دریا نیوزنگرانی دفاتر پیشخوان دولت

دریا نیوز:پس از آنکه اعلام شد براساس مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات ، در فاصله ۲۰۰متری از هر دفتر پیشخوان دولت می توان دفتر جدیدی راه اندازی نمود، موجی از نگرانی ها در این بخش شکل گرفت.

، 09:37   /   کد خبر: 32905   /   تعداد بازدید: 194


دریا نیوز:پس از آنکه اعلام شد براساس مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات ، در فاصله ۲۰۰متری از هر دفتر پیشخوان دولت می توان دفتر جدیدی راه اندازی نمود، موجی از نگرانی ها در این بخش شکل گرفت.

برخی از متصدیان دفاتر پیشخوان این طرح را غیرکارشناسی می دانند واجرای آن را باعث ورشکستگی مابقی دفاتر وحتی رکود در دفاتر جدید می دانند و می گویند راه اندازی چنین دفاتر نیازمند سرمایه ونیروی انسانی است و اگر دفاتر در ۲۰۰متری یکدیگر راه اندازی شوند،بطوریقین نمی توانند درآمدزایی مناسبی داشته باشند وحتی در پرداخت حقوق پرسنل شان با مشکل مواجه خواهند شد و این بخش های خصوصی بامشکل مواجه خواهند شد.

گویا این طرح را دولت در راستای اشتغال زایی می خواهد اجرا کند ،اما کارشناسی لازم صورت نگرفته است و دولت می تواند از راه اندازی دفاتر در محلات و مناطق شهری و بخش ها حمایت کند .

اما متاسفانه حمایت لازم از این دفاتر صورت نمی گیرد وحتی چندی پیش یکی از این دفاتر در محله "کوی ملت" بندرعباس بدلیل عدم حمایت وعلی رغم چندین سال فعالیت ،تعطیل شد. درصورتیکه اگر دولت حمایت های لازم را از راه اندازی دفترپیشخوان دولت در مناطق محروم داشته باشد و سازمان های دولتی خدمات خود به این دفاتر واگذار کنند تا مردم از دفاتر پیشخوان دولت خدمت دریافت کنند ،آن وقت هم اشتغال زایی می شود و هم در وقت و هزینه مردم برای دریافت خدمات صرفه جویی می شود.در شهرهای "تازیان" و"تخت"  در شهرستان بندرعباس علی رغم راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت ،اما خدمات ثبت احوال ارایه نمی شود و مردم و روستاییان مجبورند برای دریافت خدمات به بندرعباس رفت وآمد کنند وخطرات جاده را به جان بخرند و متحمل هزینه و صرف وقت می شوند و مردم خواستار ارایه خدمات ثبت احوال در این دفاتر هستند. درصورتیکه اگر در شهرهای تازه تاسیس و بخش و هرکدام از محلات ،دفاتر پیشخوان دولت راه اندازی شود و بتوانند بیشتر خدمات دولت را ارایه دهند، آن وقت در کاهش ترافیک هم اثرگذار خواهند بود و رضایت مردم هم افزایش می یابد که در حال حاضر بنظر می رسد چنین سیاستی  وجود ندارد و بدلیل عدم حمایت های لازم ، برخی از دفاتر تعطیل شده اند ویادرحال تعطیلی هستند. بنظر می رسد که بایستی متولیان این بخش جلساتی را بامتصدیان دفاتر داشته باشند و مشکلات و درخواست ها رابررسی کنند،زیرا در حال حاضر مشکلات و حتی  تخلفاتی در برخی بخشها وجود دارد و نظارت های لازم هم وجود ندارد ونیاز است که چتر نظارت ها گسترده تر شود

علی زارعی/دریا