دریا نیوزآرزوی دیدار رهبر•

دریا نیوز: در 22اسفند سال 58 بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام راحل(ره) دستور تشکیل بنیاد شهید انقلاب اسلامی را صادر فرمودند تا سازمانی مستقل برای رسیدگی به امورات خانواده معظم شاهد و ایثارگر در کشور داشته باشیم.

، 11:01   /   کد خبر: 33080   /   تعداد بازدید: 168


دریا نیوز: در 22اسفند سال 58 بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام راحل(ره) دستور تشکیل بنیاد شهید انقلاب اسلامی را صادر فرمودند تا سازمانی مستقل برای رسیدگی به امورات خانواده معظم شاهد و ایثارگر در کشور داشته باشیم.

در واقع این ضرورت وجود داشت و از قیام سال42تا انقلاب بهمن 57 ،شهید و جانباز زیادی در کشور وجود داشت که نیازمند رسیدگی بودند ودر دوران دفاع مقدس هم که تعداد زیادی شهید و جانباز داشتیم که این نهاد انقلابی می توانست به امورات خانواده های معظم شاهد ، جانباز واسرای جنگی رسیدگی کند که در حدود چهار دهه اخیر هم خدماتی را به این عزیزان داده است. اما واقعیت این است که هیچ اقدامی نمی تواند آن مجاهدت های دوران انقلاب و دفاع مقدس رزمندگان و شهدا وجانبازان ترور و... را جبران نماید که این موضوع نشان می دهد که سایر دستگاه ها هم بایستی در کنار بنیاد شهید باشند و امورات مربوط به این خانواده ها را انجام دهند، زیرا خانواده های معظم شاهد و ایثارگربرهمه ما حق بزرگی دارند که به راحتی جبران نمی شود.

در واقع بایستی این خانواده های معظم همواره مورد تکریم و تجلیل قرار گیرند که رهبرمعظم انقلاب همواره با حضور در جمع این عزیزان نشان داده اند که نباید هیچگاه این سرمایه های انقلاب و نظام فراموش شوندوهمگان به این موضوع توجه داشته باشند و تکریم خانواده معظم شاهد وایثارگر را مدنظر قراردهند. گرچه که این عزیزان توقع چندانی ندارند و اظهار می کنند که  برای خدا و برای دفاع از اسلام و آرمان ها و کیان میهن اسلامی جهادکردیم؛ اما دولتمردان هم بایستی توجه ویژه ای به این خانواده ها داشته باشند واز این عزیزان سرکشی و دلجویی نمایند. اما متاسفانه گاهی دیده و شنیده می شود که این عزیزان مورد بی حرمتی و بی مهری قرار می گیرند که درگام نخست بایستی بنیاد شهید و امورایثارگران به عنوان متولی امورات این خانواده ها، از حقوق شان دفاع نمایند و از طرفی با متخلفین و کسانی که هتک حرمت می کنند بشدت برخورد شود. برخی از مادران و پدران و یا خواهران و برادران شهدا هم که گنجینه های دفاع مقدس هستند هم گاهی از برخی بی مهری ها گلایه مند هستند و نیاز است که به دغدغه آنها رسیدگی شود.درواقع همواره همه باید قدردان عزیزانی باشیم که فرزندان شان را برای اسلام وانقلاب دادند. برخی از این عزیزان مانند مادر شهید احمد رنجبری بیوردی در بندرعباس که مورد بی مهری هم قرار گرفته است، اما برای سلامتی رهبرعزیزمان دعا می کند و آرزویش را دیدار با ایشان عنوان می کند که ضرورت دارد متولیان مربوطه زمینه چنین دیدارهایی را هم فراهم نمایند. دیداری که برای خانواده های شاهد و ایثارگر، شیرین ترین و بزرگترین خاطرات زندگی شان بشمار می رود و ثبت می شود.

علی زارعی/دریا