دریا نیوزحمایت از ورزش استان

دریا نیوز: گرچه که همگان به اثر ورزش برجسم و روح واقف هستند ،امابرای برای توسعه اماکن ورزشی و توسعه ورزش همگانی در هرمزگان چندان اقدام چشمگیری صورت نگرفته است.

، 09:33   /   کد خبر: 32902   /   تعداد بازدید: 207


دریا نیوز: گرچه که همگان به اثر ورزش برجسم و روح واقف هستند ،امابرای برای توسعه اماکن ورزشی و توسعه ورزش همگانی در هرمزگان چندان اقدام چشمگیری صورت نگرفته است.

کمبود اماکن ورزشی در رشته های مختلف ورزشی دیده می شود و از طرفی هم حال وروز اعتبارات ورزشی مساعد نیست وگاهی هم ورزش اسیر سیاست می شود.

از طرفی ادارات و دستگاه های اجرایی و صنایع متاسفانه نقش چندانی در توسعه ورزش ندارند .حتی کارمندان هم با ورزش فاصله دارند که اگر دستگاه های اجرایی هرکدام مجتمع های بزرگ ورزشی رابرای کارکنان و خانواده های شان احداث کنند، آن وقت آنها می توانند ورزش کنند و اقشار دیگر هم می توانند از این فضاهای ورزشی استفاده کنند.مدیرکل امورمالیاتی استان چندروز قبل می گفت: اگر که زمین در اختیارم قرار گیرد ،حاضرم مجتمع بزرگ چندمنظوره ورزشی در استان احداث کنم که هم کارمندان و خانواده های شان وهم دیگران ورزش کنند .البته وقتی که چنین مدیرانی در استان وجود دارند که به ورزش توجه ویژه دارند و آمادگی سرمایه گذاری دارند، بایستی از چنین مدیران و برنامه هایی که دارند، استقبال کرد وهمکاری بین بخشی وجود داشته باشد که استاندار هم می تواند در تحقق آن نقش مهمی راداشته باشد. در استانی که در معرض تهاجمات فرهنگی قرار دارد و محرومیت در بخش های مختلف وجود دارد،بایستی در بخش فرهنگی،ورزشی ،تفریحی و... سرمایه گذاری بیشتری شود؛ زیرا غفلت از آنها باعث افزایش بزه و ناهنجاری ها شده و بایستی تجدیدنظر اساسی در این بخش ها در استان صورت پذیرد.متاسفانه درمحلات حاشیه ای و روستاها کمبود چنین مراکزی وجود دارد که نیاز است به این بخش توجه شود.دستگاه های اجرایی هم اگر از سهم اعتبارات ورزشی شان ، یک مجتمع ورزشی را برای کارکنان شان احداث نمایند، بطور یقین حتی بخشی از کمبود های ورزشی استان برطرف می شود و از آن طرف کارمندان هم سالم تر وسرحال تر به خدماترسانی به مردم اقدام خواهند نمود که اجرای چنین طرحی باتدبیر استاندار شدنی است. دراستان هرمزگان نیاز است که صنایع هم حق ورزش استان را ادا کنند و سهم استان از صنایع فقط دود وترافیک و گرانی مسکن و... نباشد و مردم ازمواهب صنایع چندانی مزایایی نبینند.نتیجه بی توجهی به ورزش دراستان  این است که تیم های باشگاهی رنجور هستند و محلات از فضاهای ورزشی مناسب محرومند و از طرفی بزه و ناهنجاری ها بالاست و جوانان بجای ورزش کردن مجبورند سرکوچه بنشینند   و به سمت موادمخدر،مشروبات و... بروند.بی توجهی به ورزش در استان بگونه ای است که همکاری وتعامل بین دستگاهی هم در این بخش دیده نمی شود.

علی زارعی/دریا