دریا نیوزدر انتظار تصمیم استاندار

دریا نیوز: درحالی دوماه ونیم از انتصاب "فریدون همتی" به عنوان استاندار هرمزگان می گذرد که هنوز تغییر مدیران ،مشاوران و فرمانداران را آغاز نکرده است و اقشار مختلف در انتظارند تاببینند چه تغییراتی در بخش های مختلف اتفاق خواهد افتاد. 

، 09:17   /   کد خبر: 32931   /   تعداد بازدید: 174


دریا نیوز: درحالی دوماه ونیم از انتصاب "فریدون همتی" به عنوان استاندار هرمزگان می گذرد که هنوز تغییر مدیران ،مشاوران و فرمانداران را آغاز نکرده است و اقشار مختلف در انتظارند تاببینند چه تغییراتی در بخش های مختلف اتفاق خواهد افتاد. البته از حق نباید گذشت که همتی از زمان تصدیش براین مسند ،نسبت به موضوعات مختلفی که در جامعه از طریق رسانه ها و... مطرح شده است ،بی تفاوت نبوده است و واکنش های مناسبی را هم داشته است که نشان می دهد که نسبت به تحقق خواسته های مردم اهمیت ویژه ای قایل  است و با این روند می توان به رفع چالش ها و مشکلات در بخش های مختلف امیدوار بود.

اما بطور یقین همراه بودن مدیران  در بخش های مختلف با سیاست های مدیریت عالی در استان می تواند در رفع مشکلات تسریع کند.متاسفانه بسیاری از مشکلات در سال های اخیر و در ادوار مختلف همچنان لاینحل مانده اند ونیازمند عزم جدی دولتمردان برای رفع آنها می باشد.

استانی که در ردیف های نخست درآمدزایی قرار دارد ،اما دارای چهارهزارکلاس درس غیراستاندارد می باشد. دوسوم مرکز استان را بافت های حاشیه ای و فرسوده تشکیل داده است. فاضلاب در کوچه های این مناطق روان است و فاضلاب های خانگی وصنعتی براحتی وارد دریا می شود ومنجر به مرگ آبزیان و تهدید زیست دریایی شده است.کمبود اماکن ورزشی ،تفریحی ، فرهنگی ،آموزشی و... در مناطق حاشیه ای و روستایی مورد گلایه ساکنان شده است.عدم حمایت از روستاییان باعث حاشیه نشینی آنها در شهرها شده است .جاده های غیر ایمن شهری و روستایی و کمبود مراکز درمانی و پزشکان متخصص باعث مرگ شهروندان زیادی شده است و مردم درمان خود را از خارج استان طلب می کنند.

علی رغم وجود صنایع،معادن ، گمرکات ،بنادر، پالایشگاه و... در استان ؛از یک طرف بومی ها چندان سهم اشتغالی در آنها ندارند واز طرفی دیگر این مراکز اقتصادی سهمی در توسعه بهداشت ودرمان ،ورزش ،تفریح و عمران و آبادانی استان ندارند ونیاز است که متولیان استان با برنامه ریزی بتوانند سهم استان را بگیرند .همچنین بسیاری از صنایع بامدیران پروازی اداره می شوند و از مدیران بومی استفاده نمی شود. بااین اوصاف نیاز است که استاندار مدیرانی را در کنار خود داشته باشد تابتواند با پیگیری مجدانه آنها میزان خدماتدهی به مردم را افزایش دهد .نباید به هرمزگان فقط به عنوان استانی نگاه کرد که درآمدزایی داشته باشد وخود استان سهم چندانی از این درآمد نداشته باشد و تمام درآمدش به خزانه واریزشود و حتی ۵۰درصدمازاد درآمدش براساس قانون به خود استان تعلق نگیرد.

علی زارعی/دریا