دریا نیوزلزوم حمایت از سرمایه گذاران خصوصی بهداشت ودرمان

دریا نیوز: درحالی کمبود اماکن بهداشتی و درمانی در استان هرمزگان وجود دارد و می طلبد این اماکن افزایش یابد

، 09:10   /   کد خبر: 33224   /   تعداد بازدید: 136


دریا نیوز: درحالی کمبود اماکن بهداشتی و درمانی در استان هرمزگان وجود دارد و می طلبد این اماکن افزایش یابد و دراین حوزه سرمایه گذاری بیشتری شود که برخی از سرمایه گذاران بخش خصوصی و پزشکانی که تمایل دارند در این بخش سرمایه گذاری نمایند، با مشکلاتی مواجهند.

سرمایه گذاران از عدم پرداخت تسهیلات  باسود پایین، گرانی زمین، عوارض شهرداری، هزینه های نظام مهندسی و... به عنوان عواملی نام می برند که بر سرمایه گذاری در این بخش اثرگذار بوده است واز طرفی هم بازار بی ثبات مصالح ساختمانی و... نیز روند ساخت وساز در بخش بهداشت و درمان رامتاثر ساخته است.

سرمایه گذاران این بخش انتظار دارند که دولت زمین رایگان و یا باکمترین قیمت وشرایط ویژه اقساطی و...  را برای احداث بیمارستان، کلینیک های تخصصی و... در اختیارشان قراردهد وشورای شهر و شهرداری هم در صدور پروانه ساختمانی تخفیفات ویژه ای را درنظر بگیرد ونظام مهندسی هم هزینه های نظارتی این بخش را تا حدممکن کاهش دهد و هزینه های بیمه و... نیز کمتر شود تا شاهد رونق سرمایه گذاری در بخش بهداشت ودرمان دراستان محروم مانده هرمزگان باشیم.

در حالی هرمزگان باکمبود هزارتخت بیمارستانی مواجه می باشد ودر چهار دهه اخیر حتی یک بیمارستان دولتی دانشگاهی در بندرعباس ساخته نشده است که می طلبد برای احداث مراکز بهداشتی ودرمانی در استان سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی بیشتری صورت گیرد واز سرمایه گذاران خصوصی بخش بهداشت و درمان حمایت بیشتری شود تا بخشی از مشکلات بهداشت ودرمان استان برطرف شود وبیماران مجبور نباشند برای درمان به سایراستان ها مراجعه نمایند و باکمترین هزینه دراستان درمان شوند تافرمایش مقام معظم رهبری مبنی براینکه بیمار به غیر از رنج بیماری نباید رنج دیگری داشته باشد، در هرمزگان محقق گردد.

درصورت احداث مراکزبهداشتی درمانی توسط بخش خصوصی در استان بطور حتم اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان این حوزه نیز اتفاق خواهد افتاد و بخشی از نیاز درمانی استان نیز مرتفع می گردد.

سرمایه گذاران این بخش از دولت و نظام بانکی انتظار دارند که تسهیلات بانرخ سود۴تا۶درصد را به آنان اختصاص دهد تا سریعتر بتوانند پروژه های اجرایی این بخش را اجرا کنند و به پایان برسانند و بخشی از کمبودهای بهداشت ودرمان استان مرتفع گردد.

از استاندار هرمزگان هم که برحمایت از سرمایه گذاران تاکیدات فراوانی داشته است هم انتظار می رود تدابیری بیندیشد تا پزشکان و سرمایه گذاران بخش بهداشت ودرمان بتوانند باشرایط سهل تری در این بخش سرمایه گذاری نمایند.

علی زارعی/دریا