دریا نیوزکرمانشاه،تهران و کرمان لرزیدند: ترس هرمزگانی ها از ایرانگردی زلزله

دریا نیوز: پس از وقوع زمین لرزه در مناطقی از استان های کرمانشاه ،تهران و کرمان در چندهفته وچندروز اخیر ، مردم هرمزگان و بخصوص مناطق حاشیه ای وبافت های فرسوده استان هراس این را دارند که خانه های غیرایمنی که در آن ساکن هستند، برسرشان آوار شود.

، 08:35   /   کد خبر: 32971   /   تعداد بازدید: 353


دریا نیوز: پس از وقوع زمین لرزه در مناطقی از استان های کرمانشاه ،تهران و کرمان در چندهفته وچندروز اخیر ، مردم هرمزگان و بخصوص مناطق حاشیه ای وبافت های فرسوده استان هراس این را دارند که خانه های غیرایمنی که در آن ساکن هستند، برسرشان آوار شود.  دوهزار ۳۹۱هکتار بافت فرسوده مصوب سال ۱۳۸۹  در هرمزگان وجود دارد که ۱۴۵۸هکتار آن دربندرعباس می باشد ؛البته میزان بافت های فرسوده بطوریقین دراین سال ها هم افزایش یافته است. مناطق پر خطر و آسیب پذیر که احتمال حادثه در آنها وجود دارد، باید در اولویت بازآفرینی شهری قرار گیرند که بنظر می رسد این مهم محقق نشده است.

بعداز زلزله بم که بحث نوسازی بافت های فرسوده درکشور داغ شد و تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده نیز اعطا می شد و این بازسازی در دولت های نهم و دهم رونق بیشتری داشت، اما هزاران واحد فرسوده در استان هنوز وجود دارد که نیازمند بازسازی هستند. از طرفی حاشیه نشینی در مناطق مختلف و بخصوص بندرعباس هم حجم وسیعی رابه خود اختصاص داده است که آمارها حاکی از آن است که  بیش از ۴۰درصدی اینگونه بافت ها دربندرعباس می باشد . هرساله بدلیل فرسودگی و غیرایمن بودن خانه ها در این مناطق شاهد ریزش سقف و دیوار برخی  از خانه ها بخصوص دربارندگی ها هستیم و می طلبد که اقدامی اساسی در این بخش صورت پذیرد.باموج زلزله های اخیر ، ساکنان خانه های غیرمقاوم وناایمن هراس دارند که زلزله باعث تخریب خانه های شان شود. خانه هایی که از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و احتمال ریزش آنها وجود دارد و زلزله های اخیر باعث شده است که ساکنان این خانه ها در ترس وهراس شب ها رابه صبح بگذرانند.

 در این گزارش نظرات تعدادی از شهروندان راباهم می خوانیم. 

بافت فرسوده آیت ا... غفاری 

برخی از ساکنان محله قدیمی و فرسوده آیت ا... غفاری یاهمان شهناز سابق بندرعباس نسبت به تخریب خانه های شان بسیار نگران هستند.شجاعی یکی از ساکنان این محله می گوید:خانه های محله آیت ا... غفاری بسیار فرسوده هستند و از طرفی بیشتر ساکنان این محله فقیر وتحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد هستند و توانایی بازسازی خانه های شان را ندارند وفکرمی کنم که نیاز است این سازمان های حمایتی خانه های مددجویان شان را نوسازی کنند تا از خسارت و مرگ ساکنان درصورت بروز زلزله کاسته شود. ازطرفی دیگر خانه های این محله بدلیل فرسودگی گاهی خودبخود فرو می ریزند ویا اینکه در بارندگی، سقف ودیوار برخی از همین خانه ها تخریب می شوند که بازلزله بطوریقین میزان تخریب خانه های این محله افزایش می یابد. مشکل دیگر ساکنان این محله این است که شهرداری به مردم اجازه نوسازی خانه های شان رادر سال های اخیر نمی دهد وبدلیل اینکه بیشترخانه ها بدون سند هستند واز تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده هم نمی توانند استفاده کنند ، شهرداری براساس مصوبه شورای شهر از ساکنان مطالبه پرداخت بین صد تا دویست هزارتومان به ازای هرمترمربع را دارد تا بتوانند برای خانه های فرسوده شان سند بگیرند که برای ساکنان غیرقابل پرداخت  است ؛درصورتیکه انتظار است شهرداری و شورای شهر سیاست های حمایتی از ساکنان این منطقه داشته باشد تا خانه های فرسوده ساکنان زودتر بازسازی شوند و از تخریب شان جلوگیری شود که اگر زلزله هایی که در شهرهای مختلف آمده است ، در بندرعباس هم بیاید، بطورحتم بسیاری از خانه ها تخریب می شود و مصدومان و فوتی های زیادی خواهیم داشت که بایستی از هم اکنون به پیشگیری بیندیشیم و متولیان منتظر نمانند  زلزله ای بیاید و خانه ها تخریب شوند وآن وقت بخواهند خانه های تخریبی را از نو بسازند. حتی اگر به مردم وام بدهند که خانه های فرسوده شان رابسازند وسیاست های  تشویقی داشته باشند، هم معابر باکمترین هزینه و حتی بدون هزینه برای شهرداری بازگشایی خواهد شد وهم سیمای شهری در این منطقه تغییر می کند و هم خانه ها ها مقاوم سازی می شوند که اگر زلزله هم بیاید، خانه های شان براحتی تخریب نمی شوند. اما باوضعیت فعلی خانه ها درصورتیکه زلزله بیاید ، خانه ها تخریب می شوند.از دولت می خواهیم که چاره ای برای مردم این منطقه بیندیشد. 

ریزش خانه های روی کوه 

رییسی یکی از ساکنان محله کمربندی هم می گوید: خانه های این منطقه هم غیراصولی ساخته شده اند و اگر حادثه ای مانند زلزله رخ دهد ،خانه هایی که روی کوه قرار دارند بر روی خانه هایی که زیرکوه ساخته شده اند ، می ریزند و تلفات زیادی خواهد داد.بعد از زلزله های اخیر مردم نگرانند که زلزله در بندرعباس بیاید و خانه های شان خراب  شود و جان شان به خطر بیفتد . ای کاش دولت قبل از وقوع زلزله و حادثه منجربه تخریب وصدمه به خانه ها اقدام می کرد. در خانواده مان در این چند روز بر روی همین موضوع بحث می کردیم وبدنبال راه چاره برای نوسازی خانه مان هستیم. اگر بانک ها وام کم بهره می دادند، آن وقت ما ودیگران می توانستیم خانه های مان رااز نوبسازیم و مقاوم سازی کنیم. 

دعای نیامدن زلزله 

یکی از ساکنان محله قدیمی کوی ملت بندرعباس هم می گوید: دعا می کنیم که در بندرعباس زلزله نیاید، وگرنه خانه های مان که فقط باتعدادی بلوک ساخته شده است خراب می شود.شب ها تا دیر وقت داخل حیاط خاکی خانه مان می نشینیم که اگر زلزله بیاید حداقل داخل خانه نباشیم که سقف برسرمان خراب شود.حصیری را داخل حیاط انداخته ایم و همانجا زیرچندتاپتو می خوابیم. اگر زلزله بیاید، خانه روی سرمان خراب نمی شود.مردم این منطقه هم محرومند وتوانایی ساخت خانه های ایمن هم ندارند ونیاز است که دولت از آنها حمایت کند. 

سیل وزلزله 

ساکنان محله سنگ کن بندرعباس هم می گویند  اگر  باران های سیل آسا بیاید خانه های مان به زیرآب می رود وهرسال این مشکل را داریم.اگر هم که زلزله بیاید، این خانه هایی که هرسال دیوارهایش به زیرآب می رود و سقفش پراز آب می شود وچکه می کند ، خراب می شود. این خانه ها امنیت برای زندگی ندارند و مردم از روی اجبار در آنها زندگی می کنند. من می گویم دولت بجای اینکه بعد زلزله وخراب شدن خانه ها که به مردم می گوید تسهیلات بلاعوض و باسود کم می دهد ،از همین الان این تسهیلات رابدهد تا مردم خودشان خانه های شان را مقاوم سازی کنند تا از بروز خسارت در زلزله کاسته شود.به خانه ها سندبدهند تا بتوانند از تسهیلات توسازی استفاده کنند.

پیشگیری کنید 

یکی از ساکنان محله چاهستانی های بندرعباس هم می گوید: واقعا می ترسیم که اگر این زلزله ای که در کرمانشاه ،تهران و کرمان آمد وخانه ها را خراب کرد ،در بندرعباس و روستاهای استان بیاید ،خانه های زیادی خراب می شود و مردم در زیرآوار می مانند .چرا برای پیشگیری از خسارات زلزله و... اقدامی نمی شود وفقط از درمان می گوییم که هزینه براست. 

نبودمکان تجمع ایمن

 "عباسی" شهروند دیگری است که می گوید : دربندرعباس فقط ساخت وساز می شود واصلابه ایمن سازی توجهی نشده است.چه میزان از خانه های مسکن مهر یا خانه های سطح شهر ایمنی دارند؟ حتی اگر آتش سوزی در محلات وبازار اتفاق بیفتد ،نمی توان براحتی واردشد .نیاز است که بازگشایی معابرمورد توجه قرارگیرد. حالا اگر حادثه ای مانند زلزله رخ دهد که حتی محل تجمع ایمن وجود ندارد .تاجایی که توانسته اند  فضاهای خالی راگرفته اند وساخت وساز کرده اند. چرا آینده نگری نمی شود وبرای بروز حوادث چاره اندیشی نمی شود؟ از همین الان بایستی فکری کرد وچاره ای اندیشید.حتما باید اتفاقات ناگواری پیش بیاید وآنگاه چاره ای اندیشید؟الان هم که می بینیم بطور مرتب درشهرهای مختلف زلزله و پس لرزه داریم و هشداری است برای مسولان و مردم که بایستی به فکر باشیم و اقدامی انجام دهیم.مردم بندرعباس که درخانه های فرسوده وحاشیه ای زندگی می کنند ترس این را دارند که زلزله خانه های شان را آوارکند. پس باید قبل از وقوع حادثه پیشگیری کرد و درانتظار وقوع زلزله و... ننشینیم تابعدش بخواهیم درمان کنیم که درمانش گاهی جبران ناپذیر است. 

مدارس فرسوده 

نوحه گر یکی دیگراز شهروندانی است که به مدارس فرسوده وناایمنی اشاره می کند که اگر در روز که دانش آموزان درکلاس هستند زلزله بیاید و این مدارس که دارای چندین هزارکلاس فرسوده هستند ،مشخص نیست چه تعداد دانش آموز زیرآواربمانند وبایستی از همین حالا چاره اندیشی کرد.

علی زارعی/دریا