دریا نیوزشهروندان وشورا ناراضی از تبلیغات تیربرقی: تضییع حقوق رانندگان در تبلیغات بی ضابطه

دریا نیوز: اگر در زمان تبلیغات انتخابات ، صبح پنجشنبه اولین روز تبلیغات می دیدید که شهر پر ازپوستر وبنرهای تبلیغاتی شده است،

، 09:11   /   کد خبر: 32980   /   تعداد بازدید: 373


دریا نیوز: اگر در زمان تبلیغات انتخابات ، صبح پنجشنبه اولین روز تبلیغات می دیدید که شهر پر ازپوستر وبنرهای تبلیغاتی شده است، اما در این سال ها درخیابان ها و بلوارهای شهربندرعباس هر روز تبلیغات جدیدی را وسط بلوارها وبر روی تیرهای برق و درختان می بینید که بدون هیچ ضابطه خاصی نصب می شوند و سوالاتی به ذهن متبادر می شود که آیا مکان بهتری برای تبلیغات وجود ندارد؟ آیاوقعا این مکان برای تبلغات مناسب است؟ آیا حقوق رانندگان بااین شیوه تبلیغاتی تضییع نمی شود؟ تا چند دوره قبل یادمان نرفته که درایام تبلیغات انتخابات ،دیوارهای شهر پراز عکس کاندیداهایی بودکه چسبانده شده بودند که هنوز آثار آن دوران هم به چشم می خورد تا اینکه نصب تصاویر در غیراز اماکنی که شهرداری اعلام می کند ، غیرقانونی اعلام شد و وضعیت تبلیغات انتخاباتی سروسامان یافت. اما تبلیغات محیطی در طول سال در بندرعباس هنوز ساماندهی نشده است و اگرچه شورای شهرچهارم مصوبه ای دراین بخش داشت، اما این مصوبه روند اجرایی نگرفت و کماکان تیرهای برق به مکانی برای تبلیغات نهادهای دولتی وبخش خصوصی تبدیل شده است که انواع بنرها وپلاکاردها و... را آویزان می کنند. این شیوه تبلیغ از یک طرف به سیما ومنظر شهری لطمه واردمی کند واز طرفی دیگر هم باعث اختلال در تمرکز رانندگان و بروز حوادث می شود. شهروندان هم از وضعیت موجود ناراضی هستند و عنوان می کنند چه کسی مدافع حقوق ماست؟چرا شورای شهر وپلیس از حقوق رانندگان در این بخش حمایت نمی کنند؟ در گزارشی به بررسی نظرات مردم و برخی از اعضای شورای شهر در این بخش پرداختیم.

تبلیغات نمایشگاه

ناصری یکی از شهروندان بندرعباس است که می گوید:در بیشتر خیابان ها وبلوارهای اصلی شهر ودر بین دولاین آنها که تیرهای برق و درختان هستند، تبلیغاتی را روی آنها نصب می کنند. در زمان برگزاری انواع واقسام نمایشگاه های عمومی و تخصصی هم که دیده می شود مقواهای زرد رنگ مربوط به این نمایشگاه ها را از درختان وتیرهای برق آویزان کرده اند. سوالم از متولیان این است که چرا این تبلیغات را ساماندهی نمی کنند؟چرا هرکسی که خواست تبلیغاتش را بر روی تیرهای برق آویزان می کند.بایستی برای تبلیغات ضوابط خاصی باشد و هرکس به هرصورتی که خواست نتواند تبلیغ کند .

ضدفرهنگ

"ابراهیمی" شهروند دیگری است که می گوید :از یک طرف به فرزندان مان می گوییم که چیپس و پفک خوب نیست و مضر است واز طرفی دیگر در بلوارهای شهر تبلیغات بزرگ جلد رنگارنگ پفک وچیپس دیده می شود.
ما می خواهیم فرهنگ سازی کنیم که فرزندان مان کمتربه طرف این تنقلات بروند واز طرفی دیگر متاسفانه با این تبلیغات فرهنگ سوزی می شود و نمی توانیم پاسخی قانع کننده برای فرزندان مان وقتیکه می پرسد این تندیس وتصاویر پفک و چیپس چرا درخیابان ها نصب شده اند داشته باشیم وحتی باپرسش های فرزندان مان در حین رانندگی ،تمرکزمان به هم می ریزد.

آسیب دیدن

شهروندی دیگر می گوید: این نوع تبلیغات که بدون هیچگونه استانداردی نصب می شود وبالا وپایین تیرهای برق آویزان می شوند که اگر عابران در زمان عبور از خیابان حواس شان نباشد، بطور یقین امکان دارد که با این پلاکاردها و چوب ویا آهن های بنرهای آویزان شده برخوردکنند وبه سروصورت و چشم شان آسیب وارد شود.

اختلال در تمرکز رانندگان

"اصغرپور" یکی از رانندگانی است که نسبت به وضعیت خیابان های شهرکه پر از پوسترها وپلاکاردهای تبلیغاتی شده اند هم گلایه مند است. وی می گوید: نمی دانیم درخیابان ها باید رانندگی کنیم و حواسمان به جلوباشدیا اینکه تبلیغاتی که در وسط بلوارها و روی درختان وتیرهای برق آویزان شده اند را نگاه کنیم؟ واقعا تمرکز را در رانندگی از بین می برد. تبلیغات گویا دراین شهر از هیچ قاعده خاصی پیروی نمی کند.چرا شورای شهر وشهرداری تبلیغات محیطی را ساماندهی نمی کنند؟
""فرخی" یکی دیگر از شهروندان بندرعباسی هم گفت: از یک طرف پل های هوایی شهر به مکان های نصب بیلبوردهای تبلیغاتی تبدیل شده اند وکارایی چندانی ندارند واز طرفی دیگر وسط بلوارها هم تبلیغات بخش خصوصی ودولتی نصب شده اند. مگر کسی می تواند تبلیغاتی که ریز نوشته شده است را ببیند.نه رانندگان قادرند در زمان رانندگی این نوشته های ریز رابخوانند و نه افراد دیگر می توانند ببینند. فقط باعث برهم زدن تمرکز رانندگان و نازیبا شدن چهره خیابان ها می شود.

لزوم ساماندهی تبلیغات

برخی دیگر از شهروندان هم خواستار ساماندهی تبلیغاتی محیطی در سطح شهر هستند و می گویندکه بایستی شورای شهر برنوع تبلیغات درشهر نظارت لازم را داشته باشد تا این تبلیغات مزاحمتی برای هیچکس ایجاد نکند .هیچ جا اینگونه نیست که ضابطه ای برای تبلیغات وجود نداشته باشد وباید در شهربندرعباس هم این موضوع ساماندهی شود.

اثرتبلیغات برمیزان تصادفات

یکی دیگر از رانن دگان هم می گوید : ناخوداگاه بارها در حین رانندگی توجهم به تبلیغات وسط بلوار جلب شده است که واقعاخطرناک است وامکان تصادف باخودروی جلویی یا اصابت به بلوار وجود دارد.نمی دانم چرا اجازه می دهندکه اینگونه تبلیغات در وسط بلوارها نصب شود.یک سوال دیگری هم که همواره ذهنم را به خود مشغول کرده است ،این است که آیا پلیس تاکنون بررسی کرده است که این نوع تبلیغات وسط بلوارها که بطورحتم برروی تمرکز رانندگان اثرگذار است ، چه میزان بر تصادفات اثرگذار است؟ آیاشهرداری یا اداره برق که اجازه می دهنداین تبلیغات بر روی درختان و تیرهای برق آویزان شوند هم سهمشان در میزان تصادفات اعلام شده است؟ چرا این موضوع تاکنون بررسی نشده است و اگر شده است که چرا اعلام نشده است؟آیا درحوادث وتصادفات فقط رانندگان مقصرند؟ شهرداری باید پاسخگو باشد

نائب رئیس شورای شهربندرعباس هم با انتقادشدید نسبت به این شیوه تبلیغاتی که با مجوز شهرداری بندرعباس صورت می گیرد، گفت:از شهرداری،مدیرخدمات شهری و سازمان سیما،منظر و فضای سبز و مدیر زیباسازی می خواهیم که نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.
"فیصل دانش" افزود:این شیوه تبلیغاتی باعث آشفتگی در شهر شده است و تمرکز رانندگان را در رانندگی از بین می برد و باعث بروز حوادث رانندگی می شود.
دانش گفت:بایستی متولیان این بخش پاسخ دهند که هزینه ای که در این بخش کسب می کنند براساس کدام ماده قانونی و مصوبه ای است ودر کجا هزینه می شود؟ چه کسانی در این موضوع دخالت و نقش دارند؟ بایستی این شیوه تبلیغات محیطی ساماندهی شود.

مخالف هستم

رئیس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شورای شهر بندرعباس هم با بیان اینکه با هر چیزی که باعث ناهنجاری بصری در شهر شود مخالم؛ اظهار داشت:این موضوع را در صحن شورای شهر بررسی خواهیم کرد و شهرداری هم بایستی در این بخش پاسخگو باشد.
حجت الاسلام" احمد عامری" گفت:هراقدامی توسط شهرداری بایستی از طریق قانونی انجام شود.
عامری گفت: همچنین در کمیسیون فرهنگی شورا پیشنهاد داده ایم که تمام بیلبوردهای سطح شهر که بین سازمان های مختلف تقسیم شده است، متمرکز شوند ودر اختیار سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قرار گیرد تا منبع درآمدی برای این سازمان برای انجام فعالیت های تعریف شده درآمد داشته باشد.
وی افزود:این موضوعات در صحن شورا مطرح می کنم ودر این خصوص پافشاری خواهیم کرد که قانونمند اقدام شود.

علی زارعی/دریا