دریا نیوزکمبود هنرستان تربیت بدنی

دریا نیوز: مقام معظم رهبری فرموده اند: اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند که شما از جوانان چه می خواهید؛ خواهم گفت: تحصیل، تهذیب و ورزش.

، 08:08   /   کد خبر: 33044   /   تعداد بازدید: 135


دریا نیوز: مقام معظم رهبری فرموده اند: اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند که شما از جوانان چه می خواهید؛ خواهم گفت: تحصیل، تهذیب و ورزش.

این موضوع نشان می دهد که تحصیل، تهذیب و ورزش ارتباط معناداری با یکدیگر دارند و جوانان هم بایستی بدنبال آنها باشند تا خواسته مقام عظمای ولایت را هم محقق نمایند.

اما متاسفانه به این بخش کمتر در جامعه توجه شده است و کاستی های فراوانی در این حوزه وجود دارد. اگر که تحصیل و ورزش در کنار همدیگر قرارگیرد؛ تهذیب هم بدنبالش خواهد آمد. در این راستا می توان بخشی از تحصیل را مرتبط با ورزش نمود و دانش آموزان در مدارس تربیت بدنی تحصیل نمایند تا تحصیل و ورزش را همزمان داشته باشند و منجر به تهذیب نفس هم شود. اما درحال حاضر چنین مدارسی کمتر وجود دارد وکمتر مورد توجه قرار دارند، در صورتیکه دانش آموزان علاقمند به حوزه ورزش می توانند در چنین مدارسی تحصیل کنند و زمینه ورودشان به رشته تربیت بدنی دانشگاه ها هم فراهم شود و آنها مجبور نخواهند بود در رشته هایی در دوران دبیرستان و هنرستان تحصیل کنند که شاید چندان علاقه ای هم نداشته باشند و علاقمندان دانش آموز از همان ابتدای انتخاب رشته، در رشته تربیت بدنی تحصیل می کنند و دیپلم خود را اخذ خواهند نمود و شانس شان برای ورود به دانشگاه های دولتی و تحصیل در رشته تربیت بدنی نیز افزایش خواهد یافت.

دراستان هرمزگان یک هنرستان پسرانه فعال در رشته تربیت بدنی به نام هنرستان تربیت بدنی و علوم ورزشی امام حسین (ع) بندرعباس وجود دارد که یک دهه قبل بخشی از زمین آن در طرح بازگشایی معابر محله آیت ا... غفاری بندرعباس قرار گرفت و نیازمند سالن ورزشی چند منظوره و امکانات می باشد ومی طلبد که متولیان استان برای رفع نواقص این هنرستان اقدام کنند و حداقل هنرستان تربیت بدنی مجهز در این شهر فعالیت داشته باشد تا دانش آموزان علاقمند به تحصیل در رشته های ورزشی بتوانند تحصیل کنند. همچنین ضرورت دارد که در هرشهری حداقل دو تا سه هنرستان تربیت بدنی وجود داشته باشد تا دانش آموزان علاقمند به راحتی در اینگونه مدارس تحصیل کنند و وارد دانشگاه ها شوند وپس از آن در مدارس سطح استان و... در همین رشته ورزشی تدریس کنند ویافعالیت داشته باشند. زیرا درحال حاضر مدارس استان با کمبود مربی ورزشی دست وپنجه نرم می کنند و حتی دانش آموزان درساعاتی که ورزش دارند، از آموزگاران متخصص این رشته و تجهیزات و امکانات مناسب بهره مند نیستند که بخشی از این نقیصه را می توان با افزایش هنرستان های تربیت بدنی در استان جبران نمود و نیروهای مورد نیاز را از طریق این مدارس آماده نمود. آموزش و پرورش و اداره کل ورزش وجوانان بایستی به احداث، توسعه و تجهیز چنین مدارسی توجه ویژه ای داشته باشند تا ورزشکارانی تحصیلکرده و آینده ساز وارد جامعه شوند؛ همانطور که تنها هنرستان تربیت بدنی پسرانه بندرعباس توانسته است تعدادی از فارغ التحصیلانش را رهسپار دانشگاه ها جهت تحصیل در رشته تربیت بدنی نماید و برخی هم در رشته های مختلف ورزشی ملی پوش شوند که می طلبد به حوزه مدارس ورزشی هم در استان توجه ویژه ای شود تا دانش آموزان علاقمند به تحصیل در رشته های مختلف ورزشی با کمبود و محدودیتی مواجه نشوند.

 علی زارعی/دریا