دریا نیوزدفع گردشگر از ساحل: تهدید پرندگان دریایی با فاضلاب ورودی به دریا

دریا نیوز: صبح روز گذشته رفته بودم به ساحل دریا در پشت هتل هرمز که فاضلاب خورگورسوزان وارد دریا می شود.

، 08:07   /   کد خبر: 32937   /   تعداد بازدید: 286


دریا نیوز: صبح روز گذشته رفته بودم به ساحل دریا در پشت هتل هرمز که فاضلاب خورگورسوزان وارد دریا می شود.در آنجا متوجه لوله ای بزرگ شدم که باشدت وحجم  بالا فاضلاب را وارد خور می کرد و این فاضلاب وارد دریا می شد.در این مسیر هم پرندگان زیادی در فاضلاب و دریا بودند .یکی از شهروندانی که آنجا بود ،آمدم پیشم و گفت:روزانه هزاران مترمکعب از این فاضلاب کثیف وارد دریا می شود و دریا را آلوده می کند و باعث تهدید زندگی پرندگان دریایی و آبزیان می شود ومشخص نیست چرا جلوی ورود فاضلاب به دریا گرفته نمی شود؟

البته این دغدغه شهروندان است که چرا فاضلاب به داخل دریا ریخته می شود و مشخص نیست صاحب ساحل ودریا کیست و یا بهتر بگویم چه کسی متولی دریا وساحل است و آیا در استان هرمزگان برای این حوزه مسئول و متولی وجود دارد؟آیا مسئولان ورود آزادانه فاضلاب به دریا را می بینند؟ آیا آنها با ریختن فاضلاب به دریا موافق هستند؟برخوردشان با این موضوع که نشان از موافق بودن شان است.اگر که مخالف بودند که در این سال ها بایستی اقدام می کردند.این پرندگان دریایی که صحنه های زیبایی را هم خلق می کنند و می توانند گردشگر ساحلی جذب کنند ، محیط زیست شان بافاضلاب  آلوده می شود و هیچکس هم خود را در این بخش پاسخگو نمی داند ومشخص نیست تاکی این روند ناسالم و آلوده کننده دریا ادامه خواهد داشت؟ پرندگان دریایی گاهی دیده می شود که درساحل به دلیل همین آلودگی ها جان می دهند و توان پرواز ندارند که بارها گزارش هایی را در این خصوص منتشر کرده ایم. نیاز است سازمان های متولی حمایت از زیست دریا و پرندگان در این خصوص اقدام کنند تا از ورود فاضلاب به دریا و تهدید زیست پرندگان دریایی و آبزیان جلوگیری شود.

ساحل دریا بایستی به عنوان منطقه گردشگری شهرهای بندری دارای جاذبه هایی باشد که گردشگر را جذب کند و بطوریقین ورود فاضلاب به دریا باعث دفع گردشگر می شود، زیرا این فاضلاب باعث می شود که بوی متعفن متصاعد شود و دریا را سیاه رنگ و آلوده کند و برای کسانی که به بندرعباس می آیند، دیدن چنین صحنه هایی غیر قابل باور است که ببیند که براحتی فاضلاب وارد دریا می شود و تاکنون برای عدم ورود فاضلاب های خانگی وصنعتی و فاضلاب حاصل از شستشوی شناورها به دریا اقدام ملموسی نشده باشد.