشد واخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی و توزیع بین آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و توسعه و عمران و آبادانی استان را به همراه خواهد داشت.
وی در خصوص پرداخت یک درصد از فروش به عنوان عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده استان براساس تبصره  1ماده38قانون مالیات بر ارزش افزوده هم گفت: در این خصوص بایستی سازمان محیط زیست لیست صنایع آلاینده استان را به سازمان امورمالیاتی اعلام نماید و سازمان امور مالیاتی نیز این لیست را به اداره کل امور مالیاتی اعلام نماید تا بتوانیم عوارض آلایندگی را ازصنایع آلاینده اخذ نماییم.
مریدی گفت: اسامی صنایع آلایند در اسفندماه هرسال برای اخذ عوارض آلایندگی در سال جدید توسط محیط زیست به امور مالیاتی اعلام می شود که  در حال حاضر در استان هرمزگان فقط شرکت نفت فلات قاره در قشم، کیش و سیری به عنوان صنایع آلاینده اعلام شده است که عوارض آلایندگی از این صنایع هرسه ماه یک بار اخذ می شود.