دریا نیوزپاسخ مردم

دریانیوز: راهپیمایی ها واعلام حمایت های مردم در شهرهای مختلف کشور از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت ، پاسخ دندان شکنی بود که مردم ولایت مدار ایران به دشمنان نظام و انقلاب دادند

، 09:18   /   کد خبر: 32987   /   تعداد بازدید: 187


دریانیوز: راهپیمایی ها واعلام حمایت های مردم در شهرهای مختلف کشور از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت ، پاسخ دندان شکنی بود که مردم ولایت مدار ایران به دشمنان نظام و انقلاب دادند. در این روزها که برخی خودفروخته های اجنبی به اموال عمومی آسیب زدند و جان تعدادی از شهروندان بیگناه از جمله دو دانش آموز را گرفتند و اماکن مقدس مسجد و بقاع متبرکه و حرم های مطهر و قرآن کریم و پرچم کشور را به آتش کشیدند، نشان دادند آنها صف شان از این مردم جداست و به دنبال اهداف خاصی هستند ودر جهت منافع دشمنان ملت ونظام گام بر می دارند. آنچه که دراین چند روز شاهد بودیم ، اعلام برائت اقشار مختلف مردم از رفتار ساختارشکنانه دست پرورده های دشمنان ایران بود. دشمنانی که گویا هنوز مردم ایران را نشناخته اند و به اقدامات ابلهانه و پست دست می زنند. گویا آنها از اقتدار دستگاه های امنیتی و انتظامی و سپاه و ارتش ایران اطلاع کافی ندارند ونمی دانند که مردم در کنار این دستگاه ها، هرگونه تحرک دشمن را رصد می کنند و آنها راخنثی می کنند. بسیجیان سرافراز نیز در این چند روز نشان دادند که هرلحظه آماده اند در برای دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب در صحنه حضور یابند واجازه عرض اندام را به دشمنان ملت نمی دهند. گویا دشمنان فراموش کرده اند که برای آبیاری رگ و ریشه های این انقلاب و نظام، هزاران نفر خون داده اند و جان شان را فدا کرده اند وهزاران نفر اسیر وجانباز شده اند و آرمان های این عزیزان همواره در کشور جاری و ساری است و همگان سعی می کنند از این آرمان ها دفاع کنند. در این روزها شاهد بودیم روستاییان و محرومان جامعه بیشترین حضور را درحمایت از نظام داشتند و می خواستند بگویند که اگرچه وضعیت اقتصاد و معیشت فشار زیادی را بر آنها وارد کرده است، اما آنها اجازه نخواهند داد که دشمنان به این بهانه وعنوان برایشان تعیین تکلیف کنند و به همین بهانه به همه چیز وهمه کس آسیب برسانند و از این عنوان سؤ استفاده کنند. اما بحمدا... ملت از این صحنه و آزمایش سربلند بیرون آمد و اجازه ندادند که دشمنان انقلاب و نظام برایشان تصمیم بگیرند.

علی زارعی