دریا نیوزپیامبر رحمت للعالمین

دریا نیوز: امشب شب میلاد پیامبررحمت للعالمین حضرت محمد( ص) می باشد. پیامبری که خاتم نبیین بود. عالم شادمان از مولود این شب است.مولودی که به دختر و زن عزت بخشید و پرونده زنده به گور شدن دختران رابست.

، 10:16   /   کد خبر: 32947   /   تعداد بازدید: 171


دریا نیوز: امشب شب میلاد پیامبررحمت للعالمین حضرت محمد( ص) می باشد. پیامبری که خاتم نبیین بود. عالم شادمان از مولود این شب است.مولودی که به دختر و زن عزت بخشید و پرونده زنده به گور شدن دختران رابست. مولودی که مروج کرامات اخلاقی بود. مولودی که اگر راه و رسمش بطور کامل الگوگیری و اجرا می شد، بشریت نجات می یافت.  آنچه که در جامعه امروزی می بینیم و معضلات و مشکلاتی که وجود دارد، بخاطر دوری از آموزه های دینی است که آن حضرت به ارمغان آورده بود. پیامبر را "محمدامین" می خواندند، زیرا که آن حضرت امانتدار بود و به همین جهت همگان آن حضرت راتایید می کردند و در دل ها جای داشت. اما متاسفانه دوری از این خصیصه حضرت و خیانت در امانت باعث شده است که مفاسد اقتصادی و... بوجود آید. پیامبراکرم (ص) اگرچه سختی های بسیار کشید ، اما مهر و محبتش حتی شامل دشمنش هم می شد و تمام تلاشش برای رفع مشکلات مردم بود ؛ اما گاهی ما مدعیان پیروی از آن حضرت این خصیصه را فراموش می کنیم و کمتر به رفع مشکلات همدیگر توجه می کنیم و حتی گاهی مسولیتی که مدیران برای خدمترسانی و رفع مشکلات مردم داده می شود، به فراموشی سپرده می شود. اگر که بسیاری از مدیران به وظیفه محوله در خدمترسانی و حتی کمک به محرومان جامعه باالگوگیری از سیره پیامبراکرم (ص) و امامان بزرگوارمان محقق می شد، مشکلات فقرا هم برطرف می شد و تبعیض و فاصله طبقاتی در جامعه از بین می رفت. بایستی رسیدگی به محرومان جامعه در اولویت برنامه های مدیران قرار گیرد. پیامبرمان بخاطر خلق نیکویش در دلها جای گرفت که بایستی این خصیصه در جامعه نهادینه شود و در خانه و جامعه جاری وساری شود.اما گاهی دیده می شود که حتی مدیری از خلق زیبا به دور است وبا ارباب رجوع برخوردی نه چندان مناسب دارد و از اخلاق اسلامی در رسیدگی به خواسته های شان به دور است. گاهی برخورد برخی مدیران با زیردستان و ارباب رجوع شان هیچ سنخیتی با دین مبین ندارد وبنظر می رسد چنین مدیرانی در گام نخست بایستی بامدیریت اسلامی آشنا شوند.

هنگامیکه خوانده وشنیده ایم که آن بزرگواران برای رسیدگی به احوال محرومان ،خودشان شب ها غذا و... بردوش می گرفتند ومی بردند تابه مستمندان بدهند که این رفتار الگویی برای امروز ما بوده است، اما گاهی دیده می شود که محرومان جامعه امروزمان فراموش می شوند ودستگاه های متولی چندان سراغی از آنها نمی گیرند. حتی گاهی محرومان جامعه بدلیل گرسنگی ، بیماری و... درد ورنج می کشند وفریاد رسی ندارند وحتی همسایه اش هم از او سراغی نمی گیرد.

پس اگر می خواهیم که مسلمان تمام عیار باشیم، بایستی تمامی آداب وسکنات آن حضرت را الگو قرار دهیم و برای رفع مشکلات محرومان جامعه تلاش کنیم و به محرومان عزت واحترام بخشیده شود. بایستی درعمل نشان دهیم که رهرو پیامبر رحمت للعالمین حضرت محمد(ص) هستیم.

علی زارعی/دریا