دریا نیوزهرمزگان در انتظار پاسخ حماسه آفرینیش

دریا نیوز: مردم ولایتمدار هرمزگان همگام با ایرانی ها در راهپیمایی ۲۲بهمن حماسه آفریدند ودرکنار ساحل خلیج همیشه فارس حضوری چشمگیرو خیره کننده داشتند. 

، 09:12   /   کد خبر: 33024   /   تعداد بازدید: 320


دریا نیوز: مردم ولایتمدار هرمزگان همگام با ایرانی ها در راهپیمایی ۲۲بهمن حماسه آفریدند ودرکنار ساحل خلیج همیشه فارس حضوری چشمگیرو خیره کننده داشتند. ساحل نشینان جنوبی، انقلاب شان را جشن گرفتند و درکنار ایرانی های دیگر به دنیا پیام دادند که هرسال پیروزی انقلاب شان راجشن می گیرند و خودشان برای کشورشان تصمیم می گیرند وایران به ایرانی تعلق دارد واجازه تصمیم گیری هیچ بیگانه ای مانند دوران قبل از انقلاب را برای ایران نخواهند داد و تصمیم گیرنده برای ایران فقط ایرانی ها هستند.

این حضور اما برای دولتمردان هم پیام داشت و آن اینکه مرم همواره در همه صحنه ها حضور دارد و نقش خود را ایفا می کنند وانتظار دارند که دولتی ها هم به وظیفه خود عمل کنند و نقش شان را ایفا کنند. مردم از دولت می خواهند که مشکلات معیشتی، اشتغال،ازدواج، مسکن و.... آنها را برطرف نماید و به وعده های شان عمل کنند. مرزداران هرمزگانی از دولتی ها می خواهند که زنگارهای محرومیت را از این استان بزدایند و مشکلات ساحل نشینان را برطرف نمایند ونگاه تبعیض آمیزش را به هرمزگان تبدیل به نگاه عادلانه نمایند. هرمزگانی ها می خواهند که دولت سهم هرمزگان را از درآمد ۱۶هزارمیلیاردتومانی از طریق برگشت ۵۰درصدمازاد درآمد به استان برگرداند تاگامی در رفع محرومیت ها برداشته شود. هرمزگانی ها از دولتمردان انتظار دارند کمبود های بخش بهداشت ودرمان و کمبود هزارتخت بیمارستانی و۵۰درصدی پرستار و نواقص تجهیزات پزشکی ودرمانی راببینند و اقدامی اساسی داشته باشند. هرمزگانی ها از دولتمردان می خواهند که مشکل اشتغال جوانان استان در قطب اقتصاد کشور و چالش ها وکمبودهای ورزشی،تفریحی، فرهنگی و... هم دیده و اقدامی اساسی شود. مردم استان از نگاه تبعیض آمیز و محرومیت ها خسته شده اند و بی توجهی به مناطق حاشیه ای و روستایی را برنمی تابند و از دولتمردان انتظار دارند بخشی از درآمد استان را برای رفع چالش های موجود به استان اختصاص دهند. هرمزگانی های حافظ انقلاب و نظام و این مرزداران خلیج فارس که در تمام صحنه ها حماسه آفرین هستند، از دولتی ها انتظار پاسخ مناسبی را دارند و می خواهندمشکلات استان در بخش های مختلف برطرف گردد. هرمزگانی های حماسه آفرین همچنان در انتظار پاسخ مناسب دولتی ها می مانند.

علی زارعی/دریا