دریا نیوزمدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبرداد استرداد 560 میلیارد مالیات برارزش افزوده به صادرکنندگان

دریا نیوز: پرداخت مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی در کشورهای مختلف به شمار می‌رود که اقشار مختلف نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌نمایند.

، 12:21   /   کد خبر: 33160   /   تعداد بازدید: 305


به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، در کشور ایران گرچه فرهنگ پرداخت مالیات هنوز نهادینه نشده است، اما در سال‌های اخیر گام‌های مناسبی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور برداشته شده است. بدون تردید درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و مطمئن‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود، یکی از مهم‌ترین محورهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم تکیه مخارج دولتی بر دریافت مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌باشد.

در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی فراریان و مجرمان مالیاتی در سال‌های اخیر اقدامات قانونی قابل‌توجهی نیز صورت گرفته است که انتظار می‌رود با این روند سال به سال درآمدهای مالیاتی کشور افزایش یافته و درآمد حاصل از مالیات جایگزین فروش نفت شود. اما باز هم با تمام این تفاسیر در قانون در بخش‌های مختلف معافیت‌های مالیاتی وجود دارد که فعالان اقتصادی واجد شرایط در کشور می‌توانند از این معافیت‌های مالیاتی براساس قانون بهره مند شوند.

یکی از سیاست‌های مهم دولت و مجلس، حمایت از صادرات  و صادرکنندگان می‌باشد که در همین راستا مشوق‌های مختلفی هم در قوانین مختلف دیده شده است. یکی از این مشوقات هم معافیت‌های مالیاتی می‌باشد که در قانون به آن توجه شده است و درقانون ارزش افزوده به استرداد مبالغ پرداختی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی تصریح شده است. استان هرمزگان هم که به عنوان دروازه صادرات و واردات کشور مطرح می‌باشد و از مرزهای آبی استان، این صادرات و واردات صورت می‌پذیرد و صادرکنندگان در این منطقه کشور از معافیت‌های مالیاتی هم بهره‌مند هستند.
این معافیت‌ها در واقع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را به صادرات بیشتر تشویق می‌کند و صادرکنندگان می‌توانند با ارائه مدارک مورد نیاز مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که پرداخت نموده‌اند، استرداد نمایند.
 در این زمینه و موضوعات اقتصادی مرتبط با "شاکررضا مریدی" مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان مصاحبه ای داشتیم.
*استرداد ارزش افزوده
شاکررضا مریدی گفت: بیش از 560 میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان در استان هرمزگان استرداد شده است.
وی افزود: در یازده ماه امسال مبلغی بالغ بر 560 میلیارد ریال به فعالان اقتصادی صادرکننده در هرمزگان استرداد کرده‌ایم که تاکنون سابقه نداشته است، البته در اسفندماه هم مبلغ بالایی به صادرکنندگان استرداد می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان اظهارداشت: رهبرمعظم انقلاب در چند سال اخیر با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد در کشور، "اقتصاد مقاومتی" را سرلوحه کار قرار داده‌اند که اهمیت موضوع اقتصاد را می‌رساند و امسال علاوه بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال هم مبنای کار دولتمردان قرار گرفت.
مریدی خاطرنشان نمود: بایستی به این موضوع هم توجه داشت که در تولید و اشتغال، فلسفه تولید فقط مصرف داخل نیست، یکی از کارهای مهم ما تولید توام با صادرات است که عامل موفقیت در کشورهای دیگر هم تولید توام با صادرات است.
وی تاکید کرد: در بحث صادرات هم قانونگذار وقتی که بحث اقتصاد مقاومتی پیش آمد، در قانون ارزش افزوده هم که مصوب مجلس است، موارد استثنا و معافیت از مالیات برارزش افزوده  را درماده 12به صراحت بیان کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تصریح نمود: یکی از بخش‌هایی که از مالیات برارزش افزوده معاف می‌باشد، صادرات است.در قانون ارزش افزوده، صادرکنندگان سه ماه وقت دارند تا با ارائه مدارک، اعتباراتی که به عنوان مالیات برارزش افزوده را پرداخت کرده‌اند،  به آنها استرداد  شود.
وی گفت: در بحث رونق تولید و کسب و کار هم  هیات دولت این زمان سه ماهه را به یک ماه کاهش داد که ظرف یک ماه صادرکنندگان به دو روش می‌توانند بیایند و مالیات بر ارزش افزوده‌شان را استرداد نمایند.
مریدی اظهار داشت: یکی از روش‌ها برای استرداد مالیات برارزش افزوده به صادرکنندگان به روش قطعی است که بایستی با توجه به اینکه مودیان بایستی براساس قانون ارزش افزوده هرسه ماه یک بار بصورت فصلی وتا 15 روز پس از ماه سوم هر فصل سال نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند که اگر صادرکنندگان هم در این موعد مقررنسبت به تسلیم اظهارنامه هر دوره اقدام نمایند، اظهارنامه  مورد بررسی قرار می‌گیرد و بصورت قطعی رسیدگی انجام می‌شود و مبلغ ارزش افزوده استرداد می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خاطرنشان نمود: در روش دوم هم  صادرات‌کنندگانی که می‌خواهند قبل از موعد تسلیم  اظهارنامه شان در پایان فصل نسبت به استرداد مالیات برارزش افزوده اقدام نمایند که می‌توانند درخواست استرداد موقت دهند و در این صورت در چارچوب دستور‌العمل، 80 درصد مبلغی که پرداخت کرده‌اند، بدون رسیدگی و با تسلیم مدارک مرتبط با صادرات که به صادرکنندگان اطلاع‌رسانی شده است، عملیات استرداد صورت می‌گیرد و مبلغ پرداخت می شود.
وی گفت: مالیات  براساس قانون از مودیان مطالبه می‌شود و در مواردی هم که قانونگذار جهت حمایت از تولید و اشتغال معافیت‌های را در نظر گرفته است که مطابق با قانون اقدام می‌کنیم که هیچ صادرکننده ای در این بخش در استان وجود ندارد که بیش از یک ماه از اقدام قانونی برای استرداد مالیات گذشته باشد و مالیات بر ارزش افزوده وی استرداد نشده باشد.
مریدی تصریح کرد: در بحث صادرات و قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوییم هیچ مالیاتی برای مودیان وضع نمی‌شود مگر اینکه در اجرای قانون باشد، در بحث مالیات در چارچوب قانون مطالبه مالیات می‌کنم  و مودی مالیاتی هم در چارچوب قانون بایستی حرکت کند.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تاکید کرد: از سال 1390 در برنامه پنجم توسعه و براساس ماده 119 برنامه پنجم توسعه هم شرط استفاده از معافیت مالیاتی را تسلیم اظهارنامه مالیاتی ذکر کرده است، مجری قانون هستم و اگر فعال اقتصادی اظهارنامه تسلیم نمود، می‌تواند براساس قانون از معافیت مالیاتی استفاده کند و از این معافیت بهره مند شود ودر صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، نمی‌تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند.
وی اظهار داشت: قانون مالیات‌های مستقیم در 31 تیر94 اصلاح و از اول سال 95  هم لازم‌الاجراست و در بندت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم هم به صراحت ذکر کرده است که شرط استفاده از معافیت مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. 
مریدی تاکید نمود: پس کسانی که اظهارنامه تسلیم می‌کنند و اسناد و مدارک ارائه می‌دهند، در بخش صادرات، غیرصادرات و مشاغل که معافیت پایه‌ای دارند که اگر اظهارنامه ارائه نمایند، وظیفه داریم که به وی معافیت بدهیم، در بخش صادرات اگر فعال اقتصادی و صادرکننده اظهارنامه ارائه ننماید، نمی‌تواند از معافیت استفاده نماید.
مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: قانون مالیات‌های مستقیم حاصل و دسترنج تلاش‌های نمایندگان کل کشور در مجلس با استفاده از نکته نظرات بخش خصوصی و نخبگان است، در قانون مالیات‌های مستقیم تسهیلات و تشویقات زیادی وجود دارد، در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر صادرات، قانونگذار معافیت‌های دیگری هم ذکر کرده است.
وی گفت: براساس این قانون، فعالان اقتصادی که در مناطق برخوردار فعالیت اقتصادی دارند، پنج سال از پرداخت مالیاتی معاف هستند؛ کسانی که در مناطق کم برخوردار هستند، هفت سال از پرداخت مالیات معاف هستند، همچنین اگر فعالیت اقتصادی در منطقه ویژه برخوردار باشد، هفت سال و اگر در منطقه ویژه کم برخوردار باشد سیزده سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهند شد.
مریدی خاطرنشان کرد: وقتی که فعال اقتصادی در این مدت فعالیت اقتصادی در چنین مناطقی از معافیت مالیاتی استفاده نماید، تقویت می‌شود، در بحث صادرات در بخش ارزش افزوده هم که این مبالغی که اخذ شده است، استرداد خواهد شد و صادرکننده می‌تواند با این نقدینگی که استرداد شده است، فعالیت اقتصادی خود را تقویت نماید.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تاکید نمود: در واقع هدف قانونگذار هم تشویق فعالان اقتصادی  برای صادرات است تا فقط مصرف‌کننده تولیدات نباشیم و فعالان اقتصادی برای صادرات محصولات شان هم برنامه ریزی نمایند.

اگر اینگونه باشد که کشوری مصرفی خواهیم بود و در حال حاضر می‌توانیم در فولاد، آهن ، آلومینیوم و...  که در جهان حرفی برای گفتن داریم، را می‌توان با مشوقات و معافیت‌های مالیاتی صادرات بیشتری نمود که شرکت‌های دولتی و خصوصی صادرکننده می‌توانند از این معافیت استفاده نمایند.