دریا نیوزنظارت ها افزایش یابد

دریانیوز: "نظارت "، اصلی مهم در پیشگیری از تخلفات به شمار می رود که در برخی بخش ها کمتر به آن توجه می شود

، 13:15   /   کد خبر: 32991   /   تعداد بازدید: 184


دریانیوز: "نظارت "، اصلی مهم در پیشگیری از تخلفات به شمار می رود که در برخی بخش ها کمتر به آن توجه می شود.
وقتیکه سیلندرگاز ۶۱۰۰تومانی را گاهی تابیش از ده هزار تومان می فروشند، وقتی پیمانکاری در مسیرحفاری یک پروژه عمرانی به سایرزیرساخت ها آسیب می رساند و به ساکنان منطقه ای زیان وارد می کند و حاضربه جبران خسارت نیست، وقتی قیمت میوه در میوه فروشی ها بسیار متفاوت است، وقتیکه مسکن مهر بدون آسانسور وامکانات واگذار می شود، وقتی وسط بلوارهای شهر از درخت وتیربرق پلاکارد و بنرهای تبلیغاتی نصب می شود و تمرکز رانندگان را برهم می زند، وقتی ساحل مملواز عرضه کنندگان قلیان و... می شود، وقتی فاضلاب میلیارد مترمکعبی به راحتی وارد دریا می شود، وقتی لبه جدول با آسفالت همسطح می شود وخودروها به داخل کانال سقوط می کنند، وقتی خورها و کانال ها لایروبی نمی شوند ودر بارندگی خیابان ها وکوچه ها وسطح محلات و بسیاری از خانه ها پر از آب می شود، وقتی که خانه های فرسوده در حال فروریختن هستند وحتی اجازه پلاستر زدن و مقاوم سازی داده نمی شود، وقتی سطل زباله به اندازه کافی درشهر گذاشته نمی شود، وقتی برای کودکان ،نوجوانان وجوانان حاشیه نشین امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی فراهم نمی شود ، وقتی در کوچه های تنگ وتاریک به مواد تزریق واستعمال می شود، وقتی به راحتی سارقان در خانه ها می روند وحتی در کوچه ها روشنایی نیست که محیط برای شان ناامن شود وپیگیری ساکنان برای تامین روشنایی بی نتیجه می ماند، وقتی به راحتی فضای سبز تبدیل به مجتمع های تجاری و مسکونی می شوند وبه خواسته مردم توجهی نمی شود، وقتی در کوچه های قطب اقتصاد کشور هنوز فاضلاب روان است، وقتی جوانان استان بیکارند واتوبوسی از سایرمناطق نیرو وارد می شود، وقتی مدیرانی هنوز پروازی هستند، وقتی صنایع و مراکزی در استان فعالیت می کنند اما حاضرنیستند مالیات وعوارض شان را در استان محل فعالیت پرداخت کنند، وقتی قانون پرداخت مازاد درآمد به استان مربوطه پرداخت نمی شود، وقتی به فرزند روستایی اجازه داده نمی شود در کنار منزل پدرش برای خودش خانه بسازد و حمایت نمی شود و مجبور به کوچ به حاشیه شهر می شود، وقتی جوان محروم بدلیل نداشتن پول حتی نمی تواند مهارت بیاموزد وآموزش های فنی وحرفه ای به آموزشگاه های خصوصی سپرده شده است، وقتی پل های هوایی کارایی شان برای نصب بیلبوردهای تبلیغاتی است و استانداردهای لازم را ندارد، وقتی خانه ای ساس دارد و خانواده مجبور می شود بر روی زمین سرد سیمانی اتاق در حالیکه موش گوشه ای از اتاق را سوراخ کرده وشب ها وارد لباس ساکنان می شود بخوابند وخانواده توانایی رفع مشکل راندارد و سرپرست خانواده غصه می خورد و سکته می کند ومی میرد و حتی جنازه اش را بدلیل فقر ونداشتن پول نمی توانند در قبرستان شهر دفن کنندتا تعدادی از جوانان محله پول های شان را روی هم می گذارند تا میت بر زمین نماند و دفن شود، وقتی بدلیل فقر، محرومان نمی توانند درمان شوند ، وقتی بسیاری از بیماران برای درمان به استان های دیگر می روند، وقتی وعده های بی عمل زیادی داده می شود ؛ نشان می دهد که لازم است نظارت ها در بخش های مختلف افزایش یابد.
علی زارعی