دریا نیوزمعلولیت در رسیدگی به معلولان

دریا نیوز: امروز ۱۲آذر روز جهانی معلولان است .همان قشری که براثر حوادث ویا مادرزادی دچار معلولیت می شوند. معلولان انتظار دارند که به آنها توجه شود؛

، 08:46   /   کد خبر: 32942   /   تعداد بازدید: 153


دریا نیوز: امروز ۱۲آذر روز جهانی معلولان است .همان قشری که براثر حوادث ویا مادرزادی دچار معلولیت می شوند. معلولان انتظار دارند که به آنها توجه شود؛ اما متاسفانه همواره مورد کم مهری قرار می گیرند و توجه لازم به آنها صورت نمی گیرد. اگرچه این موضوع آنقدر مهم است که قانون جامع حمایت از معلولان را داریم، اما متاسفانه کمتر مواد این قانون اجرا شده است.براساس این قانون بایستی سه درصد استخدام ها به معلولان اختصاص می یافت که اگر اینگونه می شد، بخشی از مشکل اشتغال جامعه معلولان برطرف می شد.

"مناسب سازی محیط " اگرچه در قانون جامع حمایت از معلولان برآن تاکید شده است ،اما مسولان در جایگاه های مختلف از آن دم می زنند، اما در عمل به این بخش هم توجه نشده است .حتی مناسب سازی محیط جلوی خود برخی از  ادارات بهزیستی به عنوان متولیان این قشر رعایت نشده است ،تاچه برسد به سایر ادارات وسازمان ها و بانک ها.به عنوان مثال اگر معلولی بخواهد باویلچر و ... وارد شهرداری بندرعباس شود ،بادهها پله مواجه می شود. آنقدر به موضوع مناسب سازی محیط در سطح شهر بی توجهی شده است که معلولان از بسیاری از نقاط شهر،پیاده روها،بانک ها،ادارات و...  نمی توانند استفاده کنند.بخاطر دارم یک دهه قبل سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در مراسمی تنها اتوبوس مناسب سازی شده برای استفاده معلولان را راه اندازی کرد، اما سرنوشت آن اتوبوس مشخص نشد واین اتوبوس دیگر به معلولان خدماتی نمی دهد.

معلولان در محلات حاشیه ای و روستایی که فراموش شده اند و با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند.

روز گذشته در روزنامه" دریا" سرنوشت زوج معلولی رابا سه فرزند کودک شان منتشر کردیم که زن از ناحیه یک دست ویک پا از کودکی و دوسالگی براثر ترزیق واکسن فلج شده است و مرد خانه هم یک پایش قطع و پای دیگر هم معلولیت دارد و این خانواده هر روز مجبورند از کوهی در محله "کوی گلستان" چاهستانی های بندرعباس به خانه استیجاریش رفت وآمد کنند که حتی رفت وآمد برای افراد عادی سخت است تاچه برسد برای معلولان.

خانه ای که فقط نام خانه دارد و حتی مهلت دوماهه ای به این زوج معلول  داده اند تا ازاینجا بروند. این خانواده معلول دغدغه بی خانمان شدن را دارند و از طرفی هم جز یارانه و مستمری ۷۰هزار تومانی بهزیستی درآمدی دیگر را ندارند.پیگیری های شان هم از طریق بهزیستی و... اثرگذار نبوده است. نظیر چنین خانواده هایی هم در استان کم نداریم و بی توجهی به آنها هم تداوم دارد.

معلولان با مشکلات معلولیت خود دست به گریبان هستند ونیاز است که دولتمردان عزم جدی رابرای رفع مشکلات این قشر داشته باشند وبصورت عملی ونه شعاری برای رفع مشکلات این قشر اقدام نمایند وقانون جامع حمایت از معلولان باجدیت اجرا شود..

علی زارعی/دریا