دریا نیوزمهارت آموزی درکما

دریانیوز: در حالیکه دولت درسال های اخیر به این نتیجه رسیده است که بایستی بر آموزش های فنی ومهارتی سرمایه گذاری بیشتری شود تا آموزش ها منتج به اشتغال شود، اما در عمل آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی آنگونه که باید در استانی مانند هرمزگان نهادینه نشده است و از طرفی علاقمندان با مشکلاتی در این بخش مواجهند

، 08:47   /   کد خبر: 32990   /   تعداد بازدید: 221


دریانیوز: در حالیکه دولت درسال های اخیر به این نتیجه رسیده است که بایستی بر آموزش های فنی ومهارتی سرمایه گذاری بیشتری شود تا آموزش ها منتج به اشتغال شود، اما در عمل آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی آنگونه که باید در استانی مانند هرمزگان نهادینه نشده است و از طرفی علاقمندان با مشکلاتی در این بخش مواجهند.
درحال حاضر در برنامه ای که دوسال از اجرای آن می گذرد و قرار است ظرف مدت پنج سال اجرای آن به اتمام برسد، هر سال در یکی از روستاهای یک دهستان هر شهرستان دوره های آموزش فنی وحرفه ای اجرا می شود که مابقی روستائیان آن شهرستان بایستی به آن روستا مراجعه کنند و تا چهار سال بعد هم در آن روستا هیچ دوره آموزش مهارتی برگزار نمی شود تا اینکه در طول پنج سال در پنج روستای شهرستان که به تایید فرمانداری رسیده باشد، آموزش های مهارتی برگزارمی شود.
موضوع دوم اینکه واگذاری آموزش بسیاری از رشته های فنی وحرفه ای به بخش های خصوصی باعث شده است که قشر محروم جامعه بخصوص ساکنان بافت های فرسوده و حاشیه ای شهر نتوانند در این دوره ها که هزینه های سرسام آوری دارد و گاهی گذراندن یک دوره بطورکامل میلیون ها هزینه دارد،از آموزش های فنی وحرفه ای استفاده کنند ودرخواست برگزاری برخی رشته ها در مناطق حاشیه ای با این بهانه که این رشته در آموزشگاه های آزاد آموزش داده می شود و ما نمی توانیم در داخل محلات و رایگان برای محرومان برگزار کنیم، بدون پاسخ می ماند و علاقمندان بسیاری از مهارت آموزی بدلیل عدم تمکن مالی بازمی مانند.
نبود مرکز آموزش فنی وحرفه ای برای بانوان در بندرعباس یکی دیگر از گلایه های این قشر است؛ این در حالی است که در گذشته مرکزی در منطقه تپه الله اکبر و کوی پلیس برای بانوان وجود داشت که سال هاست تعطیل شده است و پیگیری ها برای بازگشایی آن بی نتیجه مانده است.
از طرفی تجهیزات بسیاری از مراکزآموزشی به روز نیست و نیاز است که برای آموزش های به روز، تجهیزات به روز باشد و از طرفی از مهارت آموزان خواسته نشود که برخی از تجهیزات را خودشان به همراه بیاورند و آموزشگاه های خصوصی و مراکز دولتی تجهیزات لازم را داشته باشند.
یکی دیگر ازگلایه های دارندگان مدارک فنی و حرفه ای ،عدم اعطای وام به آنها و معرفی نشدن از طریق ادارات فنی و حرفه ای به بانک هاست که معرفی به بانک ها به سایر دستگاه ها سپرده شده است.
در بخش اطلاع رسانی هم ضعیف عمل شده است و نیاز است که در این بخش هدفمندتر عمل شود تا قشر هدف به سمت مهارت آموزی برود و زمینه اشتغال پایدار برایشان فراهم شود.

علی زارعی