دریا نیوزمعیشت روستاییان، بی معیشت

دریا نیوز: درحالیکه در تمام جوامع، روستائیان که بیشتر شغل شان کشاورزی و دامداری می باشد، نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کنند و به عنوان تولیدکننده و کارآفرین مطرح می باشند، اما کم مهری به کشاورزان ایرانی و بخصوص هرمزگانی باعث شده است که روستائیان تولیدکننده به حاشیه نشینان مصرف کننده تبدیل شوند.

، 08:47   /   کد خبر: 33235   /   تعداد بازدید: 200


دریا نیوز: درحالیکه در تمام جوامع، روستائیان که بیشتر شغل شان کشاورزی و دامداری می باشد، نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کنند و به عنوان تولیدکننده و کارآفرین مطرح می باشند، اما کم مهری به کشاورزان ایرانی و بخصوص هرمزگانی باعث شده است که روستائیان تولیدکننده به حاشیه نشینان مصرف کننده تبدیل شوند.

متاسفانه در چندساله اخیر به دلیل عدم حمایت دولت از قشر روستائی، بسیاری از روستائیان راهی حاشیه شهرها شده اند و کسانی هم که مانده اند و به شغل کشاورزی مشغول می باشند، هرساله با مشکلات فراوانی از جمله کاهش قیمت خرید محصولات کشاورزی در زمان برداشت مواجه می شوند و مجبور می شوند که محصولات شان را روی زمین کشاورزی رها نمایند. از طرفی دیگر این مهم درحالی رخ می دهد که تولید محصولات کشاورزی متضمن هزینه هایی برای خرید بذر، کود، دستمزد،سبد، حمل و... می باشد که در بسیاری مواقع قیمت تولید محصول از فروش بیشتر خواهد شد واین وضعیت باعث شده است که کشاورزان نتوانند به بازپرداخت تسهیلات  بانکی خود اقدام نمایند و متحمل سودهای وام و جرایم دیرکرد بانکی شده اند که بر روی هم انباشته شده اند و دولت به وعده خود برای بخشش آن هم عمل نکرد.

موضوع دیگری که در این بخش همواره مورد غفلت قرار گرفته است، مبحث میزان مصرف آب علی رغم شرایط خشکسالی دو دهه در استان می باشد که محصولات کشاورزی بدون مشتری با مصرف بالای آب، تولید شده ودر زمین رها می شوند. محصولاتی که هرکدام چند برابر وزن خود آب مصرف می کنند و پس از تولید، در زمین کشاورزی به دلیل نبود مشتری از بین می روند.  از یک طرف می گوییم بحران آب در استان وجود دارد و بایستی باصرف هزینه دهها میلیاردی، آبشیرین کن در ساحل دریا نصب نمود و پسابش را وارد دریا نمود و محیط زیست دریایی را از بین برد واز طرفی میلیاردها لیتر آب فقط در بخش کشاورزی صرف تولید محصولات بی مشتری شده و هدر می روند که بایستی در این بخش نیزچاره اندیشی نمود.از آن طرف هم کشاورز با وضعیت بسیار بدمعیشتی مواجه می شود و برخی با قطع درختان و تولید ذغال امرار معاش می کنند و درختان چندین ساله را با اره در عرض چند دقیقه قطع می نمایند ودر کوره های ذغال می ریزند که می طلبد برای جلوگیری از تداوم این رویه برای درآمدزایی و معیشت روستائیان هم دولت برنامه های حمایتی از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت مناسب، راه اندازی صنایع تبدیلی و... اقدام نماید تا کشاورزان تولیدکننده و کارآفرین به مصرف کننده حاشیه نشین تبدیل نشوند.

علی زارعی/دریا