دریا نیوزشهروندان از آلودگی هوا گلایه مندند: تنگی نفس ساحل با دود قلیان ها

دریا نیوز: از منطقه" حسین آباد" تا "خواجه عطا" بندرعباس و درساحل به گونه ای سنگ های بزرگ ریخته شده وسکوسازی گردیده که شهروندان نمی توانند وارد ساحل شوند.

، 08:34   /   کد خبر: 32964   /   تعداد بازدید: 362


دریا نیوز: از منطقه" حسین آباد" تا "خواجه عطا" بندرعباس و درساحل به گونه ای سنگ های بزرگ ریخته شده وسکوسازی گردیده که شهروندان نمی توانند وارد ساحل شوند. از منطقه پارک ساحلی "غدیر" تا پارک های ساحلی "دولت " و "ولایت" که مردم می توانند وارد ساحل شوند وحتی سایر مناطق ساحلی ،اولین چیزی که توجه هر شهروندی را جلب می کند، بوهایی عجیب وغریب و دودهایی است در این مناطق  دیده می شود وبه مشام می رسد که مربوط به انواع واقسام قلیان های میوه ای و... است. مردم هم از این وضعیت بسیارناراضی هستند و نمی دانند این گلایه های شان رابایستی به کدام دستگاه اجرایی منعکس کنند وچرا در این بخش اقدامی اساسی صورت نمی گیرد. در این گزارش نظرات مردم را باهم می خوانیم. 

متولی جمع آوری قلیان ها کیست؟ 

"رحیمی" که به همراه دو فرزندش به ساحل آمده است ،می گوید: واقعا نمی دانم با فرزندانم به کدام ساحل بندرعباس برویم.هرجایی که می رویم قلیان فروشان نشسته اند و جوانان را به دور خود جمع کرده اند.ساحل پشت فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی بیش از بیست تا سی قلیان فروش نشسته اند و ای کاش حداقل این دو نهاد هم پشت ادارات خود را هم مشاهده می کردند که چه وضعیتی دارد؟آیا آنها در این بخش وظیفه ای ندارند؟کدام دستگاه متولی سلامت مردم است؟ خانواده ها نمی توانند به آنجا بروند. مگرقلیان برای سلامتی مردم مضر نیست؟ پس چرا آزادانه عرضه می شود؟مگر خانواده ها حق بهره مندی از هوای پاک در ساحل را ندارند؟ آیا هیچ مسولی در این شهروجود ندارد که این وضعیت را ساماندهی کند؟ براستی متولی جمع آوری قلیان ها در ساحل کیست؟ آیا متولی در این بخش در شهر واستان وجود دارد؟ 

سدمعبر می کنند 

"اکرمی" شهروند دیگری است که می گوید :افراد مختلف معابردر ساحل را گرفته اند وچندین قلیان گذاشته اند وحصیرانداخته اند تا مشتریان شان بنشینند وقلیان بکشند. آیا ماموران سد معبرشهرداری این وضعیت را مشاهده نمی کنند؟ سدمعبرکه فقط در بازار نیست.کسانی که برای تفریح به ساحل می آیند، حتی برای ورودبه ساحل مشکل دارند. قلیان فروشان در ساحل غدیر حتی ورود به ساحل را سخت کرده اند؟ چطور اگر شهروندی بخواهد چندسبد میوه رابفروشد  تا خرج خانواده اش را دربیاورد، فوری به بهانه سدمعبر وسایلش را جمع می کنند، اما قلیان فروشان گویا سدمعبر نمی کنند؟ این سد معبرش که بیشتر است وبرای دیگران هم ضرر دارد.آیا شهردار این وضعیت را نمی بینند؟ می خواهم از شهردار محترم خواهش کنم که بیایند و وضعیت عرضه قلیان را در ساحل مشاهده کنند و باخانواده هایی که به ساحل می آیند صحبت کنند ونظرات شان را بپرسند و آن وقت تصمیم منطقی بگیرند.چرا ساحل را از قلیان پاکسازی نمی کنند؟ فقط ساحل راتخریب می کنند؟ در این شهری که کمبود پارک واماکن تفریحی وجود دارد و مردم برای تفریح به ساحل می آیند و ساحل هم که اینقدر با فاضلاب و قلیان  آلوده است. مردم کجا تفریح کنند؟ چرا برای تفریح مردم اهمیت قایل نمی شوند؟ این مردم هم حق تفریح و گردش هم دارند. فکری برای این وضعیت ساحل کنند. چرا شورای شهر اقدامی نمی کند؟ مردم آنهارا انتخاب کرده اند که از حقوق شان دفاع کنند ، پس چراسکوت کرده اند؟ شورا منفعل عمل نکند وبرای این موضوع اقدام کنند.همچنین برای سگ هایی که درساحل و کوچه ها وخیابان ها رهاشده اند وبه مردم حمله می کنند و سگ هایی که برخی افراد با زنجیر به سطح شهرمی آورند وباخودرو این طرف وآن طرف می برند وگاهی همین سگ هاهم برای دیگران و بخصوص همسایگان ناراحتی ایجاد می کنند وگاهی به دیگران حمله می کنند، چاره اندیشی کنند. 

ساحل مکان عمومی است 

یکی از مسافرانی که از شیراز به همراه خانواده به بندرعباس آمده بود و پسرش را در ساحل "غدیر" سوار شتر می کرد هم گفت: برای دیدن ساحل و دریا به بندرعباس آمده ایم. شهر بندرعباس هوای خوبی دارد و قدم در لب ساحل و دریا لذت بخش است.اما در برخی جاهای ساحل تکه های سنگ وتایر و... وجود دارد. از طرفی فضولات حیواناتی مانند شتر واسب در ساحل ریخته شده است. از طرفی صحنه ای که خیلی از دیدن شان تعجب کرده ام وجود تعداد زیاد قلیان فروش درساحل است که دورشان هم شلوغ است وافراد زیادی نشسته اند وقلیان می کشند. واقعا حیف نیست که بجای قدم زدن در ساحل ،جوانان نشسته اند وقلیان می کشند که حتی برای سلامتی شان مضر است. البته نمی دانم که اینها با مجوز قلیان عرضه می کنند؟ درواقع آنها حقوق عابران و کسانی که برای تفریح به اینجا آمده اند تا تفریح کنند، را ضایع می کنند.مگر پارک ساحلی  وساحل جزو اماکن عمومی نیست و نباید در اماکن عمومی قلیان عرضه شود؟ پس چرا برخوردی صورت نمی گیرد وآزادانه قلیان عرضه می شود.

 

بدآموزی برای کودکان

 

برخی از شهروندان هم از این وضعیت آزادانه عرضه قلیان که باعث بدآموزی برای نوجوانان و جوانان می شود ،گلایه مندند.خانمی که مادر دو فرزند پسر ودختر هشت و دوازده ساله است ، می گوید:یک روز که پسرم که علاقمند به نقاشی است هم تصویری از ساحل را کشیده بود که چند دختر و پسر در آنجا نشسته بودند وقلیان می کشیدند و دودش رابه سمت هم فوت می کردند که نشانه اثرگذاری دیدن  این صحنه هادر دریاست.

"داوودی" هم می گوید:این صحنه عرضه قلیان در ساحل باعث شده بود که یک روز که با فرزندم به بازار رفته بودم، به من گفت:مامان بیا از همین قلیان ها بخریم و ببریم ساحل وباهم بکشیم.باتعجب نگاهش کردم .گفت :همه می روند ساحل وقلیان می کشند و لذت می برند، خودمان هم قلیان بخریم وبرویم ساحل. این وضعیت نشان می دهد که حتی دیدن این صحنه ها بر روی چه ها اثرمی گذارد.چرا نباید جلوی این اثرگذاری گرفته شود؟ چه کسی در این بخش مسول است؟ من حتی بااین وضعیت نمی توانم بافرزندانم به ساحل وپارک های ساحلی بروم. قلیان مقدمه ای برای سیگار وموادمخدر و... است. من می گویم شهرداری و فرمانداری وشورای شهر  ونیروی انتظامی نباید اجازه دهند که حتی یک قلیان فروش درساحل پاتوق کند وبجایش وسایل ورزشی  و تفریحی را در ساحل زیاد کنند تا نوجوان وجوانان بجای قلیان کشیدن، ورزش وتفریح کنند.حتی باید تابلوهایی در پارک های ساحلی وحتی سایرپارک ها زده شود که هوای پاک این مناطق را باکشیدن قلیان وسیگار آلوده نکنید. درواقع بایستی از آلوده کردن هوای پاک ساحل و پارک ها جلوگیری شود.حتی اجازه داده نشود که خانواده هایی که همراهشان قلیان می آورند،در این مناطق قلیان بکشند و شورا می تواند مصوباتی را در این بخش داشته باشد. 

تفریحگاه را از بین برده اند 

یکی دیگر از شهروندان هم که گویا دل پری از وضعیت ساحل دارد، می گوید :از یک طرف که درحال تخریب ساحل هستند وداخل دریا را پراز سنگ می کنند. ازیک طرف دیگر فاضلاب های خانگی و صنعتی را به دریا می ریزند و بوی تعفنش به مشام می رسد.از طرفی دیگر هم که ساحل را پراز قلیان فروش کرده اند.می خواهم به آقای استاندار پیشنهاد کنم که یک شب بصورت ناشناس بیایند و بصورت پیاده بروند و وضعیت ساحل را ببینند و چاره ای برای این وضعیت بیندیشند.شنیده ام که ایشان بابرنامه است وتصمیماتی متفاوت برای رفع مشکلاتی در استان گرفته اند.به ایشان می گویم که به گونه ای اقدام کنندتا نامشان مانند آقای "مقتدایی" استاندار چند دوره قبل در تاریخ هرمزگان و قلب هرمزگانی ها ماندگار شود.پارک های ساحلی را ایشان پایه گذاری کردند؛ اما در نگهداری از آنها توجه لازم توسط دستگاه های بهره بردار صورت نگرفت .در نوارساحلی سرویس بهداشتی وجود ندارد وتعدادی که در پارک های ساحلی وجود دارد هم وضعیت مناسبی ندارند. درحالیکه انتظار می رود ساحل بهترین سیما و زیباترین صحنه ها را داشته باشد که متاسفانه مشکلاتی وجود دارد وبایستی اقدامی اساسی در این بخش صورت پذیرد.

علی زارعی/دریا