دریا نیوزهشدار! دانش آموزان مدفون نشوند

دریا نیوز: درحالی روزبه روز برتعداد مدارس استان افزوده می شود که متناسب با آن اقدامی برای بازسازی این مدارس صورت نمی گیرد.

، 08:10   /   کد خبر: 33019   /   تعداد بازدید: 231


دریا نیوز: درحالی روزبه روز برتعداد مدارس استان افزوده می شود که متناسب با آن اقدامی برای بازسازی این مدارس صورت نمی گیرد. چند روز پیش مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اعلام کرد که یک سوم دانش آموزان هرمزگانی بر زیر سقف های لرزان مدارس فرسوده درس می خوانند و در واقع 919مدرسه غیراستاندارد و نا امن در قالب 1600کلاس درس تخریبی و2427کلاس درس ناایمن در استان وجود دارد که برای ایمن سازی آنها و مقاوم سازی و بازسازی این مدارس غیراستاندارد نیاز به 4هزار میلیارد ریال است.از آن طرف به گفته این مقام مسئول عمر برخی از این مدارس تا نیم قرن هم می رسد و شرایط خاص اقلیمی استان هم مزید برعلت می باشد که مدارس زودتر فرسوده شوند و نیاز به بازسازی دارند که سیل و زلزله هم مدارس را زودتر تخریب می کند.در سال های اخیر گهگاهی شاهد فروریزش سقف ودیوار مدارس غیرایمن فرسوده در مناطق مختلف بوده ایم که بیشتر این اتفاقات زمانی رخ داده است که دانش آموزان در کلاس درس حضور نداشته اند. اما اگر نظیر چنین اتفاقاتی در زمانی رخ دهد که دانش آموزان در کلاس باشند آنگاه مشخص نیست که چه فاجعه ای به بارآید. متاسفانه به بحث پیشگیری در جامعه در بخش های مختلف کمتر توجه شده است و همین موضوع هم باعث شده است که بایستی همواره ومنتظر وقوع فاجعه ای باشیم تا پس از آن چاره اندیشی کنیم. گویا متولیان مربوطه منتظرند تاحادثه ای مرگبار رخ دهد و دهها دانش آموز کشته و زخمی شوند وآنگاه به فکر چاره اندیشی در این بخش شوند؛ وگرنه معنا ندارد استانی که سالانه شانزده هزارمیلیارد تومان درآمدش را به خزانه واریز می کند ودرصدر استان های درآمدزای کشور قرار دارد، آنگاه در تخصیص بودجه در قعر جدول قرار داریم و حدود هزار مدرسه غیرایمن داشته باشیم و هر سال هم برتعدادش افزوده می شود و از این درآمدچندان نصیبی نمی بریم ودانش آموز محروم هرمزگانی مجبورند در مدارسی درس بخوانند که خودشان و والدین شان ترس ودلهره دارند که آیا به سلامتی از مدرسه برمی گردند یا خیر؟ نیاز است که متولیان مربوطه تا قبل از فروریختن مدارس و مدفون و زخمی شدن دانش آموزان در مدارس فرسوده اقدامی اساسی نمایند و از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند ؛ وگرنه آن وقت پشیمانی دردی را دوا نکنند. چندماه قبل هرمزگان عزادار دانش آموزانی شد که در اردوی فرزانگان جانشان را ازدست دادند و نباید بی تدبیری ها باعث شود که دانش آموزانی دیگر در مدارس فرسوده جان شان را ازدست بدهند وهرمزگان باری دیگر عزادر شود.

علی زارعی/دریا