دریا نیوزحکایت دردناک قطع درختان: "کهور" هایی که سر از ذغال فروشی ها درمی آورند

دریا نیوز: مدتی قبل که بایکی از همکاران به بازار بندرعباس رفته بودیم، متوجه وجود انبارهای ذغال در این بازار شدیم که ذغال بصورت کیلویی ویا گونی های بزرگ بفروش می رسید و درسطح شهر واطراف توزیع می شد.

، 11:43   /   کد خبر: 33207   /   تعداد بازدید: 309


دریا نیوز: مدتی قبل که بایکی از همکاران به بازار بندرعباس رفته بودیم، متوجه وجود انبارهای ذغال در این بازار شدیم که ذغال بصورت کیلویی ویا گونی های بزرگ بفروش می رسید و درسطح شهر واطراف توزیع می شد. این ذغال ها مصارف مختلف از جمله قلیان، کبابی ها و... دارد. باصحبت هایی که بابرخی از فروشندگان ذغال و قلیان داشتیم، آنها اذعان می کردند که ذغال ها از مناطق مختلف استان تهیه می شود و براحتی به دستشان می رسد. البته در کنار ذغال های داخلی، ذغال های چینی هم که اشکال مختلف مکعب مستطیل یا مکعب مربع بودند هم در سطح بازار عرضه می شد.

قطع درختان

بطوریقین قطع درختان و سوزاندن آنها منجر به تهیه ذغال می شود. متاسفانه علی رغم گرمای هوا در استان و لزوم افزیش میزان فضای سبز وکاشت نهال و درخت؛  اما قطع درختان در مناطق شهری و روستایی استان به راحتی صورت می گیرد و زمانی مسولان خبردار می شوند که دیگر بقول معروف کار از کار گذشته است و برای مرگ درختان چاره ای نیست. اما آنچه که باعث شده است قطع درختان همچنان و باشدت بیشتری ادامه یابد، شاید یکی از دلایلش این باشد که اقدامات و یا قوانین بازدارنده نیست که همچنان قطع درختان ادامه داد و شاید هم برخوردار متناسب صورت نمی گیرد که گاهی برخی از شهروندان، صنوف  وحتی دستگاه اجرایی در قطع درختان دخیل هستند.

گاهی هم شنیده می شود که در برخی روستاهاهم بعضی شوراها و یا دهیاری ها که انتظار می رود اجازه ندهند درختان قطع شود، اما گاهی خودشان هم با عناوین مختلف از جمله اجرای طرح های عمرانی، تعریض جاده و... اقدام به قطع درختانی می کنند که شاید دو سه نسل ساکنان آن منطقه و میهمانان و رهگذران هم از سایه این درختان استفاده کردند واین درختان به راحتی قطع می شود و اقدامی صورت نمی گیرد که بنظر می رسد نیاز است که متولیان مربوطه جلساتی رابرای آگاه سازی شوراها و دهیاران از اهمیت درختان و قوانین مرتبط باقطع درختان و... را برای شان تشریح کنند تا آنها هم اجازه ندهند درختان قطع شوند و هم باعناوین مختلف اقدام به قطع درختان نکنند. زیرا تا مردم، شوراها و دهیاران با قوانین آشنا نشوند و یابرخوردهای قانونی در این بخش صورت نگیرد، نمی توان انتظار داشت که درختان قطع نشوند. برخی از گونه ها مهم مانند درختان "لیمو"، "کهور" و... که گفته می شود ذغال مرغوب تری هم دارد واز آن طرف رشد وتنومندشدن برخی از این درختان زمانبر هم می باشد و چندین دهه هم طول می کشد تا تنه های تنومندی تولید و قطری چندمتری داشته باشند وسایه ای وسیع برسر عابران و گردشگران در روستاها و ... بگسترانند که در عرض چند دقیقه با اره برقی قلع و قمع می شوند.

عصر روز گذشته و صبح امروز که از برخی مناطق روستایی بازدید داشتیم، صحنه هایی ناراحت کننده از قطع درختان را شاهد بودم و حتی برخی از مردم هم اذعان می کردند که این روند قطع درختان و تولید ذغال باشدت زیادی در برخی روستاها وجود دارد.

اشکم در آمد

یکی از صحنه هایی که اشکم را درآورد، دیدن صحنه قطع درختان کهور تنومند در یکی از روستاهای دهستان شمیل بخش تخت بود که بعد ازچند روز که درختان خشک شده بودند، این درختان را آتش زده بودند که دیشب و امروز آتش اندک همچنان ادامه داشت و دود سوختن درخت مشاهده می شد. برخی از تنه درختان نشان می داد که مدت زمان زیادی از قطع شان نگذشته است و برخی هم تنه های تنومند چند متری داشتند که نشان می دهد شاید نیم قرن واندکی کمتر و بیشتر از عمر این درختان می گذرد. درختانی که بیشتر کهور هستند و سال ها از عمرشان گذشته است و کودکان دیروزی که امروز پیر شده اند و این درختان را در کودکی بخاطر دارند و امروز فرزندان و نوه ونتیجه هایشان، اما به جای نشستن در زیر سایه این درختان، شاهد قطع و ذغال شدن این درختان هستند. بنظر می رسد نیاز است که متولیان این بخش باجدیت بیشتری نسبت به جلوگیری از قطع درختان در مناطق شهری و روستایی اقدام نمایند و با متخلفان برخودهای قانونی متناسب صورت پذیرد.

برخی از ساکنان روستاها معتقدند که یکی از دلایل قطع درختان و تبدیل شدن این درختان به ذغال بخاطر درآمدزایی وکسب رزق و روزی است که خشکسالی از یک طرف و کسادبودن بازار محصولات کشاورزی و متضرر شدن کشاورزان و عدم حمایت دولت از روستاییان و کشاورزان باعث شده است برخی ها اقدام به قطع درخت و تهیه و فروش ذغال کنند که در این بخش بایستی ساماندهی صورت پذیرد و به افرادی بانظارت کافی مجوز داده شود که ضایعات درختان و شاخه های اضافی درختان قطع شوند و ذغال تولید شود واز قطع کامل درختان جلوگیری شود که هم درختان هرس شوند و هم پاکسازی اطراف درختان و مناطق روستایی صورت گیرد و از طرفی اشتغالزایی هم صورت پذیرد و آنها خودشان هم مراقب کنند که افرادی درختان را قطع نکنند و بنوعی این افراد به همیاران و حافظان طبیعت هم تبدیل می شود.