دریا نیوزبستن دستان فراریان مالیاتی

دریا نیوز: باتوجه به اینکه سیاست دولت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری ، توجه به درآمدزایی کشور از مالیات به جای نفت است و بر همین اساس هم دولت مصرانه بدنبال بستن دست فراریان مالی از طریق شناسایی آنهاست که در استان هرمزگان هم اداره کل امورمالیاتی استان در یکسال اخیر با جدیت بیشتری شناسایی فراریان مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است.

، 08:25   /   کد خبر: 32939   /   تعداد بازدید: 199


دریا نیوز: باتوجه به اینکه سیاست دولت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری ، توجه به درآمدزایی کشور از مالیات به جای نفت است و بر همین اساس هم دولت مصرانه بدنبال بستن دست فراریان مالی از طریق شناسایی آنهاست که در استان هرمزگان هم اداره کل امورمالیاتی استان در یکسال اخیر با جدیت بیشتری شناسایی فراریان مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان هم گفته که دلال ها و واسطه ها،بیشترین سهم فرارهای مالیاتی را دارند ."شاکررضا مریدی" افزود:این قشر ردپایی از خود به جای نمی گذارند  و به همین دلیل به راحتی قابل شناسایی نیستند که این مودیان را از طریق کنترل تراکنش های بانکی شان شناسایی می کنیم و شناسایی فراریان مالیاتی یکی از اولویت های مهم این اداره کل است که شناسایی آنها را در دستور کار داریم.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفته  مودیانی که فعالیت های اقتصادی زیرزمینی وفرارهای مالیاتی دارند را شناسایی می کنیم که در همین راستا گام هایی با همکاری سایر مراجع نظارتی درون وبرون سازمانی برداشته شده است و به زودی میزان مالیات های مطالبه شده  در این بخش را اعلام می کنیم.وی  از اجرای 80 درصدی طرح جامع مالیاتی در ادارات هرمزگان خبر داد و گفت:به غیر از ادارات سیریک و جناح که  دارای ساختمان های استیجاری هستند، در سایر ادارات این طرح در حال اجراست.هرمزگان جزو چهار اداره پیشرو در اجرای این طرح است و به همین دلیل در تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مشاغل و اشخاص حقوقی  در خرداد و تیر ماه سال جاری در کشور اول شدیم.

مریدی از تسریع در انجام امورات مودیان،کاهش هزینه های وصول ،شفافیت و وصول مالیات های واقعی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی به عنوان مزایای اجرای طرح جامع مالیاتی نام برد و گفت:به همین دلیل تمام ادارات دولتی وشبه دولتی ،شهرداری ها،گمرکات بانک و... موظفند به سامانه سازمان امورمالیاتی متصل باشند.

با این اوصاف که اداره کل امور مالیاتی در پیش گرفته است می توان امیدوار بود که فراریان مالیاتی بتدریج شناسایی شوند و مالیات هایی را که در این چندسال پرداخت نکرده اند ،از آنها گرفته شود وبه خزانه وارد شود. زیرا اقشاری مانند کارمندان و... حتی قبل از دریافت حقوق شان ، مالیات از حقوق شان کسر می شود ، ولی برخی از فعالان اقتصادی با درآمدهای میلیاردی بدلیل وابستگی های سیاسی واستفاده از رانت و... اقدام به پنهان نمودن درآمدها وعدم پرداخت مالیات می کنند و نیاز است که با جدیت بیشتری این افراد حقیقی و حقوقی شناسایی شوند و مالیات از آنها ستانده شود.

موضوع دیگر این است که انتظار است دولت به قانون عمل کند و ۵درصد مازاد درآمد استان را به هرمزگان بازگرداند تا در بخش های عمرانی،بهداشت ودرمان، ورزش ،فرهنگی و ... که درمحرویت شدید بسر می بریم استفاده شود.

علی زارعی/ دریا