دریا نیوزجوانان هرمزگانی درپایتخت اقتصاد بیکارند : مهارت آموزی، نوشدارویی فراموش شده برای اشتغال

دریا نیوز : بندرعباس مرکز استان هرمزگان، شهری است که بدلیل وجود صنایع متنوع و موقعیت خاصش به عنوان پایتخت تجارت و شاهراه اقتصاد کشور شناخته می شود . 

، 08:53   /   کد خبر: 33001   /   تعداد بازدید: 385


دریا نیوز : بندرعباس مرکز استان هرمزگان، شهری است که بدلیل وجود صنایع متنوع و موقعیت خاصش به عنوان پایتخت تجارت و شاهراه اقتصاد کشور شناخته می شود . اما مردم استان از این پایتخت تجارت بودن ، چندان موهبتی شامل حال شان نمی شود و فقط دود و ترافیک، گرانی مسکن، آلودگی، وضعیت نامناسب جاده ها و... نصیب شان شده است. اولین انتظاری که جوانان هرمزگانی دارند این است که زمینه اشتغال شان در کارخانه ها، صنایع، گمرکات، بنادر، پالایشگاه ها و...  فراهم شود که متاسفانه نیروی مورد نیاز این اماکن از سایراستان های کشور تامین می شود و در ادوار مختلف مدیرانشان که بیشتر غیربومی و پروازی بوده اند ، نیروی موردنیازشان را اتوبوسی از سایراستان های کشور تامین کرده اند و بهانه شان هم عدم وجود نیروهای متخصص فنی در استان بوده است. البته در مقابل این پاسخ انتظار می رفت که مراکزآموزش عالی و فنی وحرفه ای با نیازسنجی در این بخش نیروهای موردنیازشان را تامین می کردند که در این بخش بسیار ضعیف عمل شد و نتیجه این که در استان صنعتی هرمزگان نرخ بیکاری بسیار بالاست و بارها رییس مجمع نمایندگان استان از نرخ ۳۰درصدی بیکاری در استان اظهار گلایه کرده است . علی رغم این نارضایتی ها، اقدام ملموسی توسط متولیان در استان انجام نشده است.یکی از دستگاه هایی که می تواند نقش اثرگذاری در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع غرب بندرعباس و سایرمناطق استان داشته باشد ، اداره کل آموزش فنی وحرفه ای هرمزگان است که می تواند با برگزاری دوره های کوتاه مدت، رشته های مورد نیاز در بخش های مختلف و بخصوص صنایع را آموزش دهد؛ اما بدلیل ضعف مدیریت در ادوار مختلف، دراین بخش اقدام قابل قبولی صورت نگرفته است و مردم و اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع گلایه مندند. در گزارشی نظرات شهروندان و شورای شهر بندرعباس را جویاشدیم وتلاش های مان برای گفتگو بامدیرکل آموزش فنی وحرفه ای هرمزگان بی نتیجه ماند . 

نظرات شهروندان 

در گفتگو با شهروندان استان، آنها نیز خواستار اتخاذ تدابیری برای استفاده از ظرفیت موجود برای مهارت آموزی واشتغال در صنایع غرب بندرعباس واستان شدند وتداوم وضعیت موجود منجر به تداوم نرخ بیکاری بالا دراستان خواهدشد. 

بهانه نبودنیروی ماهر 

کرم پور یکی از جوانان بندرعباسی است که می گوید: چرا در شهر و استانی که صنایع مختلفی داریم و بسیاری از استان ها از این صنایع محرومند، اما جوانان استان بیکارند و این صنایع نیروی موردنیازشان را ازسایر استان های کشور به هرمزگان می آورند. اگر که ارتباط مناسبی بین صنایع و مسوولان استان وجود داشت، شاید وضعیت اشتغال جوانان استان اینگونه نبود که در هر خانواده ای چند نفربیکار وجود داشته باشد که نشانه ضعف متولیان مربوطه می باشد. اگر این صنایع بهانه شان، نبود نیروی ماهر در استان است، چرا مسوولان زمینه را برای آموزش نیروهای موردنیازشان فراهم نمی کنند؟ تاکی جوانان هرمزگانی بخاطر بی تدبیری برخی از مدیران در این بخش باید بیکار بمانند؟ چرا نباید چاره ای اندیشیده شود؟ از نمایندگان مجلس و استانداری و شورای شهر می خواهم که این موضوع را بصورت کارشناسی شده پیگیری نمایند تا وضعیت اشتغال جوانان در صنایع غرب بهبود یابد. 

دیدگاه هم دانشگاهی ها 

اسدپور که فارغ التحصیل دانشگاه است، هم می گوید: من در استانی دیگر تحصیل کرده ام و زمانی که در دانشگاه تحصیل می کردم، همکلاسی ها و هم عدانشگاهی هایم به حالم غبطه می خوردند ومی گفتند شما پس از فارغ التحصیلی به راحتی در استان تان مشغول بکار می شوید و بیکار نمی مانید. در واقع آنهایی که خارج از هرمزگان هستند و شرایط هرمزگان را شنیده و دیده اند و حتی بسیاری از دوستان و  آشنایان شان هم در هرمزگان مشغول بکارهستند، تصور می کنند که هرمزگانی ها مشکل اشتغال ندارند. آنها نمی دانند اگرچه زمینه اشتغال برای غیربومی ها فراهم است ، اما بسیاری از بومی ها فرصت اشتغال در صنایع استان را نمی یابند و از اشتغال آنها حمایت نمی شود. اگر قرار است که در این صنایع افراد متخصص مشغول بکار شوند که برخلاف گذشته، بسیاری از تخصص ها را داریم و اگر هم که نیاز است نیروهایی برای فعالیت در این مناطق آموزش ببینند که اعلام کنند؛ تا کسانی که تخصص های مورد نیازشان را دارند، بروند و شاغل شوند. در اشتغال ها هم بایستی بومی ها در اولویت قرارگیرند. 

آشتی باصنایع 

کمالی، کارمند یکی از ادارات هم می گوید: من فکر می کنم دستگاه هایی که می توانند نیروی مورد نیاز صنایع استان را تامین کنند، با صنایع قهرند و  ارتباطی ندارند که نیازسنجی کنند و نیروهای مورد نیازشان را تربیت کنند. اداره کل آموزش فنی وحرفه هرمزگان  یکی از سازمان هایی است که وظیفه اش مهارت آموزی است و می تواند در دوره های کوتاه مدت مهارتی، برای تربیت نیروهای موردنیاز صنایع اقدام کند و زمینه اشتغال صدها نفر را با این شیوه فراهم نماید. 

انتظار این است که مسوولان این دستگاه مهارت آموزی، با صنایع ارتباط بیشتری داشته باشند و نیازسنجی داشته باشد که صنایع در حال حاضر و در آینده نیروی متخصص در چه بخش هایی نیاز دارند و همان تخصص ها را تربیت کنند و به صنایع مربوطه معرفی کنند تا تعدادی از جوانان استان مشغول بکار شوند. اگر که جوانان اطمینان داشته باشند که اگر مهارتی را بیاموزند و بلافاصله می توانند اشتغال داشته باشند، آنگاه با اشتیاق مهارت یاد می گیرند که نقش اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در مهارت آموزی واشتغالزایی بسیار مهم است. 

رشته های دریایی 

 یکی از جوانان استان هم می گوید:  اول اینکه در کارگاه های آموزشی مراکز فنی و حرفه ای بایستی به گونه ای آموزش دهند تا این نیروهای آموزش دیده بتوانند جذب صنایع بزرگ استان شوند که متاسفانه با توجه به عدم دلسوزی و توانایی و همچنین آشنا نبودن با ظرفیت‌های استان، مدیران مختلف نتواستند این برنامه ریزی را داشته باشند و خلا موجود را پرکنند. از طرفی هم مرکز ارتقای مهارت با تجهیزات کامل صنایع ساخته وتجهیز شد، ولی سال ها پیش این مرکز تعطیل شد. همچنین درتمام این سال ها هنوز اداره فنی وحرفه ای نتوانسته آموزش هایی درخصوص دریانوردی و تعمیر موتورهای دریایی و شناورسازی در بندرعباس وشهرهای دیگر استان را  راه اندازی کند و آنطور که انتظار می رفت نیازهای استان باتوجه به وجود پتانسیل دریا احصا نشده است.به همین دلیل هم اکثر نیروهای جذب شده درصنایع از استان های دیگر جذب شده اند؛ چون نیروها وجوانان استان فاقد مهارت هستند وفنی وحرفه ای استان نتوانسته نیروی مورد نیاز صنایع واصناف را تربیت کند. 

تامین نیرو 

 شهرزاد شهروند دیگری است که می گوید: در صنایع بیشترنیروهای موردنیاز بایستی در بخش های مختلف تخصص داشته باشند که فنی وحرفه ای می تواند رشته های موردنیاز را آموزش ببینند، اما در استان بسیاری از کارگاه های مراکز فنی وحرفه ای تجهیزات لازم راندارند ویابه روز نیستند ویا مربی در برخی از رشته ها وجود ندارد و این وضعیت باعث شده است که صنایع از جوانان بیکار استان استفاده نکنند ونیروهای موردنیازشان را از سایرمناطق کشور تامین کنند. 

ورود جوانان به صنایع 

رییس شورای اسلامی شهربندرعباس هم درگفت وگو باخبرگزاری فارس بر آموزش مهارت های فنی و حرفه ای توسط جوانان جهت آماده شدن برای ورود به صنایع غرب بندرعباس و اشتغال آنها تاکیدکرد.اسلام باوقار گفت: درصورتی که نیازسنجی در صنایع انجام شود ورشته های مورد نیاز احصا گرددو مطابق باآن، جوانان جویای کار را آموزش دهند، آن وقت این جوانان می توانند واردصنایع شوند و زمینه اشتغال شان فراهم شود. وی گفت: از اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان انتظار داریم در راستای اشتغال جوانان بومی استان، به آموزش های مهارتی در این بخش توجه ویژه ای داشته باشند تا اینکه جوانان استان درصنایع استان مشغول بکار شوند وصنایع نیازی به تامین نیروی موردنیازشان از سایرمناطق کشور نداشته باشند. رییس شورای اسلامی شهربندرعباس تاکیدکرد: متاسفانه این بخش موردغفلت قرارگرفته است؛ درصورتیکه اگر به این بخش توجه شود، می توان با آموزش جوانان جویای کار متناسب با نیاز صنایع، نیروی مورد نیازشان را تامین کرد. باوقار گفت: از آن طرف هم انتظار است که صنایع، پالایشگاه ها و... قبل از راه اندازی بخش های مختلف، تخصص های موردنیازشان را به اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اعلام کنند و بخواهند جوانان جویای کار استان را آموزش دهند و آنها رامعرفی کنند تا درصنایع مشغول بکارشوند. وی گفت: پالایشگاه ها از جمله ستاره خلیج فارس، فولاد، کشتی سازی و... بایستی نیروهای شان را از طریق ارتباط با اداره کل آموزش فنی وحرفه ای وآموزش نیروهای موردنیازشان تامین کنند. 

نیازسنجی شود 

یک عضوشورای شهر هم گفت: فلسفه وجودی سازمان آموزش فنی وحرفه ای، آموزش مهارت های مورد نیازبازار کار برای اشتغال جوانان است.

جوادبلارک افزود: درهمین راستاهم انتظار داریم باتوجه به وجود صنایع مختلف در استان وشهربندرعباس که ظرفیتی برای اشتغالزایی هم محسوب می شود ،فنی وحرفه ای دراین بخش فعال تر عمل کند و نیروهای متخصص برای اشتغال در این مراکز و سایر کارخانه ها و کارگاه های بخش خصوصی وحتی دولتی در بخش فنی آماده کند. وی گفت: در واقع این سازمان نقش مهمی در نیروسازی دربخش های فنی تخصصی برای صنایع و... دارد وبایستی براساس نیازسنجی نسبت به مهارت آموزی اقدام کنند که در این بخش ضعف وجود دارد. بلارک گفت: هرمزگان بدلیل ساحلی بودن وفعالیت صیدوصیادی در استان، از زمان های دور حتی برای بافتن تورهای صیادی نیروی متخصص چندانی نداشتیم وبنگلادشی ها و اتباع خارجی تورهای موردنیازصیادان را می بافتند و این وضعیت عدم نیازسنجی و آموزش متناسب با نیاز بازار وصنایع همچنان وجود دارد که منجربه بیکاری جوانان بومی استان شده است و اگر آموزش های مهارتی مورد نیاز داشته باشیم، بسیاری از جوانان بیکار مشغول بکار می شوند. وی گفت: حتی انتظار می رود این نهاد همچنین بخشی از آموزش های خود را در داخل محلات حاشیه ای برگزارکند تا افراد فاقدتمکن مالی که برای حضور در آموزشگاه ها که آموزش ها هزینه های بالایی را دارند و نمی توانند شرکت کنند، ازمهارت آموزی محروم نشوند. 

ارتباط نزدیک 

یک عضودیگر شورای شهربندرعباس هم گفت: آموزش وپرورش، دانشگاه ها و اداره کل آموزش فنی وحرفه ای بایستی متناسب با نیازهای استان، قشرهای مختلف را برای مهارت آموزی آماده کنند و در این راستا بایستی ارتباط نزدیکی را باصنایع داشته باشند.

اسماعیل بواشه گفت: همچنین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای می تواند نیروهای موردنیاز نیروی دریایی ارتش را آموزش فنی بدهد و زمینه اشتغال تعدادزیادی از جوانان را فراهم نماید. 

نیروسازی کنید

درواقع انتظار می رود با توجه به موقعیت استان و شهر بندرعباس و ظرفیت اشتغالزایی، به بخش مهارت آموزی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز استان توجه بیشتری شود که متاسفانه تاکنون این بخش موردغفلت قرارگرفته است وافزایش نرخ بیکاری استان را به همراه داشته است که امیداست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور تدبیری برای این بخش در استان بیندیشد تاگامی در راستای اشتغالزایی از طریق مهارت آموزی در صنایع فعال استان برداشته شود.

علی زارعی/ دریا