دریا نیوزمحله ای غریب در قلب بندرعباس: ساکنان "سنگ کن غربی " در انتظارمسجد، آسفالت و پارک

دریا نیوز: چندماه قبل که سلسله گزارش هایی را از محله "سنگ کن غربی" بندرعباس زدیم ، در حال حاضر هم در حاشیه غربی بلوار "خلیج فارس" در حال احداث کندرو هستند تا فضای ورودی اتوبوس ها به داخل شهر و ترینال مسافربری  اندکی تغییر یابد، اما همچنان ساکنان محله در انتظار احداث پارک و آسفالت کوچه ها هستند. 

، 08:31   /   کد خبر: 32923   /   تعداد بازدید: 467


دریا نیوز: چندماه قبل که سلسله گزارش هایی را از محله "سنگ کن غربی" بندرعباس زدیم ، در حال حاضر هم در حاشیه غربی بلوار "خلیج فارس" در حال احداث کندرو هستند تا فضای ورودی اتوبوس ها به داخل شهر و ترینال مسافربری  اندکی تغییر یابد، اما همچنان ساکنان محله در انتظار احداث پارک و آسفالت کوچه ها هستند. کوچه ها آسفالت نشده اند وپارک ومحل بازی برای کودکان محله ساخته نشده است و کودکان در کندرو بادوچرخه های شان بازی می کنند ویا اینکه در کوچه های خاکی باهمدیگر بازی می کنند و به سمت همدیگر سنگ و خاک پرتاب می کنند و همچنان انتظار می کشند که شاید روزی شهرداری برایشان پارک بسازد و کوچه های خاکی را آسفالت کند.

عصر دوشنبه که برای تهیه گزارش به این محله رفته بودم ، هنگام عبور خودروها گردوخاک به هوا می رفت ومن و رهگذران پراز خاک می شدیم .حال توجه کنید که اهالی و ساکنان هر روز با همین صحنه مواجهند و خانه های شان هم پراز گردوخاک می شود و مریض می گردند.آسم و آلرژی می گیرند وسرفه می کنند. 

حکایت خور 

وقتیکه به سمت خوری رفتم که از وسط محله عبور می کند رفتم، متوجه شدم تعداد زیادی از خانه ها در کنار خور هستند.خوری که فاضلاب وآب باران را به سمت دریا هدایت می کند ، آن روز یک گاو درآن در حال چریدن بود وتعدادی بچه در حال بازی کردن در فاضلاب های کثیف خور . پل زنگ زده ای هم روی خور برای عبور اهالی بود که اهالی می گفتند هراس داریم که به علت فرسودگی ،شکسته شود .

تعدادی از اهالی هم از غرق شدن هرساله خانه و وسایل شان در آبی می گویند که از خور بالا می آید.آنها می گویند زمانی که بارندگی می شود آب از کوچه های اطراف که کانال کشیده نشده اند وآبراهه ای وجود ندارد و از خور وسط محله وارد خانه های مان می شود وبرخی سال ها تا بیش از یک متر هم خانه های مان به زیرآب وگل وفاضلاب  می رود و بیشتر وسایل مان از بین می رود.حتی فرش شویی  هم حاضر نمی شود فرش های مان رابشوید .بسیاری از وسایل و کمدهای مان از بین می روند. کمدهای مان را آبی که داخل خانه های مان آمده بود،از بین برد. مجبوریم لباس های مان را داخل گونی کنیم که اگر باران آمد ،جایی بالا بگذاریم.

 

خدا کند باران نبارد

 

کوچه های این محله نامگذاری نشده اند وحتی من نمی توانم در گزارشم آدرس دقیق را بنویسم.یکی از زنان محله می گوید:دعا می کنیم که باران نبارد.هرموقع که لکه ای ابر در آسمان می بینیم، آن شب خواب مان نمی بد ودلهره داریم که شب هنگام باران ببارد و آب باران وارد خانه های مان شود و در این دربای باران غرق شویم.وقتیکه باران ببارد،تا چندروز بعد از بارندگی خانه هایمان پر از آب است ونمی توانیم در آن زندگی کنیم.دوسال قبل برای تعمیر خانه های مان سه میلیون تومان وام می دادند که کم بود و نمی شود با این مبلغ خانه را بطور کامل تعمیر کرد. حتی برای همین سه میلیون تومان ضامن می خواستند که بسیاری از اهالی نتوانستند وام بگیرند. جاهای دیگر که سیل و زلزله و حادثه به مردم خسارت وارد کند، تسهیلات بدون بازپرداخت دریافت می کنند ، اما در هرمزگان وبندرعباس کسی به فکر مردم نیست. هرسال این مشکل را داریم، اما نه کوچه ها را آسفالت و کانال کشی کرده اند ونه مسیر خور وآب را درست کرده اند که آب وارد خانه اهالی نشود. دانش آموزان در زمانی که بارندگی و کوچه ها پر از گل می شود ،دیگر نمی توانند به مدرسه بروند و از درس و تحصیل عقب می مانند.ساکنان محله "سنگ کن" از استاندار،فرماندار و شهردار می خواهند که چاره ای برای رفع مشکلات این منطقه بیندیشند.

اهالی می گویند کوچه ها آسفالت نیست و این وضعیت باعث شده است که حتی خودروها حاضر نشوند بصورت دربستی هم بیایند. کوچه ها تاریک هستند وباعث ناامنی شده است.شب نه خودمان ونه دخترهای مان جرات نداریم به بیرون از خانه برویم. امنیت نیست و معتادان وسارقان در کوچه ها پرسه می زنند واز دیوار خانه می پرند داخل خانه های مان و وسایل خانه ها راجمع می کنند ومی برند.

برخی از اهالی سنگ کن غربی از عدم وجود مسجد وپایگاه بسیج در محله گلایه مندند ومی گویند: در این محله مسجد نداریم که برویم آنجا نماز بخوانیم ومراسمات مذهبی داشته باشیم. حتی پایگاه بسیج هم نداریم که امنیت را در محله برقرار کند وبرنامه های فرهنگی اجرا کند که از مسولان می خواهیم برای مردم این منطقه یک مسجد وپایگاه بسیج دایر کنند.

یکی از بانوان محله هم می گوید: هیچ مسولی به این محله نمی آید.فقط در زمان تبلیغات می آیند وقول های می دهند و می روند.شورای شهر فقط در زمان تبلیغات انتخابات می آیند و قول می دهند که پیگیری می کنند که کوچه ها آسفالت و روشن شوند، امنیت برقرار شود، آب باران وفاصلاب  وارد خانه ها نشود و... .اما پس از کسب رای ،تا چهارسال بعدی کسی آنها را نمی بیند و شورا به وعده هایش وفا نمی کند واین سناریو هر چهارسال تکرار می شود.

یکی دیکر از اهالی می گوید :اگر که سنگ بست خور تکمیل شود و در کوچه ها کانال کشی شود، آن وقت دیگر آب وارد خانه های اهالی نمی شود. سمت شمالی خور سنگ بست کامل نیست وآب وارد محله و خانه ها می شود .از طرفی خانه های مان در این چندسال بدلیل ورود آب به داخل خانه ها ،دیوارهایش شوره زده اند و زندگی در چنین خانه های باعث رماتیسم و... می شود و از دولت می خواهیم حداقل بین ده تا پانزده میلیون تومان وام کم بهره به اهالی بدهند تا خانه های شان را تعمیر کنند. البته برای ضامن هم بهانه گیری نکنند تا مردم راحت بتوانند وام بگیرند. این مشکلات بدلیل ضعف مدیریت دولت وشهرداری است که هرسال خانه های اهالی دچار آبگرفتگی می شود وبه مردم خسارت وارد می شود، چرا تاکنون نتوانسته اند این مشکل رابرطرف کنند. هرسال که خانه های مان به زیر آب می رود و مسولان می آیند و فیلمبرداری می کنند ومی روند وامیدوارمی شویم که چاره ای بیندیشند وبازهم اقدامی نمی شود وهرسال این وضعیت تکرار می شود. زمانیکه بارندگی می شود،حتی داخل اتاق ها آب از زیر زمین بالا می زند و موزاییک ها را می شکند وآب بالا می زند. دیوارهای مان سوراخ است و اگر بخواهیم پلاستر کنیم  تا آب از درز دیوار وارد خانه های مان نشود ، اما شهرداری اجازه پلاستر زدن وتعمیرخانه ها را هم نمی دهند.زمانی که آب از هر طرف وارد خانه های مان می شود ، وسایل مان در روی آب غوطه ور می شوند  و از بین می روند.فرشی که هرسال پراز آب وگل شود وبشوییم ،بایستی بیندازیم بیرون.چرا کسی به فکر مانیست؟ محرومان وفقرای جامعه فراموش شده اند.

اهالی می گویندکه طرح فاصلاب هم در محله اجرا نشده است و در برخی کوچه فاصلاب روان است.سطل زباله را در محله ندیدیم وزباله در کوچه ها تلنبار شده اند.نخاله هایی هم در کوچه های خاکی دیده می شود که اهالی می گویند:اگر که این کوچه ها آسفالت شوند، دیگرنخاله ای وجود نخواهد داشت.وضعیت اقتصادی بیشتر اهالی نامساعد است وبرخی با پخت نان محلی، یارانه و...  روزگار می گذرانند. 

آتش سوزی در محله 

در حین تهیه گزارش بودم که متوجه دود غلیظی شدم که نشان می داد آتش سوزی شده است.باخودرو به سمت آتش سوزی رفتم، اما کوچه ها بن بست بود و فقط از طریق یک کوچه با کمک یکی از اهالی توانستم محل آتش سوزی را پیدا کنم.با آتش نشانی که تماس گرفتم، گفتند که خودرو اعزام شده است و پس از چند دقیقه خودروی آتش نشانی رسید. در آنجا متوجه شدیم که تعدادی از درختان و... را درزمینی آتش داده اند که اطرافش چندین کارگاه وجود داشت و یک نفر هم روی سقف یکی از کارگاه ها ایستاده بود وباشیلنگ آب می ریخت تا آتش به کارگاه شان وارد نشود.در این منطقه کارگاه های مختلفی فعال هستند و مسیرها بسته شده اند واحتمال هرنوع حادثه ای وجود دارد که بایستی از هم اکنون چاره اندیشی شود وکوچه ها بازگشایی شوند.

علی زارعی/دریا